SQL Giriş, SQL Nedir, SQL Tarihçesi ve SQL Veri Tipleri


SQL açılımı: Structured Query Language. SQL açılımının türkçe anlamı:Yapısal Sorgulama Dili demektir.

Veritabanı ile birlikte veri sorgulama diline ihtiyaç duyuldu. SQL 1980′ lerin başında unix ortamı için geliştirildi.  En başlarda SQUARE dili geliştirildi ve bu dil matematiksel sözdizimine sahiptir. SQUARE dili, matematiksel sözdizimine sahip olduğundan bu dili herkes kullanamıyordu. Daha geniş bir kitlenin kullanabilmesi için ingilizceye benzer bir dil geliştirildi ve SQL ortaya çıktı.  SQL ilişkisel veri alanında oldukça fazla kitleye hitap ettiğinden Veri Tabanı Yönetim Sistemlerinde ortak bir dil olmuştur.

SQL verileri yönetmek ve tasarlamak için kullanılan bir dildir. SQL bir programlama dili değil, veritabanı ortamında kullanılan bir alt dildir.

Select Deyimi

Select komutu verileri seçmek ve çıkarmak için kullanılan bir komuttur.

SELECT alan isimleri
FROM tablo adı
WHERE koşul ifadesi;

SELECT NO,ADI,SOYADI
FROM PERSONEL
WHERE SOYADI=’CELİK’;         soyadı celik şartı koşmuştur, soyadı celik olanları seçecektir.

Yardımcı Deyimler

SQL VERİ TİPLERİ 

CHAR

 Alfa Sayısal ve karakter türünden verileri saklamak için kullanılır. En fazla uzunluğu 254 karakter olabilir.  Uzunluğu belirtmezsek 1 olarak tanımlanır.

Kullanım biçimi: CHAR(UZUNLUK)

AD CHAR(10)

SOYAD CHAR(10)

 Parantez içerisindeki rakam üst sınırı belirtir. Maximum 10 karakter uzunluğunda olabilir diye ifade edebiliriz.

VARCHAR

 Alfa Sayısal ve karakter türünden verileri saklamak için kullanılır. Standart olarak kullanılan bir veri tipi değildir.  Verinin uzunluğu maximum düzeyde yazılabilir. 2 gb düzeyinde veri tutar, metin içerikli verileri gösterir.

Kullanım biçimi: VARCHAR(UZUNLUK)

AD VARCHAR

TEXT

Büyük miktar ifade eden verileri depolamak için kullanılır.

Kullanım biçimi: LİSTE TEXT

INTEGER

Tam sayı tipindeki verileri depolamak saklamak için kullanılır, 4 Byte yer kaplar.  Alt ve üst değer -2147483648 ile 2147483647 arasındadır.

Kullanım biçimi: sayi (int)

SMALLINT

Tamsayı tipindeki verileri depolamak saklamak için kullanılır. 2 Byte yer kaplar.

Kullanım biçimi: sayi (smallint)

FLOAT(X,Y)

Ondalıklı sayıları üslü biçimde depolamak için kullanılır.

DATE

 Tarih türündeki verileri saklamak için kullanılır ve her kolon  yüzyıl, yıl, ay, gün, saat, dakika, saniye biçimde saklanır.

TIME

Zaman türündeki verileri saklamak için kullanılır.

TIMESTAMP

Tarih ve zaman türündeki verileri aynı anda kullanıp saklayabilmek için kullanılır.

Author: Ali Göksel Bektaş

Simenty kurucu ortağı. Küçüklüğünden beri website yapan Ali bulunduğu web sektöründe 10 yıldan fazla tecrübesı vardır. Bisiklet sürmeyi, kek yemeyi ve rahat koltukları sever.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *