İLİŞKİSEL VERİ TABANI

Farklı tablolara yerleştirilmiş verileri birbirleriyle aynı alanlar doğrultusunda ilişkilendirmeye ilişkisel veri tabanı denir.  İlişkisel veri tabanı günümüzde en çok kullanılan veri tabanı türüdür.

İlişkisel veri tabanında tablolar birbirleriyle bağlantılı ilişkili bir şekilde bulunur. Tabloların satıları kayıtları oluşturur. Sütunlar ise alanları oluşturur. Satırlar ile sütunların kesiştiği noktaya hücre denir. 

iliskisel veri tabani
veritabani tablo

 

İlişkisel Veri Tabanında Tabloların Özellikleri

İlişkisel veri tabanında tablolar aşağıdaki özellikleri taşımaları gerekir.

 1. Her sütun ismi farklı olmalıdır.
 2. Tablo içerisindeki her satır farklı olmalıdır, birbiri ile aynı kayıt bulunmamalıdır.
 3. Hücre verileri tekil olmalıdır.
 4. Satır ve sütunların sırasının nasıl olacağının önemi yoktur. 

Kısıtlamalar

Veri tabanı bütünlüğü için kısıtlamalar yapılmak zorundadır.  Verilerin birbiri ile uyumlu olması gerekir.  Veriler arasında kopukluk olmaması için kısıtlama gerekir ve geçerli bir veri tabanı oluşturulması için şarttır. 

Anahtar Kısıtlamaları

Bütünlük kısıtlamalarında anahtar kısıtlamaları önemli bir noktadadır.  Her bir tablodaki her bir satırda kullanılan anahtar kısıtlaması tek olması gerekir.  Bu olmaz ise kayıtlar arasında bütünlük bozulur, kopukluk meydana gelir. 

Anahtar kısıtlamalarını sağlarken birincil anahtar(primary key) veya yabancı anahtar(foreign key)‘ dan birisi seçilir. 

Birincil Anahtar(Primary Key)

 Birincil anahtar kullanılan alanlardaki bilgiler benzersiz bilgiye sahip olması gerekir. Örneğin bir tc no, telefon no, il plaka kodu gibi bilgilerdir. Birincil anahtar kullandığımız alanlar satırı benzersiz şekilde tanımlar.

Birincil anahtarlar boş veya birbiri ile aynı değerleri içermez.

Yabancı Anahtarlar(Foreign Key)

Tablo içerisindeki verilerin birbirleriyle ilişki kurabilmesi için kullanılan anahtardır. Yabancı anahtarlar birbirleriyle aynı değerleri içerebilir. Bir tabloda bir veya birden fazla yabancı anahtarlar bulunabilir. 

Yabancı anahtar başka bir tablonun birincil anahtarıdır!

birincil ve yabanci anahtar

 

Veri Kısıtlamaları

Veri kısıtlamaları şu amaçlar için kullanılır:

 1. Veri tutarlılığı için 
 2. Girilecek verinin türünün sınırlandırılması

Veri Kısıtlamasında kullanılan bazı kısıtlamalar şunlardır:

 • Not Null
 • Default
 • Unique
 • Check

Not Null Kısıtlaması: Veri girişi yapılacak tablodaki sütunun boş olması veya olmaması için kullanılan kısıtlamadır.

Default Kısıtlaması: Veri girişi esnasında varsayılan olarak kullanılması istenen kısıtlamadır.

Unique Kısıtlaması: Veri girişi yapılırken tekrarsız veri olması için kullanılan kısıtlama.

Check Kısıtlaması: Kontrol kısıtlayıcısı olarak bilinir. Veri girişi yapılırken belirlenen unsurlara göre verinin girilmesi için kullanılan bir kısıtlamadır.  Örnek olarak bir tc numarasını girilirken hane sayısının 11′ den fazla olmamasını için kullanılır. 

MySQL’e yedeği geri yükleme (MySQLDumper)

Hosting değişim sırasında yapılması gereken en tehlikeli işlerden birisi yedek alma daha sonra ise yedek yüklemedir. Karakter türünün yanlış seçimi veya yedek sırasında oluşabilecek bir hata sitenizi yani verdiğiniz emekleri uçurabilir. Bu nedenle yedek işleme sırasında çok dikkatli davranmanız gerekir. MySQL standart olarak 2 mb boyutunu aşan .sql ve benzeri türdeki veri tabanı dosyalarını import yani geri yüklemenizi izin vermez. Bizde burada MySQLDumper scripti yardımıyla MySQL’e bağlanıp 500 MB boyutlu sql dosyalarımızı bile aktarabiliriz.

MySQLDumper nedir?

MySQLDumper MySQL veri tabanlarının yedekleme işlemlerinde kullanılan PHP ve Perl tabanlı bir veri tabanı scriptitir. Bu script sayesinde kolayca yedek alabilir veya yedek yükleyebilirsiniz. Aynı zamanda MySQLDumper açık kaynak kodlu bir proje olduğundan güvenli olup / olunmadığı kontrol edilebilebilir.

 MySQLDumper yedek alma ve geri yükleme scriptinin özellikleri:

 • Ücretsizdir.

 • Kolay bir şekilde kurulabilir.
 • Birden çok veritabanı yedeğini yüklemenize imkan sunar.
 • Yüksek boyutlu veritabanı yedeğini yüklemenize imkan sunar.
 • Yedekleme işlemi yaparken birden çok parti oluşturmanıza imkan sunar.
 • Düzenli yani otomatik olarak yedek almanıza imkan sunar.
 • .htaccess dosyasında gerekli ayarları oluşturur. Böylece veritabanızın çalınmasına karşı bir kalkan – güvenlik oluşturur.
 • Tablolara kolayca erişim sağlama özelliği bulunur.
 • Veritabanını yedeklemek veya yedeği geri yükleme için herhangi bir alanda uzmanlaşmanıza gerek yoktur.
 • Yedekleme işlemi başlatılmadan önce tüm parametreleri gösterir.
 • Hızlı bir şekilde yedekleme yapar.

Continue reading “MySQL’e yedeği geri yükleme (MySQLDumper)”

SQL Komutları

SQL komutları ile ne yapılabilir?

 1. Veritabanı nesnelerini oluşturulur.
 2. Oluşturulmuş veritabanı nesneleri üzerinde işlem yapabilir.
 3. Bilgiler sorgulanabilir ve görüntülenebilir.
 4. Bilgiler güncellenebilir.
 5. Tablolar üzerinde işlem yapılabilir.
 6. Tablolar silinebilir veya içeriğindeki veriler silinebilir.
 7. Kullanıcılara yetki verilebilir, yetkiler sınırlandırılabilir.

SQL komutları ikiye ayrılır. 

1.Data Definition Language – veri tanımlama dili/ DDL

2.Data Manipulation Language – veri işleme dili/ DML

Continue reading “SQL Komutları”

Truncate nedir?

Truncate nedir?

Tablodaki tüm verilerin geri alınamadan silinmesine Truncate denir.

Truncate işleminden sonra ROLLBACK denilen işlem uygulanamaz.   Bu aynı Windows’ta bir dosyayı Shift + delete işlemini benzer. Truncate işleminde veriler silinirken boş olarak işaretleneceğinden truncate yapılan veriler geri alınamaz. Ayrıca Truncate ile silinen veri dosya bilgileri log dosyası üzerine kayıt edilmez.

SQL Operatörleri

#Aritmetik operatörler
#Karşılaştırma operatörleri
#Mantıksal operatörler
#Küme operatörleri
#Karakter operatörleri
#Diğer operatörler

1. Aritmetik Operatörler

Continue reading “SQL Operatörleri”

SQL Giriş, SQL Nedir, SQL Tarihçesi ve SQL Veri Tipleri

SQL açılımı: Structured Query Language. SQL açılımının türkçe anlamı:Yapısal Sorgulama Dili demektir.

Veritabanı ile birlikte veri sorgulama diline ihtiyaç duyuldu. SQL 1980′ lerin başında unix ortamı için geliştirildi.  En başlarda SQUARE dili geliştirildi ve bu dil matematiksel sözdizimine sahiptir. SQUARE dili, matematiksel sözdizimine sahip olduğundan bu dili herkes kullanamıyordu. Daha geniş bir kitlenin kullanabilmesi için ingilizceye benzer bir dil geliştirildi ve SQL ortaya çıktı.  SQL ilişkisel veri alanında oldukça fazla kitleye hitap ettiğinden Veri Tabanı Yönetim Sistemlerinde ortak bir dil olmuştur.

SQL verileri yönetmek ve tasarlamak için kullanılan bir dildir. SQL bir programlama dili değil, veritabanı ortamında kullanılan bir alt dildir. Continue reading “SQL Giriş, SQL Nedir, SQL Tarihçesi ve SQL Veri Tipleri”

Veri Tabanı Yönetim Sistemlerinin Sınıflandırılması

Veri Tabanı Yönetim Sistemlerinin Sınıflandırılması 

Veri modeline göre

#Hiyerarşik Veri Modeli

#Ağ Veri Modeli

#İlişkisel Veri Modeli

#Nesneye Yönelik Veri Modeli

Kullanıcı Sayısına Göre

#Tek Kullanıcılar

#Çok kullanıcılar Continue reading “Veri Tabanı Yönetim Sistemlerinin Sınıflandırılması”

Veri Modelleri

Kavramsal seviyedeki yapıların modellenmesine ilişkin 4 farklı veri modeli bulunmaktadır.

 1. Hiyararşik Veri Modeli
 2. Ağ Veri Modeli
 3. İlişkisel Veri Modeli
 4. Nesneye Yönelik Veri Modeli

Continue reading “Veri Modelleri”

Veri Tabanı Yönetim Sistemlerinin Önemi

Veri tabanı yönetim sistemlerinde veri girişi ve verinin depolanması, uygulama programlarından bağımsız çalışır. Klasik dosya sisteminde ortaya çıkacak ufak bir sorun bile uygulama programının değişmesine sebep olabilmektedir. Continue reading “Veri Tabanı Yönetim Sistemlerinin Önemi”

Veritabanı Mimarisi

Veritabanı üç düzeyden oluşur.

Dış Seviye

Veri eklemek-silmek-değiştirmek  için dış seviye kullanılır. Kullanıcıya en yakın düzeydir.
Kavramsal Seviye
İç seviye ile dış seviye arasındaki köprüyü oluşturur. Veritabanı içeriği hakkındaki bütün bilgilerin var olduğu kısımdır. Continue reading “Veritabanı Mimarisi”