Veri Modelleri

Kavramsal seviyedeki yapıların modellenmesine ilişkin 4 farklı veri modeli bulunmaktadır.

  1. Hiyararşik Veri Modeli
  2. Ağ Veri Modeli
  3. İlişkisel Veri Modeli
  4. Nesneye Yönelik Veri Modeli

Continue reading “Veri Modelleri”