Timer kontrolü

Timer Kontrolü

Belirli bir süre içerisinde belirlediğimiz kodların tekrar tekrar çalıştırılmasına sağlayan kontroldür. Bu kontrol içerisinde yalnızca tik olayı vardır. Bir tikin ne kadar hızlı veya yavaş olabileceğini ayarlayıp buna göre istediğimiz kodların çalışmasını sağlayabiliriz.


// Timerı açmak için
Timer1.Start();
// Timer durdurmak için
Timer1.Stop();

Timer Interval Özelliği

Timerın en önemli özelliğinin tik olayını söylemiştik. Tik olayının hızınıysa Interval özelliğiyle sağlarız. Bu da en önemli özelliğine özellik katan kısmıdır. Intervala milisaniye cinsinden deger veririz.

1000 milisaniye – 1 saniye
10000 milisaniye – 10 saniye
60000 milisaniye – 1 dakika (60 saniye)


Timer1.Interval = 2000;

Tarih ve saati dinamik bir şekilde programın isminde gösterelim

Timer ekleyelim.
timer_visual_studio

Formumuzun üzerine çift tıklayarak Form_Load olayına kodlarımıza yazalım

timer1.Interval = 1000; // her 1 saniye içerisinde güncellenecek
timer1.Start();

Eklediğimiz Timer altta gri bölge üzerine yerleşecektir. Çift tıklayarak Tick olayına girelim ve aşağıdaki kodları yazalım.
cift_tik_timer

// Zaman biçiminde değişken oluşturup değişkene bugünün tarih ve zamanını gönderiyoruz
DateTime t = DateTime.Now;
this.Text = t.ToLongTimeString(); // Zamanı alıp string tipine değiştiriyoruz ve formun başlığına eşitliyoruz

Örnek proje 1 (Bu projenin button eklenmiş hali)

Örnek proje 2 (C# ‘da kayan yazı yapımı (örneği) -Biraz daha geliştirilmiş örnek)

Örnek proje 3