Klasik Dosya Sistemi


Klasik Dosya Sistemi

Bir işletmenin günlük faliyetlerini sürdürebilmesi için işletmenin çeşitli konularla ilgili olarak çok miktarda bilgi toplaması gerekebilir. Bilgisayarın işletme uygulamalarında ilk kullanılmaya başlandığı dönemlerde bu tür bilgilerin saklanması için klasik dosya sistemi kullanılmıştır. Bu sistemin temel özelliği izlenecek bilgiler ile bu bilgileri işleme sokacak uygulama programlarının birbirine bağlı olmasıdır. Kullanılacak bilgisayarı programının kullanacağı dosyaların yapısı ve dosyalara erişim yetkileri uyglama programının içerisinde gizlidir.

Bu dosya sisteminde üç ayrı dosya üç ayrı uygulama programı tarafıdnan kullanılmaktadır. Her program istenilen listeleri üretmek için ayrı ayrı işletim sistemini kullanır. Aynı işletme aynı uygulamalar için aynı veri tabanı sistemini kullanırsa durum aşağıdaki gibi olur.

Klasik dosya sistemi ile veri tabanı çalışma sistemini karşılaştırsanız; klasik dosya sisteminde aynı verilerin(must_adı, must_no vb..) farklı veri tabanı içerisinde olduğu için bellekte israfa yol açar.

Veri tabanı sisteminde üç ayrı kullanıcı tarafından istenilen listeler tek bir mantıksal dosya içerisinden alınır. Böylece klasik dosya sisteminden farklı olarak her uygulama için ayrı bir dosya tutmak yerine tüm proj. gereksinim duyduğu veriler tek bir veritabanı dosyasındadır. Klasik dosya sisteminde her uygulama kendi programını kullanarak rapor verir. Veri tabanı sisteminde ise kullanıcılar tarafından veri işleme dili yada yüksek seviyeli dillerin veri tabanı ile etkileşimi yada doğrudan SQL ( Yapısal Sorgulama Dili ) kullanılarak istenilen raporlar veri tabanı dosyasından üretilir. Kullanıcı bu 3 seçenekten herhangi birisini kullanarak bir uygulama proj. geliştirir. Bu program çok karmaşık bir yazılım olan veri tabanı yönetim sistemi ile kullanıcı arasında bir arayüz oluşturur. Bu arayüz sayesinde veri tabanından istenilen bilgiler çekilebilir.

Klasik Dosya Sisteminin Sakıncıları

  1.  Veri tekrarı: Aynı veri farklı dosyalarda tekrar eder. Örn: Müşteri numarası, müşteri adı üç dosyada da tekrar etmektedir.
  2. Çoklu Güncelleme: Aynı veri farklı dosyalarda tekrar ettiği için herhangi bir veri değiştiği zaman aynı veriyi kullanan diğer dosyalarda da aynı değişikliğin yapılması gerekir.
  3. Bellek hacminin israfı: Veriler tekrar ettiği için fiziksel bellekte gereksiz bir alan ispatı meydana gelir.
  4. Erişim Dili: Uygulama programlarının dili uygulamadan uygulamaya farklılık gösterebilir. Standart bir dil kullanımı söz konusu değildir.

Author: Ali Göksel Bektaş

Simenty kurucu ortağı. Küçüklüğünden beri website yapan Ali bulunduğu web sektöründe 10 yıldan fazla tecrübesı vardır. Bisiklet sürmeyi, kek yemeyi ve rahat koltukları sever.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *