Veritabanı Ana Bileşenleri

Alan

Veritabanı isimlendirilmiş en küçük birime alan adı verilir.  Örneğin adı, soyadı, no gibi…

Kayıt

Birbirleriyle bağlantılı alanlar topluluğuna kayıt adı verilir.

Tablo

Aynı alanlara sahip kayıtlar topluluğuna tablo adı verilir.

 

Veritabanı Yönetim Sistemi

 Veritabanlarını tanımlama, yaratmak ve düzenli işlem yapabilme yetisine sahip programlara veritabanı yönetim sistemi denir.

 •  Veritabanı tanımlanması: Verilerin tipleri ve uzunlukları hakkındaki bilgileri içerir.
 • Veri tabanı yaratılması:  Tanımlanmış veri tabanına veri girişinin yapılmasına denir.
 • Veri tabanı üzerinde işlem yapma: Verilerin sorgulanması, güncellenmesi gibi işlemlere denir.
Veri tabanı yönetim Sistemlerinin Görevleri
 1. Veritabanı tanımlar ve yaratır.
 2. Veritabanına erişim yetkileriyle ilgilenir.
 3. Veritabanı üzerinde sorgulama güncelleme gibi işlemleri yapar.

Veri Tabanı Sistemi

Veri Tabanı Sistemi

 1. Veri tabanı sisteminde veri tekrarı ya tamamen önlenir yada en aza indirgenir.
 2. Sistemin veri bütünlüğü sağlanır. Veriler arası uyuşmazlık ortadan kalkar.
 3. Veri tekrarı en aza indirgendiği için bellek israfı önlenir.
 4. Standart bir dil kullanımı söz konusudur.
 5. Sistemin güvenlik önlemlerini almak daha kolaydır.

 

Veri Tabanı Sisteminin Getirdiği Riskler

 1. Veri tabanı sistemlerinin kurulum ve bakım maliyeti klasik dosya sistemine nazaran daha pahalıdır.
 2. Sistemi iyi tasarlanmadığı taktirde komple sistemde ciddi başarısızlıklar meydana gelir.

 

 

Veri tabanı sisteminin kendini içerme özelliği

Bir veri tabanı sadece veritabanının kendisine değil tam bir tanımınıda içerir. Bu tanım sütün kataloğunda saklanır. Bu katalokta veri tabanındaki her bir dosyanın yapısı her bir verinin depolanma biçimi ve veriler üzerinde çeşitli kısıtlamalar gibi bilgiler içerir. Katalokta saklanan bu bilgilere META DATA adı verilir. Bu bilgiler veri tabanının yapısını tanımlar.

Sistem katalogu veri tabanı yönetim sistemi yada veri tabanı yapısına ihtiyaç duyan programcılar tarafından kullanılır. Veri tabanı yönetim sistemleri belirli bir uygulamaya uygun yazılımlar değildir. Bu nedenle bir veri tabanındaki dosyaların yapısını bilmek için sistem katalogunu bakmak zorundadır. Sistem kataloğuna bakmak zorundadır. Sistem kataloğunda gerekli bilgiler depolandığı takdirde bir veritabanı herhangi bir yönetim sistemi yazılımı ile uyum içinde çalışabilir.

Program Veri Bağımsızlığı

Klasik dosya sisteminde edinecek dosyanın yapısı hakkındaki bilgi uygulama programının içerisinde yer alır. Bu nedenle dosyanın yapısında bir değişiklik yapıldığı zaman bir dosyaya erişen uygulama programında da değişikliğe gidilmelidir. veri tabanı yönetim sisteminde ise veri tabanına erişim programları herhangi bir özel dosyadan bağımsız olacak şekilde yazılırlar. Veri dosyasının yapısında meydana gelen bir değişiklik sadece sistem kataloğunda değişikliğe neden olur. Uygulama programları bu değişiklikten etkilenmez. Veri tabanının bu özelliğine program veri bağımsızlığı adı verilir.

Klasik Dosya Sistemi

Klasik Dosya Sistemi

Bir işletmenin günlük faliyetlerini sürdürebilmesi için işletmenin çeşitli konularla ilgili olarak çok miktarda bilgi toplaması gerekebilir. Bilgisayarın işletme uygulamalarında ilk kullanılmaya başlandığı dönemlerde bu tür bilgilerin saklanması için klasik dosya sistemi kullanılmıştır. Bu sistemin temel özelliği izlenecek bilgiler ile bu bilgileri işleme sokacak uygulama programlarının birbirine bağlı olmasıdır. Kullanılacak bilgisayarı programının kullanacağı dosyaların yapısı ve dosyalara erişim yetkileri uyglama programının içerisinde gizlidir. Continue reading “Klasik Dosya Sistemi”