MenuStrip Kontrolü

MenuStrip (MainMenu)

Formların başlangıcında bulunan açılır menülerdir. Menü elemanlarından oluşur. Kullanıcıların birden çok araçlara kısayol ile ulaşmalarını amaç edinir.

MenuStrip kontrolü ekleme

menu_strip_visual_studio_ekleme

Menü öğelerine isim verirken & işareti kullanılarak, kullanıcın
klavyenin ALT tuşuyla bu öğeyi çalıştırmasını sağlanabilir. & işareti hangi karakter ile kullanılırsa
(hangi karakterin solundaysa) kısa yol olarak o karakter kullanılır.
Yandaki şekilde &Dosya ile ALT+D tuş kombinasyonuyla Dosya menüsü açılır.

MenuItem Özellikleri

  • Checked: Menü öğesinin yanında seçili olduğuna dair bir işaretin gözükmesini sağlar
  • Enabled: Menü öğesinin aktif durumda olup olmadığını belirler
  • RadioCheck: Öğenin seçilme stilinin RadioButton düğmesi olarak gözükmesini sağlar.
  • ShortCutKeys: Menüye ulaşım için bir kısa yol tanımlar .
  • ShowShortCutKeys: Menünün kısa yolunun, isminin yanında gözükmesini belirler.
  • MenuItems: Alt menülerin tutulduğu koleksiyondur.

menu_strip_visual_studio

Örneği indir