C Kontrol Deyimleri

Bilgi giriş:

scanf  Bilgi girişi yapmak için kullanılır. Bir kelime için; Boşluğa kadar alır.
scanf(“biçim”,&değişken listesi);

gets Bilgi girişi yapmak için kullanılır. Bir cümle için; Bütün cümleyi alır.
gets(değişken);

Biçim

% biçim tipi , Biçimi tanımlarken biçim harfinden önce % yazılır.  Örneğin bilginin bir tamsayı     olduğunu belirtmek için “%d” yazılır.
* değer okunur ama değişkene aktarılmaz
n maksimum karakter sayısı (n sayıdır)

F far pointer kullanışı – değişken scanf(“%F”,&degisken); – printf(” kullanışı : %F”);
N near pointer  kullanışı – değişken scanf(“%N”,&degisken); – printf(” kullanışı : %N”);

h short tamsayı kullanışı kullanışı – değişken scanf(“%h”,&degisken); – printf(” kullanışı : %H”);

l long tamsayı kullanışı kullanışı – değişken scanf(“%l”,&degisken); – printf(” kullanışı : %l”);

L long ondalık kullanışı kullanışı – değişken scanf(“%L”,&degisken); – printf(” kullanışı : %L”);

d onluk sistem tamsayı kullanışı – değişken scanf(“%d”,&degisken); – printf(” kullanışı : %d”);

D onluk sistem long tamsayı kullanışı – değişken scanf(“%D”,&degisken); – printf(” kullanışı : %D”);

i 10/8/16 lık sistemde tamsayı kullanışı – değişken scanf(“%i”,&degisken); – printf(” kullanışı : %i”);

u 10 luk unsigned kullanışı – değişken scanf(“%u”,&degisken); – printf(” kullanışı : %u”);

U 10luk long unsigned kullanışı – değişken scanf(“%U”,&degisken); – printf(” kullanışı : %U”);

o 8 lik sistem tamsayı kullanışı – değişken scanf(“%o“,&degisken); – printf(” kullanışı : %o”);

O 8 lik sistem long tamsayı kullanışı – değişken scanf(“%O”,&degisken); – printf(” kullanışı : %O”);

x 16 lık sistem …

X 16 lık sistem Long…
e ondalıklı sayı
E
g
G
f

getch(); Klavyeden bir tuşa basıldıktan sonra programa devam eder.
Kulanılışı –> a=getch();

getche(); Klavyeden girilen Değer getche değişkennde tutulur ve program devam eder.
Kulanılışı –> a=getche();

getchar(); Klavyeden bir tuşa basıldıktan sonra program direk devam eder.
Kulanılışı –> değişken=getchar();

örnek:
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
char a,b,c,ad[20],sad[20];
int main()
{
    printf(“bir cümle giriniz:”); gets(ad);
    printf(“bir cümle giriniz:”); scanf(“%s”,sad);
    printf(“scanf ile alınan cümle: %s \n”,ad);
    printf(“gets ile alınan cümle: %s \n”,sad);
    printf(“bir harf giriniz:\n”); a=getch();
    printf(“\n bir harf giriniz:\n”); b=getche();
    printf(“\n bir harf giriniz:\n”); c=getchar();
    printf(“getch ile alınan karakter: %c \n”,a);
    printf(“getche ile alınan karakter: %c \n”,b);
    printf(“getchar ile alınan karakter: %c \n”,c);
    getch();
}

Önizleme:

örnek:

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
char a[255],b[255],c;
main()
{
    printf(“bir cümle giriniz:”); gets(b);
    printf(“bir cümle giriniz:”); scanf(“%s”,a);
    printf(“scanf ile alınan cümle: %s \n”,b);
    printf(“gets ile alınan cümle: %s \n”,a);
    getche();
    getch();
    getchar(c);
}

s string/karakter zinciri yani char tipindeki değişkeni scanf(%s,degisken) şeklinde gösterir. Boşluklu bir değer girdiğimizde yazılabilir. Örneğin kullanıcıdan ismini yazmamızda istediğimiz bir karakter zinciri yani string kullanırız.
c karakter
% %

 

Bilgi Çıkışı (Yazdırma)

printf(biçim,değişken/değerler);
biçim
%
sola dayalı
+ işaret konur
#0 sol tarafa 0 ekler
#x   sol tarafa 0x ekler
#e f  ondalıklı gibi yaz

n n tane karakter yazar
0n n tane yazar, boşlukları 0 la doldur

.hassasiyet

tamsayı
  10luk
i    10 luk
  8lik
u    işaretsiz 10luk
   16 lık
X    16 lık
ondalıklı
f
  üssel
g
  üssel
G

karakter/string

s    string
   karakter

\n    yeni satır başı
\r     satır başı
\b    backspace
\a    beep
\t    tab
\v   dikey tab
\\
\”
\’
\?
\ddd   (dler sayıdır)   8 lik tabanda
\xddd   (d ler sayıdır)  16 lık tabanda

örnekler:
1.

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int a,b,c;
main ()
{
printf(“1. sayıyı girin:”); scanf(“%d”,&a);
printf(“2. sayıyı girin:”); scanf(“%d”,&b);
c=a+b;
printf(“%d+%d=%d dir.”,a,b,c);
getch();
}

Önizleme

 

2.Örnek
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
float pi;
main ()
{
pi=22.0/7.0;
printf(“pi sayısı=%f\n”,pi);
printf(“pi sayısı=%3.4f\n”,pi);
printf(“pi sayısı=%e\n”,pi);
printf(“pi sayısı=%+0.10e\n”,pi);
printf(“pi sayısı=%.3g\n”,pi);
printf(“pi sayısı=%E\n”,pi);
getch();
}

Önizleme:

3.Örnek
#include <stdio.h>
#include <conio.h>

main ()
{  char ad[20]=”bilgi”,soyad[20]=”tanrisi”;
printf(%s\n%s”,ad,soyad);
printf(“\n%s\t%s”,ad,soyad);getch();
printf(“\raynı satır başı”);
printf(“\n adın ilk harfi:%c soyadın son harfi:%c”,ad[0],soyad[3]);
getch();
}

Önizleme:

 

putchar(değişken); Tek karakteri tutmak için örneğin Ali’nin 3 karakteri demek için kulanabiliriz.
puts(değişken);  Bütün karakterleri tutmak için. Bütünü yazdırır.