Felsefe Bilgisinin Özellikleri


Felsefe bilgisinin özellikleriFelsefe Bilgisinin Özellikleri:

Akla dayanıklı olması

Herhangi birdüşünür felsefe konularına ele alırken zihinsel süreçleri derinlemesine işler. Bu sayede düşünceyi olgunlaştırarak akla dayanıklı olmasını sağlar. Akıl yorarak, düşünceleri ölçüp tartarak kıyaslama yolunu tercih eder.

Bilginin fazlalığı

Düşünürler savundukları her görüş için ielri sürdükleri belli başlı tezler vardır. Bu tezler kendilerinden önceki görüşlerin etkisini taşıyabilir.

 

Düzenli olması

Kavramların ele alınışında ve  elde edlilen yargılarda tutarsızlıktan kaçınılır. Yargılar arası bir bağlantı vardır fakat çelişki yoktur.

Birleştirici ve Bütünleyici olması

Felsefi bilgiler, insan aklının birleştiricilik gücü ile meydana geldiğinden düşünceler “AKIL” üzerinedir.  Akıl kendisinde var olan bir prensibin doğal sonucu olarak, daima olayların nedenlerini arayamaya yöneliktir. Bu özellik tüm İnsanların özelliğidir. Bu nedenle varlığı bir bütün olarak kavramak ve bilmek ister. Evren ve varlık hakkında felsefe tümel bir açıklama yapmak ister. Bu açıklamayı yaparken, bilimlerin sonuçlarında yararlanır. Bilimlerin biriktirdiği bilgiyi kullanarak bütünleştirir ve evreni tanır.

Kişisellik ve yaratıcılığın ön planda olması

Felsefe yaratıcılığın ön planda olmasını sağlar. Bunun nedeni filozofların birbirinden farklı görüşleridir. Bu da bilgilerin çeşitliliğini meydana getirir. Her yeni sentez aynı zamanda yenilik ve başkalaşımdır.

Evrensellik

Felsefik görüşler birbirinden farklı olabilir fakat incelendiği konular evrenseldir. Örneğin felsefe bir İnsanı inceler. Bir varlık felsefesi İnsanların ilk çağlardan beri üzerine çalıştığı evrensel problemlerdir.

Sonuç ve varsayımsal

Felsefe varmış olduğu sonuçlara varsayım olarak bakar.  Felsefe konusu gereği düşünmeye özgüdür. Bu nedenle kesin bir sonuç elde edemez. Yalnız varsayabilir. Bunun nedeni Felsefik konuların çok geniş olmasıdır. Aynı zamanda temellendirebilir.

Eleştirisel

Felsefe özünde eleştiri özelliğini taşımaktadır. Mevcut Felsefe anlayışı eleştirerek doğruyu bulma çabası içerisindedir. Aynı anti-tezlerin tezleri daha fazla geliştirmeye neden olduğu için.

Author: Ali Göksel Bektaş

Simenty kurucu ortağı. Küçüklüğünden beri website yapan Ali bulunduğu web sektöründe 10 yıldan fazla tecrübesı vardır. Bisiklet sürmeyi, kek yemeyi ve rahat koltukları sever.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.