Photoshop araçları


Photoshop Araçları

Photoshop araçları Photoshop’a hakim olmadan önce bilmemiz gereken temel araçlardır. Photoshop araçları deneme / yanılma yoluyla öğrenseniz bile zaman içerisinde bilmediğiniz veya uzun sürede yaptığınız işlemleri – uygulamaların kısa süre içerisinde çok basit yöntemlerle araç çubuğundan yapılabilir olduğunu öğrenebilirsiniz. Yalnız Photoshop araçlarının bir çok olması nedeniyle çalıştığınız alan üzerine kullanılabilir araçları öğrenmeniz ilk aşamada yeterli de olabilmektedir. Örneğin siz sadece fotoğraftan sonra bir kaç blurlama işlemi yapacaksanız öğrenmeniz gereken blur  araçıdır. Yine aynı şekilde kesim ve seçme işlemleri yapıyorsanız bu sefer öğrenmeniz gereken araçlar sadece move, işaretleme – seçme araçları ve cropdur. Photoshop araçlarını açıklayalım;

Move taşıma aracı

Move (Taşıma aracı) : Move yani taşıma aracı bir nesneyi bir yerden başka bir yere taşımak veya hizalamak için kullanılır.  İki veya daha çok nesne arasında belirli bir hizalama yapmak içinde kullanılmaktadır. Photoshop projelerinin hemen hemen hepsinde kullanılır. Kısayolu V tuşudur.

İngilizce sürümde sol baştan: 1. Auto – Select 2. Group / Layer 3. Show Transform Controls

Otomatik seç(Auto Select):  Katmanları  veya grupları seçmek için normal şartlar altında CTRL tuşuyla beraber istediğimiz katmanın üzerine gelip tıklarız. Otomatik seç bu uygulamayı CTRL tuşuna basılmadan yapılmasını sağlar. Hemen sağ tarafında bulunan Katman / Grup (Layer / Group ) ise bu uygulamayı gerçekleştirirken önceliğim katmanlar mı olsun yoksa gruplar mı sorusunun cevabı verildiği bölümdür.

Dönüştürme kontrollerini göster(Show Transform Controls):  Katmanları daha kolay bir şekilde hizalamak için seçili katman/grupların dış hatlarını göstermeye yarayan özelliktir.

sol baştan: 1.Align top edges 2. Align vertical centers 3.Align bottom edges 4. Align left edges 5.Align horizantal centers 6. Align right edges
7.Distribute top edges 8. Distribute vertical centers 9.Distribute right edges 9. Auto Align Layers

Hizalama yardımcıları: Hizalama yardımcıları adındanda anlaşılacağı gibi belirttiğimiz katman veya grupları ortak bir hizalama şablonunda bir araya getirir.  Bu özelliği kullanmak için birden çok katman veya grup seçmemiz gerekiyor.

 

Katmanları otomatik hizala: Resimlerimizi birleştirmemizi için kullanacağımız sihirbazdır. Bunun için ilk önce birleştirilecek resimlerimizi açmamız ve ardından seçmemiz gerekir. Aşağıdaki katmanları resim olarak varsayalım.

İngilizce: Layer 1  ,  Layer 2

Katmanlarımızı seçtikten sonra araçlarımızın en sağında bulunan aracımıza tıklayalım.

üstten alta: 1. Rectangular Marquee Tool 2. Elliptical Marquee Tool 3. Single Row Marquee Tool 4. Single column Marquee Tool

Tools (İşaretleme araçları) :  Dörtgen, oval, tek satır ve tek sütün olarak alan işaretlemeye yararlar. Eğer katmanda sizin seçtiğiniz (işaretlediğiniz) alan içerisinde herhangi bir nesne yoksa ve siz işlem yapmaya kalktığınızda Photoshop uyarı verebilir. Kısayolu M tuşudur.

Dörtgen İşaretleme Aracı: Dörtgen alanı işareletmenizi sağlar. Dörtgen işaretleme aracını kullanırken kenarlarının yumaşak (yuvarlak dikdörtgen) yapmak istiyorsanız geçiş yumuşatma ayarını  5 ila 10 px arası değişen bir sayı atayınız.

Yeni seçim: Yeni işaretlenmiş alanı seçer. Eğer işaretlenmiş bir alanınız varsa bunu es geçerek yeni bir işaret alanı oluşturur.

Seçimi ekle: İşaretlenmiş alanınıza ek alan eklemek için kullanılır.

Seçimden çıkar: İşaretlenmiş alanınızdan alan çıkarmak için kullanılır.

Seçimle kesiştir: İki  veya daha fazla işaretlenmiş olan alanlar içerisinden ortak olan alanı seçmenizi sağlar.


İng: Normal, Fixed Ratio, Fixed Size

Oval İşaretleme Aracı: Dikdörtgen işaretleme aracının oval modudur.

Tek satır işaretleme aracı: Yatay olarak sayfayı işaretler(böler). Birden çok seçimde bu sayı artar.

Tek sütün işaretleme aracı: Dikey olarak sayfayı işaretler(böler). Birden çok seçimde bu sayı artar.

üstten alta: üstten alta: 1. Lasso Tool 2. Polygonal Lasso Tool 3. Magnetic Lasso Tool

Kement aracı: TDK‘ye göre kement: “Hayvanları yakalamak için kullanılan, ucu ilmikli, kaygan uzun ip” dir. Photoshopda da aynı anlamını koruyan kement aracları bu sefer hassas ayarlamaları yakalamamızı sağlıyor.

Çokgen kement Aracı: Kement aracını düz çizgiler halinde kullanabilmemizi sağlayan araç.

Manyetik kement aracı: Renk hassasiyetini otomatik olarak tanıyan ve bu renk geçişlerine göre sizin belirlediğiniz yola göre seçen iyi bir seçim aracıdır.

Manyetik kement aracının hassasiyet ayarları:

* Sıklık (Frekans) ayarını artırdığınız takdirde noktalar arası sıklık artacağından hassasiyette artacaktır.

İng: Quick Selection Tool, Magic Wand Tool

Photoshopda belirli bir alanı seçmek

Photoshopda renk geçişleri sert bir şekilde olan resimlerde sihirbaz aracı kullanılabilir. Yalnız renk geçişleri yumuşak yani renkler birbirine benziyor ise Photoshopda belirlenen alanları seçmek zorlaşabilir. B tür durumlarda kolay resimlerde sihirli değnek kullanımını, seçilmesi zor alanlardaysa manyetik kement aracını öneririm.

Hızlı seçim aracı:  Yine sizin belirttiğiniz renk akışı hassasiyetine göre seçim yapabileceğiniz seçim aracıdır. Bu seçim aracı ile rengi benzer olan bir alanı çok kısa bir süre içerisinde seçebilirsiniz.

Yeni seçim: Fare ile çalışma alanınıza tıkladığınızda eski bir seçimi siler (mevcutsa) ve yeni bir seçim yapmayı sağlar.

Seçime ekle: Mevcut olan seçim alanınıza yeni seçim ekler. Kısayolu shift tuşudur. Shift tuşuna basılı tutarak seçim yapınız.

Seçimden çıkar: Mevcut olan seçim alanınızdan seçtiğiniz kısmı çıkarır. Kısayolu alt tuşudur.Alt tuşuna basılı tutarak seçim yapınız.

İng: Size, Hardness, Spacing

Seçim alanınızı seçmeyi sağlayan fırça boyutu ve hassasiyeti. Sertligi artırırsanız hızlı seçim aracının hassasiyeti artar.

İng: Sample All Layers, Auto Enhance

Tüm katmanları örnekle: Bulunduğunuz katmanı değilde tüm katmanlar üzerinde çalışmanıza olanak sağlayan seçenektir.

Seçim kenarını otomatik olarak geliştir:  Seçimin kenarları bazen iyi bir şekilde seçilemeyebilir. İyi seçilemeyen alanlar taşındığında beyaz veya siyah gibi çirkin bir görüntü yaratır. Bu gibi durumlarda otomatik olarak seçim kenarlını akıtarak bu problemi aşabilirsiniz.

Sihirli değnek aracı: Sihirli değnek aracı bir rengin çoğunlukla bulunduğu (örneğin bir elmada bulunan kırmızı rengi) durumlarda tek tıklamayla kırmızı alanın dışını seçmenizi sağlayan araçtır.

Sol baştan: 1.New selection 2. Add to selection 3. Subtract from selection 4. Intersect with selection

sol baştan: Anti-alias, Contiguous, Sample All Layers

Renk örneklerken aralığı ayarla: Renk aralığını belirler. Tolerans ayarının değeri hassaslık ile ters orantılıdır. Tolerans ayarını düşük verirseniz seçilecek renge benzeyen en yakın renkleri seçer. Tolerans ayarını yüksek verirseniz mümkün olduğunca kendisinden giderek uzaklaşan renkleri seçer.

Kenar geçişlerini düzgünleştir:  Seçilecek alanın dışında kalan pixelleri otomatik olarak düzgünleştirmeye yarar.

Bitişik: Çalıştığınız katmanda bu aracı kullanırsanız sadece o katmanda geçerli olur. Bitişik kontrolü açık yani tikli ise araç bitişik katmanlarla beraber çalışacaktır.

Tüm katmanları örnekle: Bulunduğunuz katmanı değilde tüm katmanlar üzerinde çalışmanıza olanak sağlayan seçenektir.

üstten alta: Crop Tool, Slice Tool, Slice Select Tool

Psd to css işlemine yardımcı araç; Dilim aracı: Dilim aracı sayesinde resimleri bölümlendirebiliyorsunuz. Yani diyelim ki arkadaşınıza bilgiasyar üzerinde nasıl Word belgesi açılır uygulamasında göstereceksiniz. Bunun için her işlemde painti açıp, resmi yapıştırdıktan sonra kaydetmeniz gerekir. Oysa ki dilim aracı ile tüm resimlerimizi teker teker Photoshopa aktarıp resimlerinizi dilimledikten sonra tek bir tıkla hepsini tek hamlede kaydedebilirsiniz.

Kırpma aracı: Resimlerinizi kırmak için kullanılır.

Resim adobe.com adresinden alıntılanmıştır.

Kırpma genişliği ve yüksekliği:  Kırpma yaparken sabit bir genişliğe göre kırpma yapar. Örneğin web sitenizde veya albümünüzde 4cm x 4cm kare şeklinde 4 adet resim koymak istiyorsunuz. Her seferinde teker teker uğraşmak yerine kırpma genişliğini ve yüksekliğini ayarlayarak istediğiniz sonuca daha erken ulaşabilirsiniz.

Yükseklik ve genişliği takas etme: Genişlik ve yüksekliğin değerlerini birbiri ile değiştirir.

Kırpılmış görüntü için çözünürlük ayarla: Kırptığınız resmin netliğini (çözünürlüğünü) ayarlar.

Ön görüntü değerlerini kullan: Bulunduğunuz belgedeki boyutları genişlik ve yükseklik değerleri olarak  atar.

Temizle: Yaptığınız işlemlerin tümünü temizler.

Dilim aracı: Resminizi birden çok resme dönüştürür.

Dilim seçimi aracı: Dilim aracı ile oluşturulmuş resimleri düzenleme aracıdır. Bu araç sayesinde resimlere birer isim veya tekrar hizalamak için bu araçı kullanabilirsiniz.

Üstten alta: Eyeddropper Tool, Color sampler tool, Ruler Tool, Note Tool, Count Tool

Photoshopda renk kodu nasıl alınır?

Photoshopda renk kodu Damlalık aracı ile bulunur. Damlalık aracıyla katman farkı olmaksızın rengin üstüne gelip istediğiniz rengi alabilirsiniz.

Resim adobe.com adresinden alıntılanmıştır.

Eyeddropper (Damlama aracı) : Damlama aracı ile Photoshop’da açılan projedeki bütün renkleri öğrenebiliriz. Ayrıca damlalık araçları kısmında ister nokta şeklinde, istersenizde kare şeklinde renk kodlarını öğrenebilirsiniz. Damlalık aracı ile site arkaplanınıza uygun bir şekilde tasarım oluşturabilirsiniz. Kısayolu I tuşudur. Photoshopda renk kodu alma. Damlalık aracıyla rengi tıkladıktan sonra renk seçiçiye () gelin.

Photoshop logo yapma

Renk örnekleyici aracı:  4 adet seçtiğimiz rengi karşılaştırmamızı yarayan örnekleyici araçtır. Daha iyi bir şekilde izlemek için aşağıdaki resme bakınız.

Cetvel aracı: Cetvel adındanda anlaşılacağı gibi belirli bir alanı ölçmek için kullanabileceğimiz çizgidir. Bu çizginin (cetvelin) photoshopdaki en önemli özelliği düzleştir yani belirlediğimiz (çizdiğimiz) açıda resmin yönelgesini değiştirmesidir.

Not aracı: Photoshopda proje hali önemlidir. Photoshopda projeler katman ve gruplar halinde yapılır. Bu gruplandırmalar ve projelerde  bazen notlar bırakılmak istenebilir. Bu gibi durumlarda Not Aracı kullanabilir.

Sayma aracı: Otomatik olarak tıkladığınız sizin yerinize sayan araçtır. Kaç adet tıklanırsa o kadar sayım oluşturur.  Örneğin bir albüm oluşturdunuz ve albümdeki resimler hiyerarşik bir şekilde düzenlemek amacıyla bir çeşit numaralandıracaksınız. Normal şartlar altında bunu text (yazı) ile uğraşacaktınız. Yalnız bu araç sayesinde istediğiniz gibi numaralandırabilirsiniz.

Bu resme sayım aracı ile etiket boyutu 72 yapılıp 26 kere tıklanmıştır.

Üstten alta: Spot Healing Brush Tool, Healing Brush Tool, Patch Tool, Red eye tool

Lekelerimizi ve kırmızı gözlerimizi giderelim

Photoshopda yüz lekelerini gidermenin ve kırmızı çıkan gözlerimizi değiştirme araçlarını tanıyacağız. Bu araçlar sayesinde belirli bir alandaki pixelleri bizim belirttiğimiz alana direk olarak taşıyabiliyoruz. Bu sayede yüzümüzde lekesiz bir kısmı lekeli olan bir kısma taşıyıp yüzümüzdeki veya benzeri bir mantıkta uygulanacak olan resimlerde/projelerde bu aracları kullanabiliriz.

Nokta düzeltme fırçası aracı: Otomatik olarak leke veya benzeri türden hataları düzeltmek için uygulabileceğimiz araçtır.

Resim adobe.com adresinden alıntılanmıştır.

Yakınlık eşlemesi: Yakındaki kopyalanacak bölgeye en uygun bölgeyi kopyalar – eşitler.

Doku oluştur: Yoğunlukta olan renkte otomatik olarak doku oluşturur ve bunu uygulamanızı sağlar.

İçeriğe uygun: Proje içerisinde seçilen alanı ağırlıkta olan renk ve içeriğe (Şekil türleri – yamukluğu – çizgileri ) dönüştürür.

Düzeltme Fırçası aracı:  Nokta düzeltme aracının düzeltemediği ve bilhassa hassas projelerde leke veya benzeri türle hataları düzeltmek için uygulayabileceğiniz araçtır.

Sol baştan: Sampled, Pattern, Aligned, Sample

Örneklendi: Alt tuşuna basarak bir hedef belirtiniz. Fırçanız yani imlece bağlı olarak bu hedefin koordinantları (imlece sabit aralık ile) hareket eder ve böylece siz bir bölgeden belirlediğiniz başka bir bölgeye nesneleri silik olarak kopyalarsınız. Aşağıdaki resmi inceleyiniz.

Fatih Terim’in yüzündeki kırışıkları en yakın dokuları taşıyarak (silik bir şekilde) yaşlılık belirtilerini silmeye çalıştık.

Desen: Alt ile basılı tutulduğunda belirlenen hedefi kopyalayan araç bu sefer sizin belirlediğiniz bir deseni istediğiniz nesneler üzerinde eşitliyor.

Hizalı: Katman kenarlarını otomatik olarak hizalayıp / hizalanmayacağını seçeneğidir.

: Aracın hangi katmanlar etki edeceğini belirleyebildiğimiz sekme alanı.

:  Daha benzer(net) görüntüler ortaya çıkarmak için kullanılmaktadır.

: Fırça panelini geçersiz kılarak tablet basıncını aktifleştiren araçtır.

Yama aracı: Bir yerden başka bir yere taşıma aracını üstlenen araçtır. Aynı zamanda bu araç sayesinde seçtiğimiz alana “Desen kullan” buttonuna tıklayarak desen verebiliriz.

Sol baştan : Source, Destination, Transparent, Use Pattern

Kaynak: Yamaya bulunan kaynaktan alır.

Hedef: Yamayı hedeften alır.

Transparan: Nesne dışında kalan alanları transparan olup olmaması durumunu belirlememizi sağlayan kontrol aracıdır.

Kırmızı göz aracı: Fotoğraflarda çıkan kırmızı gözü kaldırmamızı sağlayan araçtır.

Üstten alta: Brush Tool, Pencil Tool, Color Replacement Tool, Mixer Brush Tool

Fırçar Photoshopda bir çok görevi üstlenebilirler. Yeter ki kullanıcı yani bizler kullanmayı bilelim. Fırçaların anlamı bizim belirlediğimiz şekilleri boyutlandırmamızı göre istediğimiz alana uygulamamızı sağlayan yardımcımızdır.

Fırça aracı: Çoğunlukla Photoshop kullanıcıların tercih ettiği fırça aracıdır. Özelleştirilebilir.

Kurşun kalem aracı: Çoğunlukla daha ince ayarlamaları yapmak için kullanılır. Basınç ayarı fırça ayarına göre daha hassastır.

Renk değiştirme aracı: Fırçalarımızın renk değişimini yapabildiğimiz araçtır.

Karıştırıcı fırça aracı: Fırçalar üzerinde çeşitli stilleri uygulabileceğimiz araçtır. Bu araç sayesinde fırçalara sanatsal darbeler yapılabilir.

Üstten alta: Clone Stamp Tool, Pattern Stamp Tool

Düzeltme araçları ile aynı görevi üstlenirler. ALT tuşuna basarak bir yerden başka bir yere önizleme yaparak doku ve pixelleri eşitleyebilirsiniz. Bu araçlar çoğunlukla saç ekimi, rötüş yapımı, leke giderici vb.. gibi işlemlerde kullanılır.

Klonlama damga aracı: Direkt olarak pixelleri başka bir yere taşımak için kullanılmaktadır. Alt tuşuna basarak hedef belirttikten sonra kullanılır.

Desen damgası aracı: Seçtiğiniz alanlara direkt olarak seçtiğiniz deseni uygulayan damga aracıdır.

İng: History Brush Tool, Art History Brush Tool

Geçmişe dönme fırçası aracı: Yanlışlıkla veya daha sonradan silmek istediğimiz projemizi geçmişe döndürür yani siler.

Resim geçmişe dönme fırçası: Resmimizin üzerinde belirlediğimiz fırça şekli ile silen fırça türüdür. Bu fırça sayesinde kolayca yumuşak veya sert bir şekilde çerçeveler yaratabiliriz.

Üstten alta: Eraser Tool, Background Eraser Tool, Magic Eraser Tool

 

Eraser (Silgi aracı) : Bulunduğu katmanda istenilen nesnelerin üzerine gelip belirlenen fırça boyutu ile nesneleri silmeye yarar. Kısayolu E tuşudur.

Arkaplan silgi aracı: Rengi tanımlayarak arkaplanı temizler.Arkaplan temizlemede belki en iyi ve en temiz arkaplan temizleyicisi diyebiliriz.

Sihirli silgi aracı: Sihirli silgi aracı ile seçtiğimiz kısımdaki renk tonlarını siler. Örneğin seçim araçları kısmında verdiğimiz elmayı örnek alalım. Elma resminin arkaplanı beyaz olduğundan beyaza tıkladığımızda arkaplanı transparan olacaktır(Elbette tek katmanda-layerde çalışıyorsak).

Üstten alta: Graident Tool, Paint Bucket Tool

Graident (Depgrade aracı): Bir renkten başka renk geçişleri sağlar. Logo yaparken kullanılan araçlar arasında yer alır.

Paint Bucket (Boya kovası) :  Belirli bir alanı istenilen renkte doldurur. Kısayolu G tuşudur. Shift + G tuşuna basıldığında yan araca

Üstten alta: Blur Tool, Sharpen Tool, Smudge Tool

Bulanıklaştırma aracı: Pixelleri yumuşatır yani birbirine benzetir. Hassaslık derecesine göre keskinlik azalır. Photoshopda rötüş yapımı bu araç ile yapılmaktadır. Fırça boyutunu yüksek derecede seçip hassaslık derecesini ayarladıktan mouseun sol tuşuna 1 sn aralıklarla basılarak yüzün üzerindeki pixeller yumaşıtılır ve böylece yüz keskinliğinden ödünç vererek parlar.

Keskinleştirme aracı: Pixelleri sertleştirir yani birbirinden ayrıştırır. Bulanıklaştırma aracıyla ters mantıkta çalışmaktadır.

Leke aracı: Pixellerik kaydırır. Photoshopda sanki sulu boyayla oynuyormuşuz efekti yaratır. Photoshopda hızlı gitmiş veya dönüyormuş efekti verilebilir.

Üstten alta: Dodge Tool, Burn Tool, Sponge Tool

Soldurma /  Gölgeleme / Canlılık kazandırma : Soldurma aracı renkleri bulunduğu tonu soldururken, yakma canlandırır. Sünger ise rengi siyah – beyaz modda değerlendirir. Çok fazla parlatılan renklerde sünger aracı kullanılabilir. Kısayolu O tuşudur. Yine geçiş yapmak için shift tuşuyla birlikte O tuşuna basılmalıdır.

Soldurma aracı: Uyguladığımız nesnenin renklerini canlandırmaya yarar. Kontrast yükseltir.

Yakma aracı: Uyguladığımız nesnenin renklerini koyulaştırır. Kontrast azaltır.

Sünger aracı: Uyguladığımız nesnenin renklerini siyah – beyaz tonlaması uygular. Aşırıya kaçılmış canlı renklere uygulanırsa soluklaştıracağından normale çevirebilir.

Üstten alta: Pen tool, Freeform Pen Tool, Add Anchor Point Tool, Delete Anchor Point Tool, Convert Point Tool

Vektörsel çizgiler yaratmak için kullanılan araçtır. Photoshop üzerinde vektörsel bir takım çalışmalar yapmak isteyen kullanıcılar için eklenmiş özelliktir.

Kalem aracı: Photoshopda vektörsel çizgi yaratmak için kullanılan araçtır. Bkz: Pentool aracı

Serbest biçim kalemi aracı: Pentoola alternatif olarak düşünülen vektörel araçtır. Çoğunlukla tablet gibi bir araç ile çizim yapanlar tarafından tercih edilmektedir.

Bağlantı noktası ekleme aracı: Kontrolünde zorlandığımız çizgiye kontrol merkezi ekleyerek çizgiyi daha iyi bir şekilde kullanmamızı olanak sağlayan vektörsel bağlantı ekleme aracıdır. Bu araç ile vektörü daha esnek hale getirebiliriz.

Bağlantı noktası silme aracı: Çok esnek yani çok fazla bağlantı noktası bulunan bir çizgiyi biz biraz daha düz hale getirmek istiyorsak bir kaç bağlantı noktası silmek zorunda kalabiliriz. Bu gibi durumlarda esnekliği azaltmak için bağlantı noktası silme aracını kullanırız.

Noktayı dönüştürme aracı: Bağlantı noktaları arasındaki kıvraklığı çok kolay bir şekilde ayarlayabilmemizi sağlayan araçtır.

Photoshop dikey yazı yazma

Üstten alta: Üstten alta: Horizontal Type Tool, Vertical Type Tool, Horizontal Type Mask Tool, Vertical Type Mask Tool

Text Tools (Yazım araçları) :Photoshop’da yazı yazmak için kullanılır. Soldaki resimde göründüğü gibi ilk yazı aracı yatay, ikincisi ise dikey yazı oluşturmaktadır. Geriye kalan yazım araçları ise içi boş yazı oluştururlar.  Kısayolu T tuşudur.

Yatay yazım aracı: Yatay bir şekilde yazı yazmak için kullanacağımız yazım aracı.

Yatay yazım maske aracı: Yatay ve içi boş bir şekilde yazı yazmak için kullanacağımız yazım aracı.

Dikey metin aracı:Dikey bir şekilde yazı yazmak için kullanacağımız yazım aracı.

Dikey yazım maskesi aracı:Dikey ve içi boş bir şekilde yazı yazmak için kullanacağımız yazım aracı.

 
 Üstten alta: Path selection tool, Direct Selection Tool
 
Photoshop üzerinde vektörsel araçları seçmek için kullanabileceğimiz araçlardır.
Yol seçim aracı:  Photoshopda yolları hizalamak (bir yerden başka bir yere taşımak) için kullanabileceğimiz araçtır.
 
Doğrudan seçim aracı:Photoshopda çizgileri (yolları) seçmek için kullanabileceğimiz araçtır.

Photoshop kutu, dikdörtgen, elips, çokgen , çizgi yapma

Üstten alta: Rectangle Tool, Rounded Rectangle Tool, Ellipse Tool, Polygon Tool, Line Tool, Custom Shape Tool

Drawing Tools (Çizim araçları) :Ekranda göründüğü gibi Photoshop da Dikdörtgen, yuvarlak köşeli dikdörgen, elips, çokgen,çizgi ve diğer özel şekilleri yapmak için kullanılır. Logo yaparken kullanılma ihtimali yüksek araçlardır. Kısayolu U tuşudur. Araçlar arasında geçiş yapmak için SHİFT + U tuşu kullanılır.

İngilizce Sol baştan: Shape Layers, Paths, Fill pixels

Şekil katmanları: Şeklin içerisini doldurarak (ön plan rengini vererek) dış tarafını vektörsel olarak ifade eder.

Yollar: Şeklin içerisini boş bırarak yalnızca dış tarafını vektörsel olarak ifade eder.

Pikselleri doldur: Pikselleri ön plan rengiyle doldurur ve vektörsel olarak ifade etmez.

Mod: Şeklin görünüm modudur.

Opaklık: Şeklin şeffaflık derecesidir.

Kenar yumuşatma: Kenarları otomatik olarak yumuşatır. Kenarlar böylece dışarı doğru yumuşak bir geçiş yapar. Seçilmediği takdirde kenarlar yumuşak yerine sert bir şekilde geçiş yapacağından keskin bir görünüme sahip olacaktır.

Dikdörtgen aracı: Photoshopda dikdörtgen yaratmanızı sağlar.

Yuvarlak köşeli dikdörtgen aracı: Photoshopda sizin belirttiğiniz yarıçap(Radius) değerine bağlı olarak yuvarlak köşeli dikdörtgen yaratmanızı sağlar.

Elips aracı:  Photoshopda elips yaratmanızı sağlar. Shift tuşuna basılı tutulduğunda yuvarlak yani daire şekli yaratılır.

Çokgen aracı: Photoshopda çokgen oluşturmak için kullanılır.

Özel şekil aracı: Photoshopda bulunan özel şekilleri kullanma aracıdır. Photoshopda özel şekillerin tümünü görmek ve nasıl kullanıldığını anlamak için aşağıdaki resmi inceleyiniz.

Üstten alta: 3D Object Rotate Tool, 3D Object Roll Tool, 3D Object Pan Tool, 3D Object Slide Tool, 3D Object Scale Tool

Photoshop cs4 ile gelen özellikler arasında yer alan 3 boyutlu nesneleri düzenlemek için kullanacağız 3 boyut araçlarıdır.

3b nesne döndürme aracı: 3 boyutlu nesneyi kendi ekseni üzerinde döndürmeyi sağlar.

3b nesne yuvarlama aracı: 3 boyutlu nesneyi kendi etrafında döndürmeyi sağlar.

3b nesne yatay kaldırma aracı: 3 boyutlu nesneleri yatay olarak hizalamımızı sağlar.

3b nesne kaydırma aracı: 3 boyutlu nesneyi x ve y koordinantlarını kaydırmamızı sağlar.

3b nesne ölçekleme aracı: 3 boyutlu nesneler arasında boyutlandırma – ölçekleme işlemini sağlayan araçtır.

Üstten alta: 3D Rotate Camera Tool, 3D Roll Camera Tool, 3D Pan Camera Tool, 3D Walk Camera Tool, 3d Zoom Camera Tool

3 boyutlu nesneleri kolay bir şekilde düzenlemek ve nasıl görüneceği konusunda yardımcı olan kamera araçlarıdır.

3b kamera yakınlaştırma aracı: 3 boyutlu nesneye kameranın nasıl yakınlaştırılacağını belirtebileceğimiz araçtır.

3b kamera yürütme aracı: 3 boyutlu kameranın yürütülme esnasında x ve y koordinant hizasını belirttiğimiz araçtır.

3b kamera yatay kaydırma aracı: 3 boyutlu kamera yürütülürken ekranımızda tek boyut yani yatay kaydırma yapmamızı olanak sağlayan araçtır.

3b kamera döndürme aracı: 3 boyutlu kameramızı kendi etrafında döndürebilmemizi sağlayan araçtır.

3b kamera döndürme aracı(kendi ekseninde): 3 boyutlu kamerayı kendi ekseninde döndürmemizi sağlayan araçtır.

Photoshopda küçük ekranda çalışanlar daima sıkıntı çekerler. Tasarımcıların büyük ekranda çalışması konsantre olması ve kolay erişebilirlik sağlaması nedeniyle avantajlı bir durumdur. Eğer küçük bir ekranda Photoshopta çalışmak zorundaysanız bu araçları iyi öğrenmenizde yarar var.

İngilizce: Hand Tool, Rotate View Tool

El aracı: Çalışmada gezinti yapmanızı sağlayan araçtır. Dokunmaik bir ekranda nasıl ki parmaklarımızda bir menüde veya resimde istediğimiz alana gidiyorsak Photoshopdada el aracı sayesinde bunu yaparız. Photoshopda el aracı Z kısayolu ile Zoom anlamına gelen araçla birlikte kullandığında etkisini gösterir. Z’ye tıklayın ve daha sonra boşluk tuşunu basılı tutup mouse ile istediğiniz alana ulaşabilirsiniz.

Görünümü döndür aracı: OpelGL gerektiren ve görünümü sanal bir ortam üzerinde döndürmeye yarayan (Görüntüyü gerçek olarak x ve y koordinantlarında döndürmez yalnızca simüle eder) simülasyon benzeri araçtır.

Zoom Tool

Yakınlaştırma (Zoom): Photoshopda yakınlaştırma aracıdır. Z kısayolunu kullanır ve araç açıkken alt tuşuna basılı tutulduğunda uzaklaştırma modunu alır.

Renk seçiçi: Photoshop renk seçmek için kullandığımız bölümdür. 1. kısım önplan rengi ikinci kısım ise arkaplan rengi olarak bilinir. Renk seçimi hazır renk kitaplıklarındanda yapılabilir.

Edit in Quick Mask Mod

Hızlı maske modu:

Resimlerinizi hızlı bir şekilde maske uygulabileceğiniz ve aynı zamanda maske yöntemi sayesinde seçim yapabileceğiniz araçtır.

Author: Ali Göksel Bektaş

Simenty kurucu ortağı. Küçüklüğünden beri website yapan Ali bulunduğu web sektöründe 10 yıldan fazla tecrübesı vardır. Bisiklet sürmeyi, kek yemeyi ve rahat koltukları sever.

One thought on “Photoshop araçları”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *