C programlama vs PHP

C programlama üniversite ve bazı ortaöğretim kurumlarında Algoritmaya giriş dersiyle verilmektedir. Bunun nedenine detaylı olarak baktığımızda C programlama dilinin diğer programlama dillerinin (AMPL, AWK, csh, C++, C– , C#, Objective-C, BitC, D, Go, Java, JavaScript, Limbo, LPC, Perl, PHP, Pike, Processing, Python) temellerini oluşturduğunu  ve diğer programlama dillerine göre daha basit bir yapıya ve geliştirmeye açık olduğunu görürüz.

C programlama dili 1972 yılında geliştirilmiş olmasına rağmen çeşitli güncellemeler ve kendini güçlendirmesi 1973 yılına, popülerleşmesi ise 1978 yılında Ritchie ve Brian Kernighan The C Programming Language (C Programlama Dili) kitabının çıkışıyla gerçekleşti. Bu kitap aynı zamanda C programlama diline bir standart getirdi. Bu standart C programlama dilinin en standart halidir.

php-logoC programlama

C programlama vs PHP

Yazının başlangıcında belirtildiği gibi diğer programlama dillerinin temel yapı taşını oluşturur. Bu nedenle salt (kütüphaneleri standart bir şekilde bırakıldığında) diğer programlama dilleri gibi gelişmiş bir yapıya sahip olmaz. Örneğin C’de bir metin içerisinde boşluk olup olmadığını her karakteri teker teker tarayan ve karakterin boşluk olup / olmadığını yazan bir fonksiyon yazmak zorunda kalabilirsiniz. Fakat PHP’de bunun fonksiyonu hazır olarak zaten yazılmıştır. Daha ayrıntılı bilgi için C programlama örnekleri sayfasını inceleyebilirsiniz.

PHP’ye geçmeden önce C yazan biri PHP’de hazır bir şekilde kullanılan fonksiyonları yazacağından mantıken fonksiyonların nasıl işlediğine bir kanaat getirebilir. C’den PHP’ye geçiş oldukça kolaydır. C yazan bir kişi kendini ortalama 2 veya 3 hafta içerisinde PHP yazabilir. Yalnız PHP’nin kendine göre bir takım standartları vardır. Bunlardan bir kaç tanesi nesne yönelim, framework ve kendine has özel değişkenleridir.

Nesne yönelim (Nesne yönelimli programlama (OOP) nedir?)

C programlama dili nesneye yönelim bir yapıda değildir. Hatta bu eksiklik nedeniyle C++ çıkartılmıştır. Nesne yönelimli programlama karmaşık programlarda kullanılan ve kodların daha rahat anlaşılabilmesi için bir programlama standartıdır. Yani kendini iyi yerlere yetiştirmek isteyen kişilerin bu yazım standartını bilmesi gerekir.

Framework

Her sitenin belli başlı standart ihtiyaçları vardır. Formlar, mail sistemi, upload sistemi vb.. Bunların sürekli farklı kişiler tarafından farklı kodlar yerine bu işi iyi bilen kişiler tarafından tek bir seferde (eksikleri güncellemer ile yazan kişiler tarafından güncellenir) yazıldığını düşünün. Yine kendine ait bir standart getiriyor. Bu şekilde programlama hem daha basit, hem nesneye yönelim, hem de daha hızlı olduğundan bir çok kurum tarafından kullanılıyor.

Kendine has özel değişkenlerdir

C Masaüstü programlama dilidir, PHP ise bir WEB programlama dilidir. Siz hangisinde ilerlemek istiyorsunuz? C’de gelişmiş kişiler daha çok fiziksel aygıtlar ile çalışacaklardır.

Örneğin:

http://www.youtube.com/watch?v=3Kw9ocy55e8

PHP’de ilerlemiş kişilerse işi yalnızca WEB ile olacaktır. Web programlama içerisinde Front End ve Back End denilen kısımlar içerisinde yer alabilirler. Bana kalırsa günümüzün dünyası Web ile ilerliyor. Hayat artık Facebook kurucusu Zuckerberg’in dediği gibi internette yaşanıyor…