Microsoft Visual Studio Toolbox (Araç Kutusu)


Teknoloji “insan hayatını kolaylaştırma”  anlamı taşır. Bu nedenle günümüzde her yeni teknoloji insanları yaptıkları işe daha çabuk ulaştırmayı amaç edinir. Teknoloji aygıtları ile bu aygıtları kumanda – kontrol etmeyi sağlayan Programcılarda teknolojinin bu nimetlerinden yararlanıyorlar. Önceleri C ve benzeri dillerde yalnızca DOS ekranıyla çalışan İşletim sistemleri günümüzde oldukça görsel bir yapıya sahiptir. Aynı yapı bugün programlamada da geçerli. Kullanacağıımız araçları teker teker elle yazmak yerine bir çok aracı sürekle / bırak veya çift tıklayarak çok kısa bir süre içerisinde oluşturabiliyoruz.

Visual Studio’yu ilk defa açıyorsanız. New Project veya CTRL + SHİFT + N tuşları yardımıyla yeni bir proje açın. Toolbox görsel bir araç olduğundan Toolboxı destekleyecek bir programlama tasarlayıcısı açmamız gerekiyor. Bu nedenle Windows Form Application (Windows Form uygulaması) uygulamasını açıyoruz.

Uygulamamızı açtıktan sonra View / Toolbar veya CTRL + W dedikten sonra T tuşuna basıyoruz.

Araç kutumuzda en çok kullanacağımız – temel araçları tanıyıp, her kontrolün özelliklerini, 5  adet metodu(fonksiyonu) ve 3 adet olaylarına değineceğiz. Araçların özellikleri birbirinde bulunabilir yalnız her araç kutusunun kendine ait özellikleri vardır. Bu özellikleri öğrenmek için yapmamız gereken araca tıklayıp Properties menüsünü bakmaktır. Properties paneliniz açık değilse View  / Properties Windows ‘a tıklayarak panelinizi aktif hale getirebilirsiniz.

Pointer:

İmleç anlamına gelir. İki görevi bulunmaktadır. Bu görevten ilki programladığımız görsel nesneleri seçebilmemizi ve çift tıklayarak içerisine girebilmemizi sağlar. İkinci göreviyse program içerisindeki imleci özelleştirmektir. Pointeri seçtikten sonra Propertiese (Özelliklere) baktığımızda aşağıdaki Form özelliklerini görürüz.

Pointer Properties özellikleri (10 adet):

 1. Backcolor: Form Arkaplan rengidir.
 2. BackgroundImage: Forma arkaplan resmi eklemek için kullanıcağımız özelliktir.
 3. BackgroundImageLayaout: Form arkaplan resim düzenidir. Arkaplana koyduğumuz resmin formumuzda ortalanması, sarılması, tam ekran gösterim gibi bir takım özellikleri belirtibileceğimiz yerdir.
 4. Cancelbutton: İnternet sitelerimizde veya çeşitli programlarda gördüğümüz “Temizle” buttonu işlevini yerine getirir. Belirttiğimiz buttona tıklandığında formumuzu sıfırlar.
 5. CausesValidation: Doğrulama ayarıdır. Default olarak programlama dillerinde 1 true, 0 false iken bu ayarı değiştirmemizi sağlar.
 6. ContextMenuStrip: Sağ tık menüsu oluşturulduğunda aktif olan sağ tık ayarlar özelliğidir.
 7. ControlBox: Form Denetim kutusu özelliğidir.
 8. Cursor: Form imleç ayarıdır.
 9. DoubleBuffered: Çift arabellek özelliğidir. Bu özellik açıksa program daha fazla ramden veri alabilir.
 10. Icon: Formumuza ait pencere başlığının sol tarafında görünen ikon özelliştirme alanıdır.

Button:

Klasik anlamda bildiğimiz buttondur, komut vermek için kullandığımız özelliktir. Bir formadaki olayların bir çoğu button sayesinde yapılır. Örneğin biz bir hesap makinesi yapmak istiyorsak tüm alanları doldurduktan sonra buttona vereceğimiz bir method veya olay ile işlemlerimizi gerçekleştiririz.

Button aracı özellikleri (10 adet)

 1. Application Settings : Tarafımızdan üretilen (Özgün) bize ait sınıfların uygulama ayarları.
 2. Application Settings / PropertyBinding: Bize ait sınıfları oluşturmamızı sağlayan araç.
 3. Application Settings / Location:  Sınıfların yerini belirleyebildiğimiz yerdir. Bu sayede veri sınıfının çağırırken tek isim kullanabiliriz.
 4. Data Bindings : Veri bağlama görevi panelidir. Bu panel ile araçlarımıza verileri bağlayabiliriz. Yani bir aracın içerisinde bizim belirttiğimiz veriler bulunur.
 5. Data Bindings / Advanced:  Veri bağlantı panelinin ayrıntılı veri bağlama aracıdır. Bu araç sayesinde tüm kontrollere ulaşabiliriz.
 6. Data Bindings / Tag: Veri bağlamayı etiket şeklinde gerçekleştiren veri bağlama aracıdır. Belirlenen etikete veriler bağlanır.
 7. Data Bindings / Text: Veri bağlamayı yazı şeklinde gerçekleştirilen veri bağlama aracıdır.
 8. Name: Nesnemizin id gorevini ustlenir. Mantıklı bir isim verilmelidir.  Zira tasarım aşamasından sonra arkaplan işlemlerini gerçekleştirirken birden çok nesnemiz olucağından zaman kaybına yol açabilir.
 9. AccessibleDescription: Erişilebilir açıklama. Belirlediğimiz kurallara göre erişilebilecek/kullanılabilecek açıklama.
 10. AccessibleName: Erişilebilir isim. Belirlediğimiz kurallara göre erişilebilecek/kullanılabilecek isim.

Button aracına ait 5 method (Fonksiyon)

C# da Button tıklama fonksiyonu – methodu

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)

{ double a =0;

a=Convert.ToDouble (textBox1.Text )+Convert.ToDouble (textBox2 .Text);
textBox3 .Text =a.ToString ();
}

C# da Button Arkaplan rengi değişiklik gösterdiğinde çıkacak fonksiyonu – methodu


private void button1_BackColorChanged (object sender, EventArgs e)
{
this.BackColor = Color.Green;
}

C# da Button Arkaplan resmi değiştirme fonksiyonu – methodu


private void button1_BackgroundImageChanged(object sender, EventArgs e)
{
try
{
if(double.Parse(currencyTextBox.Text) < 0)
{
currencyTextBox.ForeColor = Color.Red;
}
else
{
currencyTextBox.ForeColor = Color.Black;
}
}
catch
{
currencyTextBox.ForeColor = SystemColors.ControlText;
}
}

C# da Buttonun üzerine gelince belirlenen işlemler fonksiyonu – methodu


private void button1_MouseHover(object sender, EventArgs e)
{
button1.ImageIndex = 1;
}

C# da Buttonu yeniden boyutlandırma fonksiyonu – methodu


private void button1_Resize(object sender, EventArgs e)
{
if (button1.Height != oldSize.Height)
button1.Width = button1.Height;
if (button1.Width != oldSize.Width)
button1.Height = button1.Height;
base.OnResize(e);
}

Button aracı eventleri (olayları) (3 adet)

 1. DataBindings: Veri bağlama olayı gerçekleştiğinde kullanıcıya sunulacak olay.
 2. DataBindings / CollectionChanged: Bağlanılan verideki değişiklik olayı gerçekleşip bittikten sonra yapılacak olan olayı belirlediğimiz araçtır.
 3. DataBindings / CollectionChanging: CollectionChanged aracında veri değişikliği yapıldıktan sonra bir olay gerçekleşirken CollectionChangingde veri değişikliği yapılırken (direkt olarak) verilecek tepkiyi – olayı belirleyebildiğimiz araçtır.

CheckBox:

Türkçe anlamı kontrol kutusudur. Programlarda gördüğümüz tik kutusudur. Bu araç sayesinde kullanıcıdan daha çok veri toplayabileceğimiz gibi bizim belirlediğimiz bir takım kuralları (sözleşmeyi) kabul ettirebiliyoruz. İnternet sitelerinde bulunan Sözleşmeyi okudum kısmının hemen yanında bu buttona  rastlayabileceğimiz gibi hobilerim kısmındada kontrol kutusuna rastlayabiliriz.

CheckBox aracı özellikleri (10 adet)

 1. AccesibleRole: Erişebilir rölü belirlediğimiz araçtır. Birçok araca erişebilirlik durumunu özelleştirebiliriz.
 2. AllowDrop: Sürükle / bırak teknolojini aktif veya pasif yapabildiğimiz araçtır.
 3. Anchor: Türkçesi çapa anlamına gelir. Kontrolümüzün formumuzun neresinde bulunacağına dair özelleştirme yapabileceğimiz araçtır. Bu özellik ile checkbox nesnemizi form boyutlarına göre belirli statik yere çapalar ve yine form boyutlarına göre otomatik olarak düzenlenebilir. Sağ ve altı seçtiğimiz takdirde form büyütülürken nesnemizde büyür.
 4. Appearence:  Görünüm şablon ayarıdır. Bu özellik ile checkbox kontrolumuzü bir button nesnesi veya başka bir nesnenin görünümüne sokabiliriz.
 5. AutoCheck: Otomatik denetleme özelliğidir. Bu özellik sayesinde nesne güncelleştirmeleri otomatik yapılır. False yani kapalı yapılırsa form içerisindeki güncelleştirmeleri gerçekleştirmek için kullanıcı ayrıca bir buttona veya istenilen şartı gerçekleştirmesi gerekebilir.
 6. AutoEllipsis: Sığmayan metinlerimize otomatik olarak Üç nokta (…) koyar. Eğer Autosize özelliği açıksa üç nokta görünmeyecektir.
 7. Autosize: Metinleri otomatik olarak boyutlandırır. Autosize değerini false yapıp AutoEllipsisi açtığınız takdirde ekran boyutuna uymayan metinler üç nokta ile gösterilirler.
 8. CheckAlign: Checkbox kontrol aracın tikinin nerede (sol, orta, sağ) bulunacağı konusunda hizalama ayalarını belirtebildiğimiz özellik.
 9. Checked: Tikli / Tiksiz olarak ayarlayabileceğimiz özellik. Checked değerini True yaptığımızda tik sayfa yüklenirken otomatik olarak tikli gelir. Tikin gerekli olduğunu düşünürsek sizin manuel olarak tiki işaretlemenize gerek kalmaz.
 10. CheckState: Checkbox görünümünü sisteme veya standart değerlerin görünüm ayarlarına göre özelleştirebildiğimiz özellik.

CheckBox aracına ait 5 method (Fonksiyon)

C# da CheckBox görünüm değişikliği fonksiyonu – methodu


private void checkBox1_AppearanceChanged(object sender, EventArgs e)
{
MessageBox.Show("Kontrol kutusunun görünümü değişti!");
}

C# da CheckBox otomatik boyut değişikliği fonksiyonu – methodu


private void checkBox1_AutoSizeChanged(object sender, EventArgs e)
{
MessageBox.Show("Kontrol kutusunun otomatik ayarlama seçenği değişti!");
}

C# da CheckBox veri bağlama değişikliği fonksiyonu – methodu


private void checkBox1_BindingContextChanged(object sender, EventArgs e)
{
Console.WriteLine("Veri bağlama ilişkisi değiştirildi! ");
}

C# da CheckBox kontrolleri devre dışı bırakma değişikliği fonksiyonu – methodu


private void checkBox1_CausesValidationChanged(object sender, EventArgs e)
{
Console.WriteLine("Veri kontrol yapılandırması değiştirildi! ");
}

C# da CheckBox tikli olma değişikliği fonksiyonu – methodu


private void checkBox1_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
{
MessageBox.Show("Checkbox tik durumu değiştirildi!");
}

CheckBox aracı eventleri (olayları) (3 adet)

 1. AppearanceChanged: Herhangi bir görünüm değişikliğinde  programın kullanıcıya  cevap niteliğinde vericek olayıdır.
 2. AutoSizeChanged: Otomatik boyut ayarı değişince programın kullanıcıya cevap niteliğinde vericek olayıdır.
 3. BindingContextChanged: Veri bağlama içeriği değişince programın kullanıcıya cevap niteliğinde verecek olayıdır.

CheckedListBox:

Kullanıcıdan bir çok seçim yaptıran tikli listedir. Biz kullanıcıdan aynı anda bir çok seçim yapmasını istiyorsak bu aracı kullanabiliriz. Örneğin internetten bir ayakkabı sipariş edeceğimizi düşünelim. Ayak numaramızın 45 olduğunu düşündüğümüzda daha fazla ürünü görebilmek için birden çok seçim yapmak isteyebiliriz (44, 45 ve 46 numara). Bu gibi durumlarda checkedlistbox kullanılabilir.

CheckedList aracı özellikleri (10 adet)

 1. CausesValidation: Validation yani Kontroledicileri devreden çıkarır. Örneğin siz mutlaka sözleşmeyi kabul etmek için bir checkbox aracı, hobi seçiçi aracı ve benzeri seçimi gerekli olacak araçlar koydunuz. Bu araçların tümünü yani kontrolleri devreden çıkarmak için causesvalidation değerini false yani kapatmalısınız. Bu sayede kontrol ediciler devreden çıkacaktır.
 2. CheckOnClick: CheckedList e tıklanıp / tıklanılmadığını kontrol eden özellik.
 3. ColumnWidth:  Sütün genişliğinia ayarlayabildiğimiz özellik.
 4. ThreeDCheckBoxes: 3 adet kontrol listesinin seçilip / seçilmediğini gösterir.
 5. Dock: Program içerisindeki nesneleri sol – üst, sağ -üst, sol-alt vb gibi işlemleri hizalamaya yardımcı özellik.
 6. Enabled: Nesnenin aktif olup / olmadığını ayarlayabildiğimiz özellik.
 7. Font: Nesne içerisinde bulunan Font ayarlarını özelleştirebildiğimiz özellik.
 8. ForeColor: Önplanrengi.
 9. FormatString: Değişkenleri formatlayarak belirli bir format (düzen) içerisinde görünümünü sağlayan özellik.
 10. HorizontalScrollbar: Dikey kaydırma çubuğu özelliği.

CheckedList aracına ait 5 method (Fonksiyon)

C# da CheckedList bağımlı boyutu fonksiyonu – methodu


private void checkedListBox1_ClientSizeChanged(object sender, EventArgs e)
{
game.Window.ClientSizeChanged += new EventHandler(Window_ClientSizeChanged);
}

C# da CheckList sağ menü fonksiyonu – methodu


private void checkedListBox1_ContextMenuStripChanged(object sender, EventArgs e)
{
MessageBox.Show("Sağ menüdeki bir takım ayarlar güncellendi!");
}

C# da CheckList nesnesi yeni denetim fonksiyonu – methodu


private void checkedListBox1_ControlAdded(object sender, ControlEventArgs e)
{
MessageBox.Show("Yeni bir kontrol eklendi. Kontrol adı:" + e.Control.Name + " .");
}

C# da CheckList nesnesi denetim kaldırma fonksiyonu – methodu


private void checkedListBox1_ControlRemoved(object sender, ControlEventArgs e)
{
MessageBox.Show("Kontrol adı:" + e.Control.Name + " olan kontrol silindi.");
}

C# da CheckList imleç değiştirme fonksiyonu – methodu


private void checkedListBox1_CursorChanged(object sender, EventArgs e)
{
MessageBox.Show("Cursor görünümü değişti.");
}

CheckedList aracı eventleri (olayları) (3 adet)

 1. CausesValidationChanged: Kontroller devre dışı bırakıldığında kullanıcıya sunulacak olay.
 2. ChangeUICues: Kullanıcı arabiriminin durumunu belirten UICues ayarında bir değişiklik olduğunda kullanıcıya sunulucak olay.
 3. ClientSizeChanged: Bağlantılı boyut birimi değişiklik gösterdiğinde kullanıcıya sunulucak olay.

ComboBox:

Tek bir seçim yapabileceğimiz açılır listedir. Aracın görevi kullanıcıdan tek bir seçim yaptırmaya sağlamaktır.  Örneğin üyelik formlarında görülen “Yaşadığı şehir” bilgisini alabilmek için tek açılır liste şeklinde bir seçim yapabileceğimiz aractır.

ComboBox aracı özellikleri (10 adet)

 1. FormattingEnabled: Nesnemizle ilgili tür dönüşüm kontrollerini açıyıp / kapatabildiğimiz özellik.
 2. GenerateMember: Üye değişkeni oluşturma özelliğidir.
 3. ImeMode: Canlı denetim özelliğidir. Nesnemiz seçiliyken nesne üzerinde işlem yaptığımızda program direkt olarak cevap verebilme özelliğine sahiptir. Bu özellik Imemode sayesinde gerçekleşir. False değerini verdiğimiz takdirde bu özellik kapanır.
 4. IntegralHeight: Comboboxın içerisindeki üyeler (liste nesneleri) boyutunu tam olarak kullanmamızı sağlayan özelliktir. 5 adet nesnemizin olduğunu düşündüğümüzde combobox yalnızca 3 tanesini gösterebilir. Halbuki boyut 3,5 yani 3. bir nesne ile bir sonraki nesnenin yarısını görüntülemeye müsaittir. Bu özelliği kapattığımızda bu özelliği kullanmayız.
 5. ItemHeight:  Combobox üyelerinin yükseklik özelliğidir.
 6. Items: Comboboxa bu özellik sayesinde üye ekleyebiliriz.
 7. Location: Combobox üyelerinin koordinant biçiminde form içerisinde hizalama özelliğidir.
 8. Location / X: Üyenin X koordinantlarında yani yatay eksende nerede hizalanacağını belirtebildiğimiz özellik.
 9. Location / Y: Üyenin Y koordinantları yani dikey eksende nereye hizalanacağını belirtebildiğimiz özellik.
 10. Locked: Nesnemizin hareketi kilitleyen özelliktir. Bu özelliğimiz açıksa pointer yardımıyla nesnemizi hareket ettiremeyiz.

ComboBox aracına ait 5 method (Fonksiyon)

C# da Combobox veri kaynağı değişikliği fonksiyonu – methodu


private void comboBox1_DataSourceChanged(object sender, EventArgs e)
{
comboBox1.DataSource = myList;
}

C# da Combobox yeni üye ekleme fonksiyonu – methodu


private void comboBox1_DisplayMemberChanged(object sender, EventArgs e)
{
ComboBox1.DisplayMemberChanged;
}

C# da Combobox dock fonksiyonu – methodu


private void comboBox1_DockChanged(object sender, EventArgs e)
{
RaiseEvent DockChanged(sender, e);
}

C# da Combobox sürükle / bırak fonksiyonu – methodu


private void comboBox1_DragDrop(object sender, DragEventArgs e)
{
Handles ComboBox1.DragDrop
ComboBox1.Text = e.Data.GetData(DataFormats.Text).ToString;
}

C# da Combobox nesnesinin üzerine süreklendiğinde fonksiyonu – methodu


private void comboBox1_DragEnter(object sender, DragEventArgs e)
{
this.comboBox1.AllowDrop = true;
this.comboBox1.DragDrop += new System.Windows.Forms.DragEventHandler(this.comboBox1_DragDrop);
this.comboBox1.DragEnter += new System.Windows.Forms.DragEventHandler(this.comboBox1_DragEnter);
}

ComboBox aracı eventleri (olayları) (3 adet)

 1. DisplayMemberChanged: Yeni bir üye eklendiğinde kullanıcıya sunulacak olay.
 2. DockChanged: Dock değeri değiştirilip combobox ekranın herhangi bir bölümüne taşındığında kullanıcıya sunulucak olay.
 3. Dragdrop: Combobox nesnesini sürekle / bırak teknoloji kullanıldığında kullanıcıya sunulacak olay.

DateTimePicker:

Programımızda tarih seçim aracıdır. Form içerisinde kullanıcının doğum günü veya benzeri bir tarih bilgisi almak gibi işlemlerde kullanılır.

DateTimePicker aracı özellikleri (10 adet)

 1. CalendarFont: DateTimePicker nesnemizin font ailesini belirleyebildiğimiz özelliktir.
 2. CalendarForeColor: DateTimePicker nesnemizin font rengi özelliği.
 3. CalendarMonthBackground:DateTimePicker nesnemizdeki ay biçiminin gösteriş özelliğidir.
 4. CalendarTitleBackColor: DateTimePicker nesnemizin başlığındaki Arkaplan rengidir.
 5. CalendarTitleForeColor: DateTimePicker nesnemizin  başlığındaki yazıtipi yani önplan rengidir.
 6. CalendarTrailingForeColor: Birbiri ardına tarihlerin önplan rengi.
 7. Margin: Dış boşluk anlamına gelir.
 8. Margin / All : Dış boşluğun çerçevesi özelliğidir. Burada verdiğimiz değer dış boşluk çerçevesi oranınını ayarlar.
 9. Margin / Left: Sol dış boşluk ayarı.
 10. Margin / Top: Üst dış boşluk ayarı.

DateTimePicker aracına ait 5 method (Fonksiyon)

C# da DateTimePicker süreklenip iptal edil edildiğinde fonksiyonu – methodu


private void dateTimePicker1_DragLeave(object sender, EventArgs e)
{
dateTimePicker1DragLeave(e);
}

C# da DateTimePicker süreklenip aşağı tarafa fonksiyonu – methodu


private void dateTimePicker1_DropDown(object sender, EventArgs e)
{
textBox1.Text = dateTimePicker1.Value.ToString();
}

C# da DateTimePicker imleç değiştirme fonksiyonu – methodu


private void dateTimePicker1_CursorChanged(object sender, EventArgs e)
{
MessageBox.Show("Tarih cursor (imleç) ayarı değiştirildi.");
}

C# da DateTimePicker giriş fonksiyonu – methodu


private void dateTimePicker1_Enter(object sender, EventArgs e)
{
edit1.text:=datetostr(datetimepicker1.Date);
edit2.Text:=timetostr(datetimepicker1.Time);
}

C# da DateTimePicker font değiştirme fonksiyonu – methodu


private void dateTimePicker1_FontChanged(object sender, EventArgs e)
{
MessageBox.Show("Tarih bölümünün font ayarları değiştirildi!");
}

DateTimePicker aracı eventleri (olayları) (3 adet)

 1. DragLeave: DateTimePicker nesnemizi sürekleyip vazgeçtiğimizde kullanıcıya sunulacak olan olay.
 2. DragOver:  DateTimePicker nesnemizi sürekleyip beklettiğimizde kullanıcıya sunulacak olan olay.
 3. Dragdown: DateTimePicker nesnemizi açılır bir şekilde açıklayıp sürükle bırak eylemimizi gerçekleştirdiğimizde kullanıcıya sunulacak olan olay.

Label:

Türkçe anlamı etiket manasına gelir. Formumuza text (yazı) eklememizi sağlar. Çoğunlukla bir nesnenin hangi bilgiyi istediğini veya ne tür bilgi girilebileceğini belli etmek amacıyla kullanılır. Hesap makinesi örneğine döndüğümüzde  ilk sayı girişinin yanına Label koyarak ilk giriş yerinin 1.sayı olduğunu etiketlediğimizi düşünebiliriz.

Label aracı özellikleri (10 adet)

 1. Margin / Right: Sağ dış boşluk ayarı.
 2. Margin / Bottom: Alt dış boşluk ayarı.
 3. MaximumSize: Maksimum boyut.
 4. MaximumSize / Width: Maksimum genişlik.
 5. MaximumSize / Height: Maksimum yükseklik.
 6. MinimumSize: Minimum boyut.
 7. MinimumSize / Width: Minimum genişlik.
 8. MinimumSize / Height: Minimum yükseklik.
 9. Modifiers: Label tür değiştiricileri özelliği.
 10. Padding: İç boşluk. Margin özelliğindeki boşluk ayarlarının tıpkısı padding içinde geçerlidir.

Label aracına ait 5 method (Fonksiyon)

C# da Label ön plan rengi değiştirme fonksiyonu – methodu


private void Form1_ForeColorChanged(object sender, EventArgs e)
{
MessageBox.Show("Programın arkaplan rengi değiştirildi.");
}

C# da Label fonksiyonu – methodu


private void label1_Layout(object sender, LayoutEventArgs e)
{
label1.Layout:=tltop;
if (y>u+25)and (y<u+75) then label1.Layout:=tlcenter; if y>u+75 then
label1.Layout:=tlbottom;
}

C# da Label fonksiyonu – methodu


private void label1_Leave(object sender, EventArgs e)
{
MessageBox.Show("Nesneden ayrıldınız!");
}

C# da Label fonksiyonu – methodu


private void label1_MarginChanged(object sender, EventArgs e)
{
MessageBox.Show("Nesnenin dış boşluk ayarları değiştirildi.");

}

C# da Label fonksiyonu – methodu


private void label1_MouseClick(object sender, MouseEventArgs e)
{
If e.Button = Windows.Forms.MouseButtons.Left Then
MsgBox("Left")
Else
MsgBox("Right")
End If

}

Label aracı eventleri (olayları) (3 adet)

 1. EnabledChanged: Denetim aktifliğindeki durumundaki değişiklk olursa kulllanıcıya sununalacak olay.
 2. Enter:  Kontrol aktif hale getirildiğlidne kullanıcıya sunulacak olan olay.
 3. FontChanged: Font değişikliğinde kullanıcıya sunulacak olan olay.

LinkLabel:

Link bağlantı anlamına gelir. Bağlantılı etiket anlamına gelen bu aracın görevi yazdığımız metine link vermektir. Örneğiz programımızdan kendi sitemiz olan Bilgius’a link vermek için linklabel araç kutusunu kullanırız.

LinkLabel aracı özellikleri (10 adet)

 1. Image: Resimli bağlantı vermeye yarayan özellik.
 2. ImageAlign: Resmi hizalamak için kullanılan özellik.
 3. ImageKey:  Resmin anahtarı.
 4. ImageList: Resim listesi içerisinden seçim yapmamızı sağlayan özelik.
 5. LinkArea: Linkin yüzölçümü.
 6. LinkBehavior:  Linkin davranışı – sınıfı.
 7. LinkColor: Linkin rengi.
 8. LinkVisited: Ziyaret edilmiş link gösterim özelliği.
 9. Padding  / All: İç boşluk çerçeve özelliği.
 10. Padding / Top: Üst iç boşluk özelliği.

LinkLabel aracına ait 5 method (Fonksiyon)

C# da LinkLabel fonksiyonu – methodu


private void linkLabel1_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e)
{
this.contextMenuStrip1.Tag = sender;
}

C# da LinkLabel fonksiyonu – methodu


private void linkLabel1_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
{
this.linkLabel1.Visible = false;
}

C# da LinkLabel fonksiyonu – methodu


private void linkLabel1_LinkClicked(object sender, LinkLabelLinkClickedEventArgs e)
{
linkLabel1.LinkArea = new LinkArea(0,8);
}

C# da LinkLabel fonksiyonu – methodu


private void linkLabel1_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
{
this.linkLabel1.MouseHover += new System.EventHandler(this.linkLabel1_MouseHover);
this.linkLabel1.MouseLeave += new System.EventHandler(this.linkLabel1_MouseLeave);
}

C# da LinkLabel fonksiyonu – methodu


private void linkLabel1_MouseHover(object sender, EventArgs e)
{
this.linkLabel1.MouseHover += new System.EventHandler(this.linkLabel1_MouseHover);
this.linkLabel1.MouseLeave += new System.EventHandler(this.linkLabel1_MouseLeave);
}

LinkLabel aracı eventleri (olayları) (3 adet)

 1. ForeColorChanged: LinkLabeldaki önplan rengi değiştirildiğinde kullanıcıya sunulacak olay.
 2. GiveFeedBack:Sürükle bırak işlemini geri alındığında kullanıcıya sunulacak olan olay.
 3. HelpRequested: Kullanıcı denetimleri için bir yardımcı oluşturmaya yarayan HelpRequested özelliği aktif olduğunda kullanıcıya sunulacak olay.

ListBox:

Kullanıcıdan bir çok seçim yaptıran standart listedir. CheckedListBox ile aynı görevi üstlenirler.

ListBox aracı özellikleri (10 adet)

 1. BorderStyle:Listbox çerçeve stili.
 2. MultiColumn: Birden çok sütün özelliği.
 3. RightToLeft: Sağdan sola veya soldan sağa okuma ayarı özelliği.
 4. ScrollAlwaysVisible: Kaydarma çubuğunu görünüm ayarlarıç
 5. SelectionMode: Seçim modu. Birden fazla seçim yapmamızı olanak tanıyan özellik.
 6. Size: Boyut ayarları.
 7. Size / Width: Genişlik boyutu ayar özelliği.
 8. Size / Height: Yükseklik boyutu ayar özelliği.
 9. Sorted: Alfabetik olarak sıralama özelliğidir.
 10. TabIndex:  Tab sırasını belirleyebileceğimiz özelliktir.

ListBox aracına ait 5 method (Fonksiyon)

C# da ListBox fonksiyonu – methodu


private void listBox1_MouseUp(object sender, MouseEventArgs e)
{
System.Windows.Forms.ListBox list = (System.Windows.Forms.ListBox)sender;
int swap = list.SelectedIndex;
if(swap != this.row)
{
string temp = (string)list.Items[this.row];
list.Items[this.row] = list.Items[swap];
list.Items[swap] = temp;
}
}

C# da ListBox fonksiyonu – methodu


private void listBox1_Move(object sender, EventArgs e)
{
ListitemsToRemove = new List();foreach (var item in listbox2.SelectedItems){listbox1.Items.Add(item);itemsToRemove.Add(item);}foreach (var item in itemsToRemove){listbox2.Items.Remove(item);}}C# da ListBox fonksiyonu - methodu private void listBox1_ParentChanged(object sender, EventArgs e){try{number.if(double.Parse(currencyTextBox.Text) < 0){currencyTextBox.ForeColor = Color.Red;}else{currencyTextBox.ForeColor = Color.Black;}}catch{// If there is an error, display the text using the system colors.currencyTextBox.ForeColor = SystemColors.ControlText;}}C# da ListBox fonksiyonu - methoduprivate void listBox1_PreviewKeyDown(object sender, PreviewKeyDownEventArgs e){e.Handled = true;}C# da ListBox fonksiyonu - methoduprivate void listBox1_QueryAccessibilityHelp(object sender, QueryAccessibilityHelpEventArgs e){System.Windows.Forms.QueryAccessibilityHelpEventArgs e){e.HelpString = "Displays chart data";}}

ListBox aracı eventleri (olayları) (3 adet)

 1. Format: Listboxdeki üyelerin (değerlerin) format tipinin değerleri değiştirildiğinde sunulacak olay.
 2. FormatStringChanged: String formatındaki veriler değiştirildiğinde kullanıcıya sunulacak olay.
 3. FormattingEnabledChange: Listboxdeki üyelerin (değerlerin) format tipi dönüştürüldüğünde sunulacak olay.

ListView:

Çoklu satır ve sütun liste gösterim özelliği bulunan araçtır. Bir kütüphane veya kitapçı programa hazırlarken görevlinin girdiği veriyi listView ile kitabın hangi bölümde, kategoride, çıkış tarihi, yazar vb.. gibi bilgileri gösterebiliriz.

ListView aracı özellikleri (10 adet)

 1. SmallImageList: Küçük resim listesi özelliği.
 2. StateImageList: Resimleri seçmek için ayarlanabilecek resim listesi  oluşturan özellik.
 3. TabStop: Sekme sırasını yok sayan özelliktir.
 4. Tag: Etiket özelliği.
 5. TileSize: Listelenecek elemanların boyutunu belirleyebildiğimiz özellik.
 6. TileSize / Width: Listelenecek elemanların genişlik boyutu.
 7. TileSize / Height: Listelenecek elemanların yükseklik boyutu
 8. UseWaitCursor:  Bekleme imlecinin aktif olup olmadığını ayarlayabildiğimiz özellik.
 9. View:  Listenilen verilerin - ürünlerin ayrıntı görünüm özelliğidir.
 10. VirtualListSize: Sanal liste boyutu özelliği.  Bu özellik sayesinde kendi liste yöntemi boyutumuzu oluşturabiliriz.

ListView aracına ait 5 method (Fonksiyon)

C# da ListView fonksiyonu - methoduprivate void listView1_RegionChanged(object sender, EventArgs e){listView1RegionChanged(e);}C# da ListView fonksiyonu - methoduprivate void listView1_Resize(object sender, EventArgs e){MessageBox.Show("Liste görünümü yeniden boyutlandırıldı!");}C# da ListView fonksiyonu - methoduprivate void listView1_RetrieveVirtualItem(object sender, RetrieveVirtualItemEventArgs e){e.Item = New ListViewItem(e.ItemIndex)e.Item.SubItems.Add("Deneme- " & e.ItemIndex)e.Item.SubItems.Add("Not: " & e.ItemIndex)}C# da ListView fonksiyonu - methoduprivate void listView1_RightToLeftChanged(object sender, EventArgs e){MessageBox.Show("Tasarım hizalama biçimi değiştirildi!");}C# da ListView fonksiyonu - methoduprivate void listView1_RightToLeftLayoutChanged(object sender, EventArgs e){MessageBox.Show("Okuma düzeni soldan sağa veya sağdan sola olarak değiştirildi!");}

ListView aracı eventleri (olayları) (3 adet)

 1. ImeModeChanged: Canlı denetim kontrolü değiştiriliğinde kullanıcıya sunulacak olay.
 2. ItemActivite: ListViewdeki herhangi bir nesne aktif olduğunda kullanıcıya sunulacak olay.
 3. ItemCheck: ListViewdeki herhangi bir nesne kontrolü sağlandığında kullanıcıya sunulacak olay.

MaskedTextBox:

Kullanıcın girebileceği tipleri sınırlandırabilmemizi sağlayan araçtır. Diğer bir anlamda girdiğimiz bilgileri filtreden geçirir ve yalnızda bizim belirlediğimiz tipleri textboxa yazdırır. Bu araç sayesinde doğum gününü istediğimiz bir alanda harf girişini yasaklayabiliriz.

MaskedTextBox aracı özellikleri (10 adet)

 1. Mask: Textboxa veri girişi sırasında uygulanılacak filtreyi belirler.
 2. HidePromptOnLeave: Karakterlerin gizli olup olmadığnı kullanıcıya gösterme özelliği.
 3. HideSelection: Nesnenin seçilip / seçilmediği özelliğidir.
 4. RejectInputOnFirstFailure: Geçersiz bir karakter girildikten sonra işlemi durduran özellik.
 5. ResetOnPrompt: Özel karakter yapılandırmasını ayarlayabileceğimiz özellik.
 6. ResetOnSpace: Boşluk karakterinin yapılandırılmasını ayarlayabileceğimiz özellik.
 7. Text: Textbox içerisindeki gösterilecek yazı.
 8. TextAlign: Textbox içerisinde gösterilen yazının kutu içerisinde nereye hizalanacağı özellik ayarı.
 9. TextMaskFormat: Textboxa girilecek veri giriş formatı.
 10. UseSystemPasswordChar: Pasword karakterinin kullanım özelliği. True atandığında textbox password stilini alır.

MaskedBox aracına ait 5 method (Fonksiyon)

C# da MaskedTextBox fonksiyonu - methoduprivate void maskedTextBox1_MaskChanged(object sender, EventArgs e){MessageBox.Show("Textbox filtresi güncellendi!")}C# da MaskedTextBox fonksiyonu - methoduprivate void maskedTextBox1_MaskInputRejected(object sender, MaskInputRejectedEventArgs e){maskedTextBox1.Mask = "00/00/0000";maskedTextBox1.MaskInputRejected += new MaskInputRejectedEventHandler(maskedTextBox1_MaskInputRejected)}C# da MaskedTextBox fonksiyonu - methoduprivate void maskedTextBox1_TypeValidationCompleted(object sender, TypeValidationEventArgs e){maskedTextBox1.Mask = "00/00/0000";maskedTextBox1.ValidatingType = typeof(System.DateTime);maskedTextBox1.TypeValidationCompleted += new TypeValidationEventHandler(maskedTextBox1_TypeValidationCompleted);maskedTextBox1.KeyDown += new KeyEventHandler(maskedTextBox1_KeyDown);toolTip1.IsBalloon = true;}C# da MaskedTextBox fonksiyonu - methoduprivate void maskedTextBox1_VisibleChanged(object sender, EventArgs e){panel2VisibleChanged(e);}C# da MaskedTextBox fonksiyonu - methoduprivate void maskedTextBox1_Validating(object sender, CancelEventArgs e){try{int.Parse(maskedTextBox1.Text);}catch{MessageBox.Show("Not an integer!");e.Cancel = true;}}

MaskedTextBox aracı eventleri (olayları) (3 adet)

 1. TabIndexChanged: Tab tuşu sırası değiştirildiğinde kullanıcıya sunulacak olay.
 2. TabstopChanged: Tab tuşunun etkisinin bırakılmasını sağlayan Tabstop özelliği değiştirildiğinde kullanıcıya sağlanacak olay.
 3. TextAlignCenter: Textbox içerisindeki yazının hizalama biçimi değiştirildiğinde kullanıcıya sunulacak olay.

Author: Ali Göksel Bektaş

Simenty kurucu ortağı. Küçüklüğünden beri website yapan Ali bulunduğu web sektöründe 10 yıldan fazla tecrübesı vardır. Bisiklet sürmeyi, kek yemeyi ve rahat koltukları sever.

8 thoughts on “Microsoft Visual Studio Toolbox (Araç Kutusu)”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.