Reverse Sorusu


“void reverse(char s[])”  tanımında bir fonksiyon yazın. Bu fonksiyona bir string geçirildiğinde, fonksiyonunuz kendisine geçirilmiş harfleri tersine çevirsin.
Yani,  fonksiyonu çağırmadan önce  string’in içinde  “merhaba dünya” varsa, fonksiyondan dönünce string’in içinde artık  “aynüd abahrem” olsun.

Çözümü

#include<stdio.h>
#include<conio.h>

int i,n,birincibardak,ikincibardak,bosbardak;

void reverse(char yazi[100])
{
for(i=0;yazi[n]!=’\0′;n=n+1) ;
for(i=0;i<n/2;i=i+1)
{
/*
bosbardak = birincibardak;
birincibardak = ikincibardak;
ikincibardak = bosbardak;
*/
bosbardak = yazi[n-i-1];
yazi[n-i-1] = yazi[i];
yazi[i] = bosbardak;
}

printf(“%s”,yazi);

}
main()
{ char yazi[100];
printf(“Bir cumle yaz: “); gets(yazi);
reverse(yazi);

getch();
}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.