Felsefe niçin gereklidir?

Felsefe niçin gereklidir?

İnsan bu dünyada yaşamaya başladığı andan itibaren çevresinde olup bitenlere karşı ilgi ve merakı vardır. Hatta küçük çocuklara dikkat ettiğiniz zaman birçok soru sorup öğrenmek istediğini fark edersiniz. İşte felsefe etkinliğini en iyi gerçekleştiren çocuklardır. Aslında hayatımızda da farkında olmadan amatör bir şekilde felsefe yapmış oluyoruz. Etrafımızdaki olup bitenlere karşı merak içinde olarak soru sorma etkiliği ile bilgi edinmeye başlayıp, felsefe yapıyoruz. Tıpkı Sokrates’inde dediği gibi “Sorgulanmamış, yaşam yaşanmaya değmez.”
felsefe
Felsefe insanın anlama ve merak etme duygusuyla başlamış bir etkinliktir. Bizler felsefe sayesinde birçok alanda düşünme yetisini elde ediyoruz. Hayatın anlamını ve neden bu dünyada olduğumuzu sorgulayıp, amacımızı öğreniyoruz. Hayatı boş yaşamamızı ve davranışlarımızı sorguladığımızda daha ahlaklı, daha duyarlı ve daha insancıl olabiliriz.  İşte bütün buları da felsefe bizlere öğretmektedir.

Felsefenin tarihide oldukça eskidir. İnsanların neden, niçin, nasıl gibi soruları sormaya başladığı andan itibaren aslında felsefeye adım atmış olmaktadır. Çünkü düşünmek ancak insana ait bir özelliktir. Onu diğer varlıklardan ayıran en önemli özelliğidir. Bu özelliğini de doğru kullandığı takdirde de felsefeye ihtiyaç duyacaktır.

“Felsefe tıpkı bir kızamık gibidir” der, Emler Spencer. Adeta insanlara bulaşır ve felsefe insanı içine çeker. Felsefe ile uğraşmak istedikçe o size başka başka kapılar açarak farklı birçok bilgiyi sunar. Böylece hayatınız siz farkında olmadan değişerek, daha güzelleştiğini göreceksiniz.

Analitik Çözümleyici Felsefe Nedir?

Analitik Çözümleyici felsefe nedir?

      Analitik Çözümleyici kurucusu Ludwig Wittgenstein kimdiR

 Analitik çözümleyici felsefe klasik materyalist felsefe yerine daha çok bilgi teorisi yanına kayan bir felsefedir. Yani realizm bilginin değeri, anlamından hareketle varlık dünyasının ne olduğunu araştırır. Empiristin canlandığı akımdır. Analitik çözümleyici felsefe adı özellikle bu akımı cazip göstermiştir.

felsefe

 Analitik felsefe nerde başlıyor? İdealizm ve materyalizmin tartışmaları olarak çıkan varlık alanı bilgi alanına kaymıştır. Burada Whitehead, Russell Ryle, Viyana çevresi filozofları görülür. Tractatus Analitik çözümleyici felsefeyi en iyi anlatan eserdir. Ludwig Wittgenstein eseridir. Temel iddiaları ise empirist geleneğine dönmektir.

 Onlara göre felsefe ahlak ve din felsefesi konularına gerek yoktur. Değinmesi yeterlidir. Mantığa, bilgi teorisine, fiziğe, biyolojiye, girilmelidir. Akıl her şeyi analiz etmelidir. Peki neden analiz ediliyor? Analtik çözümleyici ismi de buradan geliyor. Her şeyi parçalara ayırmak gerekir. Bilimin ana kavramlarını dille ifade etmek içinde analitik ismini kullanıyorlar. Dil analizi şekline dönüşüyor. Amaçları matematiği temellendirmek ve matematiği tam bilim haline getirmek sonra bilimlerin dili olarak matematiği temellendirmektir.

 Analitik çözümleyici felsefe savunucusundan, Viyana çevresi filozofların olan ve analitik felsefe kurucusu Ludwig Wittgenstein’dır. Kurgusal şeylerle asla ilgilenmez. Felsefenin görevi kavramların analizini yapmaktır. Bu çevre düşünürleri metafiziksel felsefe yapmaya çalışmışlardır. Ludwig Wittgenstein göre bir ifade doğrulanabiliyorsa metafiziksel değildir. Dünya şeylerin değil olguların toplamıdır. Dünya olgular(nedenlerin yol açtığı sonuç) yoluyla belirlenir. Bu olgular bütün olgulardır. Mantıksal mekan içindeki olgular dünyadır. Dünya olgulara ayrılır.