İLİŞKİSEL VERİ TABANI

Farklı tablolara yerleştirilmiş verileri birbirleriyle aynı alanlar doğrultusunda ilişkilendirmeye ilişkisel veri tabanı denir.  İlişkisel veri tabanı günümüzde en çok kullanılan veri tabanı türüdür.

İlişkisel veri tabanında tablolar birbirleriyle bağlantılı ilişkili bir şekilde bulunur. Tabloların satıları kayıtları oluşturur. Sütunlar ise alanları oluşturur. Satırlar ile sütunların kesiştiği noktaya hücre denir. 

iliskisel veri tabani
veritabani tablo

 

İlişkisel Veri Tabanında Tabloların Özellikleri

İlişkisel veri tabanında tablolar aşağıdaki özellikleri taşımaları gerekir.

 1. Her sütun ismi farklı olmalıdır.
 2. Tablo içerisindeki her satır farklı olmalıdır, birbiri ile aynı kayıt bulunmamalıdır.
 3. Hücre verileri tekil olmalıdır.
 4. Satır ve sütunların sırasının nasıl olacağının önemi yoktur. 

Kısıtlamalar

Veri tabanı bütünlüğü için kısıtlamalar yapılmak zorundadır.  Verilerin birbiri ile uyumlu olması gerekir.  Veriler arasında kopukluk olmaması için kısıtlama gerekir ve geçerli bir veri tabanı oluşturulması için şarttır. 

Anahtar Kısıtlamaları

Bütünlük kısıtlamalarında anahtar kısıtlamaları önemli bir noktadadır.  Her bir tablodaki her bir satırda kullanılan anahtar kısıtlaması tek olması gerekir.  Bu olmaz ise kayıtlar arasında bütünlük bozulur, kopukluk meydana gelir. 

Anahtar kısıtlamalarını sağlarken birincil anahtar(primary key) veya yabancı anahtar(foreign key)‘ dan birisi seçilir. 

Birincil Anahtar(Primary Key)

 Birincil anahtar kullanılan alanlardaki bilgiler benzersiz bilgiye sahip olması gerekir. Örneğin bir tc no, telefon no, il plaka kodu gibi bilgilerdir. Birincil anahtar kullandığımız alanlar satırı benzersiz şekilde tanımlar.

Birincil anahtarlar boş veya birbiri ile aynı değerleri içermez.

Yabancı Anahtarlar(Foreign Key)

Tablo içerisindeki verilerin birbirleriyle ilişki kurabilmesi için kullanılan anahtardır. Yabancı anahtarlar birbirleriyle aynı değerleri içerebilir. Bir tabloda bir veya birden fazla yabancı anahtarlar bulunabilir. 

Yabancı anahtar başka bir tablonun birincil anahtarıdır!

birincil ve yabanci anahtar

 

Veri Kısıtlamaları

Veri kısıtlamaları şu amaçlar için kullanılır:

 1. Veri tutarlılığı için 
 2. Girilecek verinin türünün sınırlandırılması

Veri Kısıtlamasında kullanılan bazı kısıtlamalar şunlardır:

 • Not Null
 • Default
 • Unique
 • Check

Not Null Kısıtlaması: Veri girişi yapılacak tablodaki sütunun boş olması veya olmaması için kullanılan kısıtlamadır.

Default Kısıtlaması: Veri girişi esnasında varsayılan olarak kullanılması istenen kısıtlamadır.

Unique Kısıtlaması: Veri girişi yapılırken tekrarsız veri olması için kullanılan kısıtlama.

Check Kısıtlaması: Kontrol kısıtlayıcısı olarak bilinir. Veri girişi yapılırken belirlenen unsurlara göre verinin girilmesi için kullanılan bir kısıtlamadır.  Örnek olarak bir tc numarasını girilirken hane sayısının 11′ den fazla olmamasını için kullanılır. 

MySQL’e yedeği geri yükleme (MySQLDumper)

Hosting değişim sırasında yapılması gereken en tehlikeli işlerden birisi yedek alma daha sonra ise yedek yüklemedir. Karakter türünün yanlış seçimi veya yedek sırasında oluşabilecek bir hata sitenizi yani verdiğiniz emekleri uçurabilir. Bu nedenle yedek işleme sırasında çok dikkatli davranmanız gerekir. MySQL standart olarak 2 mb boyutunu aşan .sql ve benzeri türdeki veri tabanı dosyalarını import yani geri yüklemenizi izin vermez. Bizde burada MySQLDumper scripti yardımıyla MySQL’e bağlanıp 500 MB boyutlu sql dosyalarımızı bile aktarabiliriz.

MySQLDumper nedir?

MySQLDumper MySQL veri tabanlarının yedekleme işlemlerinde kullanılan PHP ve Perl tabanlı bir veri tabanı scriptitir. Bu script sayesinde kolayca yedek alabilir veya yedek yükleyebilirsiniz. Aynı zamanda MySQLDumper açık kaynak kodlu bir proje olduğundan güvenli olup / olunmadığı kontrol edilebilebilir.

 MySQLDumper yedek alma ve geri yükleme scriptinin özellikleri:

 • Ücretsizdir.

 • Kolay bir şekilde kurulabilir.
 • Birden çok veritabanı yedeğini yüklemenize imkan sunar.
 • Yüksek boyutlu veritabanı yedeğini yüklemenize imkan sunar.
 • Yedekleme işlemi yaparken birden çok parti oluşturmanıza imkan sunar.
 • Düzenli yani otomatik olarak yedek almanıza imkan sunar.
 • .htaccess dosyasında gerekli ayarları oluşturur. Böylece veritabanızın çalınmasına karşı bir kalkan – güvenlik oluşturur.
 • Tablolara kolayca erişim sağlama özelliği bulunur.
 • Veritabanını yedeklemek veya yedeği geri yükleme için herhangi bir alanda uzmanlaşmanıza gerek yoktur.
 • Yedekleme işlemi başlatılmadan önce tüm parametreleri gösterir.
 • Hızlı bir şekilde yedekleme yapar.

Continue reading “MySQL’e yedeği geri yükleme (MySQLDumper)”