Dreamweaver’da tablo oluşturmak

Tablolar satır ve sütunlardan oluşan yapılardır.

Html’ de tablolar ile sayfa düzenleri oluşturulabilir. Tabloları kullanarak bir web sayfası tasarlayabiliriz. Tablolar ile web sayfalarımızı belirli bir düzene sokarız. Söylemem gerekir ki tabloları doğru kullandığınız zaman güzel göze hoş tasarımları ortaya koyabilirsiniz.

Tabloları ister kendiniz kodlayabilirsiniz isterde dreamweaver frontpage gibi html editörlerinden biriyle çok uğraşmadan yapabilirsiniz. Dreamwaver daha yaygın bir editör olduğundan bizde dreamwaver’ da tablomuzu oluşturacağız. Eğerki kodları kendiniz yazmak istiyorsanız şu konumuzu ziyaret ediniz: Html’de Tablolar

Öncelikle sayfamıza tablo nasıl eklenir ona bakalım.

insert panelini açalım ve common menüsüne gidelim Orada tablo simgesini göreceksiniz.

Continue reading “Dreamweaver’da tablo oluşturmak”

HTML’ de listeler

Html’ de linkler

Html’ de listeler iki şekilde sıralanır. Sıralı listeler(ordered list) ve sırasız listeler(unordered list).

Örneğin sıralı liste için bir basketbol takımı verelim:

1.Kerem Tunçeri

2.Hidayet Türkoğlu

3.İbrahim Kutluay

4.Mirsad Türkcan

5.Mehmet Okur

Aynı şekilde basketbol takımını sırasız liste olarak verelim:

.Kerem Tunçeri

.Hidayet Türkoğlu

.İbrahim Kutluay

.Mirsad Türkcan

.Mehmet Okur

Html listelerde kullanılan etiketler
<ol>:  Ordered List ifadesinin kısaltılmışıdır. Sıralı listeler anlamını taşır.
<ul>:  Unordered List ifadesinin kısaltılmışıdır. Sırasız listeler anlamını taşır.
<li>:  List Item  ifadesinin kısaltılmışıdır. Liste elemanları anlamını taşır. Her ekleceğimiz madde için bu etiketi kullanmak zorundayız. Diğer etiketleri sadece bir kere kullanıyoruz.Örneğin sıralı bir liste oluşturalım: Continue reading “HTML’ de listeler”

Frame nedir, frameler ve iframe

Frameler bir html sayfasında başka bir html sayfayı göstermeyi sağlar. Yani bir websayfası içinde başka bir web sayfasını gösterebilme imkanı sağlar. Bu sayfalar birbirinden bağımsız olarak çalışır. Söylemek gerekirse bir bir web sayfası içindeki web sayfa çalışıyorsa eğerki diğer web sayfa çalışmasada olur.

Frame nedir? 

Frame türkçe karşılığı çerçeve demektir. Web sayfalarını çerçevelere bölmek için kullanılır. 

Her bir html sayfası ayrı bir web sayfasını gösterir. Belirtmeliyimki her biri farklı bir site olabilir.

Frameler nerelerde kullanılır ve neden kullanılır?

Dediğimiz gibi bir web sitemiz var ise içerisinde başka bir web sayfasının herhangi bir yerini görüntülemek istiyorsak frameleri kullanırız. Mesela sitemiz bir eğitim sitesi olsun. ve öss sonuçlarını sitemizde görüntülemek istiyoruz. Frameler ise, öss sitesinin sonuç bölümünü alıyoruz, sitemizin herhangi bir noktasında yayınlıyoruz.

Framelerin faydaları

 1. Frame kullanarak bir çok siteden parçalar alarak sitenizde yayınlayabilirsiniz.
 2. Frame ile herhangi bir sitenin bir bölümünü sitenizde gösterebiliyoruz.
 3. Frame ile sitenizde her sayfada sabit olarak görünmesini istediğiniz kısmı yapabiliyorsunuz.
 4. Sayfa nagivasyonu kullanmak için frameler kullanabilirsiniz

Framelerin zararları

 1. Frameler sayfanın yavaşlamasına sebep olur. Çünkü aynı anda birden fazla web sayfası yüklenir.
 2. Ziyaretçinin ekran çözünürlüğü istenilen seviyede değilse, frame tamamen görünmez ve ziyaretçi kaydırma çubukları ile site içerisinde dolaşır.

Frameset özelliği

Frameleri kullanabilmek için frameset yapısı kullanılır. 

HTML ile Frameset oluşturma

Frameset yapısını kullanabilmek için öncelikle bir HTML sayfamızın olması gerekiyor ve bunun yanında bir index sayfası oluşturmalıyız. Basit kısa bir örneği birlikte yapalım.

Öncelikle 3 adet sayfa yapalım ve arkaplan renklerini mutlaka farklı renkler seçelimki sayfaları birbirine karıştırmayalım.

bunları ister Dreamweaver’ da yapın isterde not defterinde yapın. Biz not defterinden gösterim. Continue reading “Frame nedir, frameler ve iframe”

HTML (Hyper Text Markup Language)

 • HTML (Hyper Text Markup Language) WEB sayfalarının hazırlanmasında kullanılan dildir.
 • Sayfanın arka planındaki komutlar sayfa içinde bulunan her şeyin nasıl gösterileceğini kullanılan tarayıcıya anlatmak için kullanılır.
 • HTML yazma işini bizim yerimize yapan programlar (Frontpage,Dreamweaver vb.) vardır.
 • Bir programlama mantığı taşımadığı için metinleri ya da verileri biçimlendirmek ve düzenlemek için kullandığımız komutlar dizisi diyebiliriz.

< UL> sırasız listeler ve parametreleri

 • Listeleme yaparken maddelerin başına harf, rakam gibi unsurlar yerine küçük yuvarlaklar, kareler yerleştirmek için kullanılır.
 • Liste elemanları <ul>…</ul> etiketleri arasında, her eleman ayrı ayrı <li> liste elemanı</li> etiketleri arasına yazılır.
 • <ul>…</ul>  listenin başladığını ve bittiğini belirtir.

Continue reading “< UL> sırasız listeler ve parametreleri”

Metin Düzenleme Etiketleri – < HX > .. < /HX>

 • Doküman içinde kullanılabilecek başlıklardaki yazıların büyüklüklerini tanımlar ve kalın olmalarını sağlar.
 • “x” değeri 1’den 6’ya kadar değer alabilir.
 • Sayı arttıkça yazı büyüklüğü azalır.

Continue reading “Metin Düzenleme Etiketleri – < HX > .. < /HX>“

HTML de Yazılar Arasındaki Çizgiye Şekil Vermek

HTML de Yazılar Arasındaki Çizgiye Şekil Vermek

 

Daha öncede bahsettiğimiz gibi yazılar arasına çizgi çekmek için ihtiyaç duyduğumuz kod:  <hr/> kodu. Şöyle basit bir çalışma yapmıştık.

http://www.asereo.com/2011/07/04/html-de-yazilar-arasina-yatay-cizgi-eklemek/

 

Bu çalışmamızda bu çizgiye genişlik, renk ve boyutunu değiştirebileceğimizi göstereceğim. Bunun içinse aşağıdaki gibi bir kod düzenine ihtiyacımız var.

 

<hr width = “200” color = “red” align = “left” />

 

width genişlik
color renk
align konum

 

Küçük bir örnekle resimlerle gösterirsek:

 

Not defterini açıp daha öncede öğrendiğimiz şekilde kodları yazalım.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çizgi satır sonuna kadar gitsin istiyorsanız, align etiketini tamamen silin.

< B>.. < /B> (Bold) – < U>.. < /U> (underline)

<B>.. </B> (Bold)
Aradaki metni koyu (bold) yazar.


<U>.. </U> (underline)
Aradaki metni altı çizili (underline) olarak yazar.

 

 

< BODY>.. < /BODY>

HTML belgesinin bütün içeriği burada yer alır. Buraya metinler, resimler, listeler vb. her türlü HTML nesnesi yerleştirilebilir.

Parametre    Görevi
Text    Sayfadaki metinlerin rengini belirler
Bgcolor    Arkaplan rengini belirler
Background    Arkaplan resmini belirler
Link    Bağlantı rengini belirler
Alink    Ziyaret edilmekte olan bağlantı rengini belirler
Vlink    Ziyaret edilmiş bağlantı rengini belirler

Html etiketleri

Photobucket

Continue reading “Html etiketleri”