Türkiye’nin Cari Giderleri

Cari giderler – Cari gider nedir?

Gerekli olan giderlerin bütününe cari gider adı verilir. Cari giderlere örnek vermek gerekir ise bunlar bir öğretmenin maaşı, bir okulun çeşitli gereksinimleri, adalet sarayının kırtasiye vb..

Cari giderler – Cari gider nedir?

Gerekli olan giderlerin bütününe cari gider adı verilir.  Cari giderlere örnek vermek gerekir ise bunlar bir öğretmenin maaşı, bir okulun çeşitli gereksinimleri, adalet sarayının kırtasiye vb.. gibi giderlerin bütününden oluşur.

Cari Transferler – Cari transfer nedir?

Devlet tarafından çeşitli sosyal bağlamda veya ihracat için oluşturulan sermayelerin bütünüdür.  Cari transfer örneği olarak bir gazinin maaşını, vergi iadesini ve öğrenci bursları gibi cari gider kapsamına girmeyen  fakat daha fazla hakkını verme ve ilerleme kaydetmek amacıyla yapılan giderlerin bütünüdür.

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ KAPSAMINDA 5018 SAYILI KANUNA EKLİ (I) SAYILI LİSTEDE YER ALAN GENEL BÜTÇELİ İDARELER, (II) SAYILI LİSTEDE YER ALAN ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER VE (III) SAYILI LİSTEDE YER ALAN DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLARIN (2011-2012) DÖNEMİ BÜTÇE GİDER  TAHMİNLERİ
GENEL BÜTÇELİ İDARELERİN 2011-2012 DÖNEMİ BÜTÇE GİDER TAHMİNLERİ
02 ( TL )
KURUMLAR 2011                       BÜTÇE TAHMİNİ 2012                       BÜTÇE TAHMİNİ
01 CUMHURBAŞKANLIĞI 78.900.000 81.800.000
02 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 530.803.000 475.152.000
03 ANAYASA MAHKEMESİ 16.714.000 17.780.000
04 YARGITAY 86.636.000 95.341.000
05 DANIŞTAY 86.703.000 89.772.000
06 SAYIŞTAY 125.010.786 133.529.596
07 BAŞBAKANLIK 4.276.256.000 4.424.615.500
07.75 MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI 556.075.000 589.646.000
07.76 MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ 13.232.000 14.164.000
07.77 BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 69.800.000 73.340.000
07.78 DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 12.945.000 13.712.000
07.79 BAŞBAKANLIK YÜKSEK DENETLEME KURULU 16.250.000 17.318.000
07.81 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI 915.350.000 959.965.000
07.82 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 67.461.301.000 67.853.339.000
07.83 DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI 129.454.000 137.320.000
07.84 GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI 308.297.000 323.527.000
07.85 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI 115.806.000 123.018.000
07.86 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 2.831.876.000 3.021.095.000
07.87 ÖZÜRLÜLER İDARESİ BAŞKANLIĞI 5.821.000 6.201.000
07.88 AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6.326.000 6.789.000
07.89 KADININ STATÜSÜ  GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 4.911.000 5.272.000
07.90 SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 16.233.000 17.042.500
07.93 SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2.791.277.000 3.126.013.000
07.95 AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 21.028.000 22.000.000
08 ADALET BAKANLIĞI 3.939.930.000 4.130.204.000
09 MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 15.986.382.500 16.806.657.000
10 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 2.550.840.000 2.666.441.000
10.81 JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 4.136.959.000 4.387.069.000
10.82 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 9.140.524.000 9.741.763.000
10.83 SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 289.050.000 307.495.000
11 DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 952.203.000 1.001.476.000
12 MALİYE BAKANLIĞI 63.478.516.810 68.613.570.517
12.76 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 1.645.707.000 1.760.782.000
13 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 30.094.028.000 32.141.401.000
14 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 805.501.000 870.220.000
14.81 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 495.935.000 526.343.000
15 SAĞLIK BAKANLIĞI 15.227.362.000 16.182.736.000
16 ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 1.524.662.000 2.125.710.000
16.81 DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI 85.405.000 93.997.000
16.91 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 5.169.606.000 5.347.604.000
17 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 8.045.525.000 8.433.744.000
17.91 TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 227.202.000 215.940.000
18 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 38.427.389.000 40.609.181.000
19 SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 755.342.000 799.628.000
20 ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 435.201.000 456.949.000
20.92 PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 5.856.000 6.191.000
21 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 1.130.024.000 1.222.133.000
22 ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 1.420.348.000 1.511.817.000
22.81 DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 126.282.000 135.554.000
22.92 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6.557.277.000 7.386.943.000
GENEL BÜTÇELİ KURUMLAR   (I SAYILI CETVEL) 293.130.062.096 309.109.300.113
ÖZEL BÜTÇELİ KURUMLAR     (II SAYILI CETVEL) 18.630.595.000 19.734.752.000
DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR   (III SAYILI CETVEL) 2.044.001.583 2.172.162.415
I + II + III SAYILI CETVELE TABİ KURUMLAR TOPLAMI 313.804.658.679 331.016.214.528