C Veri Tipleri


Veri Tipleri:

İki tür veri tipi mevcuttur.  Bunlardan birincisi sayısal (rakamlardan oluşan veri tipi) iken ikincisi alfa sayısal(özel karakterlerden oluşan veri tipi) veri tipleridir.

A.sayısal                B. alfasayısal

a1. tamsayı

char   sayı ve harfler için  -128   ile   127 arasında

int    tamsayı değeri   -32768  + 32767

sıfatlar: signed   unsigned   short   long

uzun yazılış    kısa yazılış

unsigned char   yok        0     ile  255

unsigned int     (unsigned)      0      65535

short int        short        -32768 32767

unsigned long

long

a.2.ondalıklı sayı tipleri

float

double

B. alfasayısal

b1.karakter

char    1

b2. karakter zinciri

char   değişken[eleman sayısı]

Author: Ali Göksel Bektaş

Simenty kurucu ortağı. Küçüklüğünden beri website yapan Ali bulunduğu web sektöründe 10 yıldan fazla tecrübesı vardır. Bisiklet sürmeyi, kek yemeyi ve rahat koltukları sever.

1 thought on “C Veri Tipleri”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.