Strüktüralizm – Yapısalcı Ekol

Temsilcisi psikolojik ilk laboratuvarı kuran W.wundt’tur. Wundt’a göre:

# Davranışın kaynağında temel olarak bilinç vardır.

# Psikolojinin temel konusu tam olarak insan bilincidir.

# Bilinç çeşitli öğelere ayrılarak incelenmelidir.

# Bilinci incelemek için gereken yöntem ise içe bakışdır.

Temel olarak içe bakış:

Birey kendi üzerine düşen ve dıştan gözlenmeyen içsel yaşantılar üzerine kendi kendisine bilgi vermesidir. Bireye sorulan çeşitli uyarıcı sorular ile bireyin ne hissettiği anlaşılır ve bu şekilde tedavi notu verilir.

Mustafa Kemal Atatürk’ün çalışkanlık hakkındaki sözü

“Çalışmadan, öğrenmeden,yorulmadan rahat yaşamanın yollarını aramayı alışkanlık haline getirmiş uluslar,  önce onurlarını,  sonra özgürlüklerini daha sonra da geleceklerini kaybetmeye mahkumdurlar.”