Depresyon tanımı ve belirtileri

# Belirli bir duruma aşırı bir şekilde tepki göstermesiyle ortaya çıkan bir sorundur.

# Birey üzgün, çökkün ve umutsuzdur.

# Birey bu durumun farkında olmaz.

# Zevk verici etkinliklerin hiçbirinden tam olarak zevk alamaz.

# Sevilen birinin ölümü, kız veya erkek arkadaş arasında yaşanılan bir sorun veya birincilik kazanılmak istenilen alanda istenilen başarının olmaması ve benzeri gibi durumlarda kaynaklanır.

Öğrenme

Ruh’un bilimsel olarak anlamı tam olarak tekrarlar ve yaşantılar sonucu davranışta meydana gelen çeşitli kalıcı değişimlerdir.  Her öğrenme ruhunuza yeni bir davranış getirir. Bunun için öğrenme yeni bir davranış şeklidir diyebiliriz.

# Öğrenme davranış değişikliğinize yol açar.

# Kalıcı bir davranış şekline getirebilmesi için pratik yapmak gerekir.

# Belirli bir süre kalıcılık taşır.

# Birey öğrendiklerini davranış olarak resmeder.