C# Matematik Fonksiyonları

C# Matematik fonksiyonları aşağıdaki gibi kullanırız(İkinci yöntem ise kaynak kodlarımızın başına Using.Math uzay alanını yazmaktır.).

Math.Fonksiyonismi();

Matematiksel Fonksiyonlar

 • ABS (Mutlak Değer Fonksiyonu): Verilen sayının mutlak değerini almaya yarar. Kullanımı:
  float sayi = 1.4563f;
  int mutlak;
  mutlak = Convert.ToInt16(Math.Abs(sayi));
 • Ceiling: Sayının bir üst değeri verir. Örneğin -12..44 sayısının Ceiling değeri -11 dir. Kullanımı:
  Math.Ceiling(-124…44);
  Çıkış:-11
 • Flor: Ceiling fonksiyonun tersini yaparak sayının bir alt değerini verir. Kullanımı:
  Math.Floor(-12.24242) sonuç-> -13
 • Pi: Pi sayısını veren fonksiyondur. Kullanımı: Math.Pi
 • Cos, Sin ve Tan fonksiyonları: Değerlerini radyan cinsinden belirttiğimzi trigonometrki hesaplamalarda kullanacağımız fonksiyonlardır. Değeri radyana çevirmek: Verdiğimiz değeri Radyana çevirelim. Bunun için pi*derece/180 bunuda C# da kullanmak için Math.PI *derece / 180 dememiz gerekir.
 • Exp: Verilen sayıyı e‘nin kuvveti şeklinde alır.Kullanımı:Math.Exp(5);
 • Log: Verdiğimiz sayının logaritmik değerini hesaplamaya yarar. Birinci parametrede sayıyı ikinci parametrede hangi değere göre log alacağımızı belirtiriz. Kullanımı:
  Math.Log(20,10); // Log10’a göre aldık.
 • Smarth.Log: Doğal logaritmayı hesaplar(Direkt 10 tabanına göre).
 • Max: Tahmin edebileceğiniz gibi gelen parametrelerden büyük olanını döndüren matematik fonksiyonudur. Kullanımı: Math.Max(deger1,deger2,deger3);
 • Min: En küçük değeri döndüren Matematiksel fonksiyondur. Kullanımı: Math.Min(deger1,deger2,deger3);
 • Pow Fonksiyonu: C# da üst alma fonksiyonudur. Bu fonksiyonun bir benzeri C programlamada mevcuttur. Kullanımı: x^y (x üzeri y) Math.Pow(x,y) —
  MessageBox.Show(Convert.ToString(Math.Pow(2, 3))); // Sonuç : 8
 • Sqrt (Kök alma fonksiyonu): Standart kök alma fonksiyonudur. Kullanımı:
  MessageBox.Show(Convert.ToString(Math.Sqrt(25))); // Çıktı: 5


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApplication6
{
public partial class Form1 : Form
{
public Form1()
{
InitializeComponent();
}

private void comboBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
{ int sayi;
sayi = Convert.ToInt32(textBox1.Text);
switch (comboBox1.SelectedIndex)
{
case 0: listBox1.Items.Add(Math.Abs(sayi)); break;
case 1: listBox1.Items.Add(Math.Cos(sayi)); break;
case 2: listBox1.Items.Add(Math.Sin(sayi)); break;
case 3: listBox1.Items.Add(Math.Tan(sayi)); break;
case 4: listBox1.Items.Add(Math.Log10(sayi)); break;
case 5: listBox1.Items.Add(Math.Pow(sayi,3)); break;
case 6: listBox1.Items.Add(Math.Sqrt(sayi)); break;
default: break;
}
}
}
}