Fonksiyonlar ve Değişkenler hakkında Çözülmüş Sorular


1. Daha önce yazdığımız Santigrad’dan Fahrenheit’a karşılık tablosundaki derece hesaplamasını bir fonksiyona geçiriniz.
2. Ekrana isminizi 10 kere yazan bir program yazınız. Yazma isini yapmak için bir fonksiyon çağırınız. Daha sonra bu fonksiyonu main() in başına alarak, derleyicinin bunu kabul edip etmediğini kontrol ediniz.

Çözümler

#include<stdio.h>
#include<conio.h>

/*
. Ekrana isminizi 10 kere yazan bir program yazınız. Yazma isini yapmak için bir fonksiyon çağırınız.
Daha sonra bu fonksiyonu main() in başına alarak, derleyicinin bunu kabul edip etmediğini kontrol ediniz.

1.sorunun cevabı

*/

char printString() {

printf(“Denisa Nanushaj \n”);

}

main() {

for(int i=0;i<=9;i++) printString();

getch();
}

2.sorunun cevabı

#include<stdio.h>
#include<conio.h>

/*
Daha önce yazdığımız Santigrad’dan Fahrenheit’a karşılık tablosundaki derece hesaplamasını bir fonksiyona geçiriniz.

*/

float centigradeToFahrenheit(float centigradeValue) {

return centigradeValue*9/5+32;
}

main() {

float centigradeValue;

printf(“Santigrad degerini girin : “); scanf(“%f”,&centigradeValue);
printf(“Fahrenheit degeri : %f “,centigradeToFahrenheit(centigradeValue));

getch();
}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *