Kurumlar Vergisi

2006 yılından itibaren kararlaştırılan ve 22205 sayılı resmi gazete ile yayımlanması ile faliyete geçirilen
kurumlar vergisi kurum kazançları üzerinden %20 vergi kesilmesini kararlaştırılmıştır.
1. Sermaye şirketleri.

Bunlar büyük şirketler arasına girer.  Ananom, Limited ve Komantid şirketler olarak üçe ayrılır.

2. Kooperatifler.

Toplu konut ve meslek birleşimi konusunda ( bir tür manifaktür ) ikiye ayrılır.

3. İktisadî kamu kuruluşları.

Tamamen devlete ait olan kuruluşlardır.

4. Dernek veya vakıflara ait iktisadî işletmeler.

Dernek yardımları ve çeşitli vakıflara yapılan yardımlarıdır.

5. İş ortaklıkları.

İş partnerleri arasından alınır.

6. Kurum kazançları

Kurum kazançları olarak 2006 yılında çıkartılan %20 vergi kesilir.