Directory sınıfı


Directory sınıfı

Directory sınıfının diğer methodlar içerisinde kendini farklılaştırıcı hiç bir özelliği bulunmamaktadır. Yalnızca statik sınıflar metotlar içerir.

Örnek kaynak kodlar:


string adres;
adres = @"C:\WINDOWS";
DirectoryInfo dosyabilgisi = new DirectoryInfo(adres);
MessageBox.Show(

"Dosya adı:" + dosyabilgisi.Name + "\n" +
"Dosya yolu: " + dosyabilgisi.FullName + "\n" +
"Dosyanın oluşturulma tarihi:" + dosyabilgisi.CreationTime + "\n" +
"Dosyaya son giriş tarihi:" + dosyabilgisi.LastAccessTime + "\n" +
"Son değişiklik zamanı:" + dosyabilgisi.LastWriteTime + "\n" +
"Son erişim zamanı:" + dosyabilgisi.LastAccessTime + "\n" +
"Dosya var mı :?" + dosyabilgisi.Exists + "\n" +
"Klasör adı:" + dosyabilgisi.Name + "\n" +
"Bir üst klasör:" + dosyabilgisi.Parent + "\n" +
"Kök Dizin:" + dosyabilgisi.Root + "\n"

);

Sonuç:

directory_sinifi

Fileinfo sınıfı

string adres=@"C:\WINDOWS\deneme.txt";
FileInfo d=new FileInfo(adres);
Console.WriteLine("Öznitelikler: "+d.Attributes);
Console.WriteLine("Oluşturulma tarihi: "+d.CreationTime);
Console.WriteLine("Var mı? "+d.Exists);
Console.WriteLine("Uzantı: "+d.Extension);
Console.WriteLine("Tam adres: "+d.FullName);
Console.WriteLine("Son erişim zamanı: "+d.LastAccessTime);
Console.WriteLine("Son değişiklik zamanı: "+d.LastWriteTime);
Console.WriteLine("Boyut: "+d.Length);
Console.WriteLine("Klasör adı: "+d.Name);
Console.WriteLine("Bulunduğu klasör: "+d.DirectoryName);

Path sınıfı:

string adres=@"C:\dizin\deneme.txt";
Console.WriteLine("Uzantı: "+Path.GetExtension(adres));
string yeniAdres=Path.ChangeExtension(adres,"jpg");
Console.WriteLine("Yeni uzantı: "+Path.GetExtension(yeniAdres));
string adres2=@"C:\klasör";
Console.WriteLine("Yeni adres: "+Path.Combine(adres,adres2));
Console.WriteLine("Klasör: "+Path.GetDirectoryName(adres));
Console.WriteLine("Dosya adı: "+Path.GetFileName(adres));
Console.WriteLine("Uzantısız dosya adı: "+Path.GetFileNameWithoutExtension
Console.WriteLine("Tam adres: "+Path.GetFullPath(adres));
Console.WriteLine("Kök dizin: "+Path.GetPathRoot(adres));
Console.WriteLine("Geçici dosya adı: "+Path.GetTempFileName());
Console.WriteLine("Geçici dosya dizini: "+Path.GetTempPath());
Console.WriteLine("Dosya uzantısı var mı? "+Path.HasExtension(adres)
Console.WriteLine("Alt dizin ayıracı: "+Path.AltDirectorySeparatorChar
Console.WriteLine("Dizin ayıracı: "+Path.DirectorySeparatorChar);
Console.Write("Geçersiz dosya adı karakterleri: ");
char[] dizi=Path.GetInvalidFileNameChars();
foreach(char b in dizi)
Console.Write(b+" ");
Console.Write("\nGeçersiz adres karakterleri: ");
char[] dizi2=Path.GetInvalidPathChars();
foreach(char b in dizi)
Console.Write(b+" ");
Console.WriteLine("\nAdres ayırıcı karakter: "+Path.PathSeparator);
Console.WriteLine("Kök dizin ayıracı: "+Path.VolumeSeparatorChar);

dosya_ozellikleri_c_sharp_ornek

Projeyi indir

Author: Ali Göksel Bektaş

Simenty kurucu ortağı. Küçüklüğünden beri website yapan Ali bulunduğu web sektöründe 10 yıldan fazla tecrübesı vardır. Bisiklet sürmeyi, kek yemeyi ve rahat koltukları sever.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *