Fonksiyon kullanarak dört işlem yaptıran C# Konsol Uygulaması

Fonksiyon kullanarak dört işlem yaptıran C# Konsol Uygulaması:

C# Programlama Fonksiyonlar konusunun son örneğinde Fonksiyon ile  dört işlemi nasıl gerçekleştirebileceğini göreceğiz.

Fonksiyon kullanarak dört işlem yaptıran programın

 1. BAŞLA
 2. “1.sayi” yaz
 3. sayi1 gir
 4. “2.sayi” yaz
 5. sayi2 gir
 6. “Toplama” toplama(sayi1,sayi2) ve “Çıkarma” cikarma(sayi1,sayi2) ve”Çarpma” carpma(sayi1,sayi2) ve  “Bölme” bolme(sayi1,sayi2) yaz
 7. DUR

 

Fonksiyon kullanarak dört işlem yaptıran programın Akış Diyagramı:

c_sharp_dort_islem_yaptirma_fonksiyonlar_ile

Akış Diyagramının Açıklaması:

Akış diyagramı ve açıklamalarını ulaşmak için tıklayın.

C# Programlamanın Açıklaması:

C# kodları nasıl çalıştırılır (derlenir) öğrenmek için tıklayın.

C# Programlamada temel veri tipleri(Değişken Tipleri) için tıklayın.

C# Programlamada değişken tanımlama kuralları için tıklayın.

Fonksiyon kullanarak dört işlem yaptıran program – C# programı:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ConsoleApplication1
{
class Program
{
public static int toplama(int s1, int s2)
{
return s1 + s2;
}
public static int cikarma(int s1, int s2)
{
return s1 - s2;
}
public static int carpma(int s1, int s2)
{
return s1 * s2;
}
public static double bolme(double s1, double s2)
{
return s1 / s2;
// veya sonuc=(double)a+b

}
static void Main(string[] args)
{
int sayi1, sayi2;
Console.WriteLine("1.sayi:");
sayi1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("2.sayi:");
sayi2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("Toplama:" + toplama(sayi1, sayi2));
Console.WriteLine("Çıkarma:" + cikarma(sayi1, sayi2));
Console.WriteLine("Çarpma:" + carpma(sayi1, sayi2));
Console.WriteLine("Bölme:" + bolme(sayi1, sayi2));
Console.ReadLine();
}
}
}

C# programının açıklaması – C# programlama:

C# programlamanın nesne yönelimli bir programlama dili olduğunu biliyoruz. Bu nedenle ilk önce nesnelerimizin birbirinden türetildiğinide bilmemiz gerekir. Bakın öyle ki dosyalarımızı kullandıktan sonra Program sınıfının içerisinden namespace Console Application’ı yani uzayalanını oluşturmuşuz. Bu bile bir sınıfsal programlama dili olduğunu gösteriyor. Namespace yani uzayalanı programımıza ait tüm programlama nesneleri taşıyan alandır.

Gelelim programımızın programlam aşamasına;

 4 adet fonksiyonumuz var. Public static global anlamına gelir. Yani programımızın tüm formların ve program içerisinde her yerden çağrılabilen bir değşiken gibidir. Program içerisinde (static void Main(string[] args)) s1 ve s2 (sayı1 ve sayı2) adında tamsayı tipinde değişkenlerimiz mevcut. Bu değişkenlerimizin içerisine kullanıcılan alınan değerleri giriyoruz. Bu değerler standart olarak string tipinde olduğu için biz Convert sınıfının içerisinde bulunan ToInt32 fonksiyonu sayesinde 32 bitlik alana sahip tamsayıya çevirebiliyoruz. Değişkenleri aldıktan sonra gerekli fonksiyonlara gönderip değerleri geri döndürüyoruz. Bu sayede aşağıdaki önizlemeye sahip programa sahip oluyoruz.

Önizleme:

c_sharp_dort_islem_konsol_uygulamasi_onizleme

C# uygulamasının proje hali ve yazılımı:

Proje halindeki dosyayı indir.

Uygulama halindaki dosyayı indir.

Fonksiyon kullanarak sayının tek mi çift mi olduğunu ekrana yazdıran C# Konsol Uygulaması

Fonksiyon kullanarak sayının tek mi çift mi olduğunu ekrana yazdıran C# Konsol Uygulaması:

C# Programlama Fonksiyonlar konusunu daha iyi anlamak için yapacağımız bu örneğimizde fonksiyon sayının tek mi çift mi olduğunu anlayıp geri bir değer gönderecek.

Fonksiyon kullanarak sayının tek mi çift mi olduğunu ekrana yazdıran programın Algoritması:

 1. BAŞLA
 2. “Bir tamsayı gir:” yaz
 3. s gir ve sonuc=tekcift(s);
 4. sonuc==true ‘mu? e:5 h:6
 5. “Sayı çift” yaz ve 7’e git
 6. “Sayı tek” yaz
 7. DUR

Fonksiyon kullanarak sayının tek mi çift mi olduğunu ekrana yazdıran programının Akış Diyagramı:

 c_sharp_fonksiyon_ile_sayi_tek_mi_cift_mi

Akış Diyagramının Açıklaması:

Akış diyagramı ve açıklamalarını ulaşmak için tıklayın.

C# Programlamanın Açıklaması:

C# kodları nasıl çalıştırılır (derlenir) öğrenmek için tıklayın.

C# Programlamada temel veri tipleri(Değişken Tipleri) için tıklayın.

C# Programlamada değişken tanımlama kuralları için tıklayın.

Fonksiyon kullanarak sayının tek mi çift mi olduğunu ekrana yazdıran uygulama – C# programı:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ConsoleApplication1
{
class Program
{
public static bool tekcift(int sayi)
{
if (sayi % 2 == 0) return true;
else return false;
}
static void Main(string[] args)
{
int s;
bool sonuc;
Console.WriteLine("Bir tamsayi gir:");
s = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
sonuc = tekcift(s);
if (sonuc)
Console.WriteLine("Sayı Çift");
else
Console.WriteLine("Sayı Tektir");
Console.ReadLine();
}
}
}

C# programının açıklaması – C# programlama:

Gerekli olan uzayalanlarını using ile kullanıcağımızı belirttik. ConsoleApplication1 uzay alanının, Program sınıfının içerisine programın her bölgesinden erişebilecek(global) tekcift adında bir fonksiyon tanımladık. Fonksiyon bool yani yalnızca true veya false değeri gönderebilir. Ayrıca içerisine yalnızca int(tamsayı) tipine uygun değer atanabilir.

Geldik ana programımızın olduğu kısma bu kısım direkt kullanıcı ile erişim sağlayan bölümdür. Tamsayı tipinde s, bool tipinde sonuc değişkeni yarattıktan sonra ekrana “Bir tamsayı gir” yazdırdık. Ardından klavyeden girilen değeri oluşturduğumuz s değişkenine eşitledik. S değişkenini tekcift() fonksiyonuna gönderip sonuc değişkenine eşitledik. Eğer ki sonuç değişkeninin değeri olumlu yani true ise  ekrana “Sayı Çift” yazdır, değilse “Sayı Tektir” yazdır dedik.

Önizleme:

sayi_tek_mi_cift_mi_c_sharp

C# uygulamasının proje hali ve yazılımı:

Proje halindeki dosyayı indir.

Uygulama halindaki dosyayı indir.

C# Programlama – Fonksiyonlar

Fonksiyon nedir?

 ”Aritmetiksel değerleri hesaplayıp geri döndüren programlara fonksiyon denir. En çok kullanılan alt program çeşididir. Fonksiyonların kullanım amacı – mantığı sürekli tekrarlanan kodları, yaptığımız işlemlerde tekrar tekrar yazmak yerine işlem gerektirdikçe belirli bir yerden çağırmaktır.”

c_sharp_programlama

Fonksiyonlar gelişmiş programlar yazarken programızın daha hızlı çalışmasını ve daha nesnel olmasını sağlayacaktır. Lafı fazla uzatmadan Fonksiyonun mantığını anladığınızı düşünerek C# Programlamada nasıl fonksiyon tanımlanır sorusuna ve Fonksiyon Tanımlama kuralları nelerdir sorularının cevabına geçelim..

Gönderilen iki sayıyı toplayıp geri döndüren C# Fonksiyon örneği;

Private int Topla(int x, int y)
{
İnt toplam;
toplam= x+y;
return toplam;
}

Fonksiyon tanımlama kuralları (Liste)

 1. Fonksiyonun ilk önce mutlaka bir ismi olmalıdır. Fonksiyonun yaptığı işi açıklayan ve düzgün bir isim vermek en mantıklı olanıdır.
 2. Bir tipi olmalıdır. Tamsayı mı? Ondalık sayı mı? Eğer bir değer göndermeyecekse void kullanılır.
 3. Parametreler karar veriyoruz. Topla (int x, double y, string z)
 4. Tür dönüşüm kurallarına uygun olmalı.

Açıklama:

Her fonksiyonun belirli bir tipi olmalıdır. Yine yukarıdaki örneğimizdeki gibi eğer iki tamsayıyı toplayıp geri döndürecekse yine fonksiyonunda tamsayı olması gerekir. Fonksiyonun hangi tipte olduğunu gönderilen ‘return’ değerine bağlıdır. Eğer ki fonksiyon bir float yani ondalılı sayı bir tipi gönderecekse Private float topla() demeliydik. Eğer ki return komutunu kullanmayacaksanız Private void Topla() demeliyiz. Bu void tipi fonksiyonlar – alt programların ise include mantığına dayanmaktadır. Yalnızca fonksiyonu kod kalabalığı olmaması amacıyla çağırır.

Fonksiyon nerede tanımlanır?

Fonksiyonlar programlamada genel olarak ana program kısmının bir üst kod bloğunda tanımlanırlar (Örnek: Fonksiyon kullanarak sayının tek mi çift mi olduğunu ekrana yazdıran C# Konsol Programı).

C# Programlamada iç içe fonksiyon tanımlanabilir mi?

C# Programlamada iç içe fonksiyon tanımlanamaz yalnız; iç içe fonksiyon çağrılabilir.

Fonksiyon erişim seviyeleri (Kapsülleme – Encapsulation)

C# Programlamada dışdan gelen çeşitli değişiklere karşı koruma – kalkan oluşturmak için erişim seviyeleri belirlenmiştir. Public, Private ve Protected olarak 3 adettir.

Public: Bu tip erişim seviyesinde fonksiyona program içerisinde her yerden ulaşılabilir. Global değişken mantığında çalışır.

Private: Bu tip erişim seviyesinde fonksiyona program içerisinde sadece aynı sınıf içerisinden ulaşılabilir.

Protected: Bu tip erişim seviyesinde fonksiyona yalnızca aynı paket içerisinden erişilebilir.

Fonksiyon örnekleri:

 1. Fonksiyon kullanarak sayının tek mi çift mi olduğunu ekrana yazdıran C# Konsol Uygulaması
 2. Fonksiyon kullanarak dört işlem yaptıran C# Konsol Uygulaması

C#’da Matrise giriş yaptırıp transpozesini (tersini) alan konsol uygulaması

C#’da Matrise giriş yaptırıp transpozesini (tersini) alan konsol uygulama:

Matrisin Transpozu nasıl alınır?

M x N şeklindeki matrisin transpozu N x M şeklindedir. Yani transpozesi yapılacak olan matrisin satırları sütünlara, sütunları ise satırları yazılır. Daha iyi bir şekilde anlamak için aşağıdaki resmi inceleyebilirsiniz.

c programlama  matrisin transpozesesi transpozu nasil alinir C programlamada matrisin transpozesi

Geçen ders içerisinde C# programlamada dizi uygulaması yaparak dizileri tanımıştık. Ne zaman herhangi bir programlama dilinde çok boyutlu dizileri tanımak ve pratik ile kullanımını anlatmak amacıyla matrisler kullanılır. Bu matris örneklerinde klavyeden giriş yaptırma ve matris transpozesi yoğunluktadır. Biz de bu dersde hem matrise klavyeden giriş yaptıracaz hem de girilen matris değerinin transpozesini alıcaz.

C#’da Matrise giriş yaptırıp transpozesini (tersini) alan konsol programının Algoritması:

 1. BAŞLA
 2. Döngüye gir (m=0’dan m<3’e kadar)
 3. Alt döngüye gir (n=0’dan n<2’e kadar)
 4. “Matris [” m “,” n “] değeri : ” yaz
 5. matris[m][n] gir
 6. Alt Döngüden çık (n<2 ise)
 7. Döngüden çık (m<3 ise)
 8. “Standart Matris” yaz ve Döngüye gir (m=0 dan m<3’e kadar)
 9. Alt döngüye gir (n=0’dan n<2’ye kadar)
 10. “Matris [” m “,” n “] = ” matris[m,n] yaz
 11. Alt döngüden çık (n<2 ise)
 12. Döngüden çık (m<3 ise)
 13. “Transpoz Matris” yaz ve Döngüyü başlat (m=0’dan m<3’e kadar)
 14. Alt döngüye gir (n=0’dan n<2’ye kadar)
 15. nt=n;
 16. mt=m;
 17. “Matris [” m “,” n”] =” matris[nt,mt]
 18. Alt döngüden çık(n>2 ise)
 19. Döngüden çık (m<3 ise)
 20. DUR

Algoritma Açıklaması:

Matris oluşturmak için iki adet for döngüsü kullanıyoruz. İlk for döngümüz satırları oluştururken ikinci yani alt döngümüz ise satırlar içerisinde sütünları oluşturuyor. Bu sayede ortaya satırları ve sütün hücreleri bulunan matris ortaya çıkıyor. Daha iyi bir şekilde anlamak için aşağıdaki for döngüsü örneğini inceleyin.

c programlama  c programlama matrisler c programi aciklama C programlamada matrisin transpozesi

C#’da Matrise giriş yaptırıp transpozesini (tersini) alan programın Akış Diyagramı:

c_sharp_programlama_matris_transpozesini_almak

Akış Diyagramının Açıklaması:

Akış diyagramı ve açıklamalarını ulaşmak için tıklayın.

C# Programlamanın Açıklaması:

C# kodları nasıl çalıştırılır (derlenir) öğrenmek için tıklayın.

C# Programlamada temel veri tipleri(Değişken Tipleri) için tıklayın.

C# Programlamada değişken tanımlama kuralları için tıklayın.

C#’da Matrise giriş yaptırıp transpozesini (tersini) alan program – C# programı:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ConsoleApplication4
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int[,] matris = new int[3, 2];
int m,n=0;
for (m = 0; m < 3; m = m + 1) { for (n=0; n < 2; n = n + 1) { Console.WriteLine("Matris[" + m + "," + n + "] değerini girin:"); matris[m, n] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); } } for (m = 0; m < 3; m = m + 1) { for (n=0; n < 2; n = n + 1) { Console.WriteLine("Standart Matris değerleri\n Matris[" + m + "," + n + "] =" + matris[m,n]); } } Console.WriteLine("\n\n"); for (m = 0; m < 2; m = m + 1) { for (n = 0; n < 3; n = n + 1) { // Transpos int[,] matrist = new int[2, 3]; int mt, nt; nt = n; mt = m; Console.WriteLine("Tranzpos Matris değerleri\n Matris[" + m + "," + n + "] =" + matris[nt,mt]); } } Console.ReadLine(); } } }

C# programının açıklaması - C# programlama:

C# da programımızı tanımlayacağıız değerlerin bilgisayara tarafından algılanması için .NET Kütüphanelerini eklemeliyiz. Bunun için using kısmında kullanacağımız kütüphaneleri program içerisinde kullanacığımızı dile getirdik. Birlikte ortak çalışabilecek alan anlamına gelen NameSpace yani ad alanının içerisinde Program sınıfı oluşturulmuş. Biz de bu sınıf içerisine C dilinde olduğu gibi ana fonksiyon içerisine program içerisinde direkt olarak çalışmasını istediğimi kodları yazacağız.

Tamsayı tipinde çok boyutlu matris isimli bir dizi tanımlıyoruz. For döngüsü bizim belittiğimiz değerleri tekrar tekrar çalıştırır. Biz de iki adet kullanarak Algoritma kısmında anlatıldığı gibi Matris oluşturmayı amaçlıyoruz. Console sınıfının içerisindeki çıkış fonksiyonu WriteLine() yardımıyla kullanıcıya mesaj iletiyoruz. Yine Console sınıfının içerisinde giriş fonksiyonu ReadLine() ile de kullanıcıdan bir giriş yaptırarak matris değerlerini elde ediyoruz.

Son aşamalarda standart değer ve transpoz matrisde m'in yerine n, n'in yerine m geldiği  için ikisinin yerlerini değiştiriyoruz. Böylece transpoz matrisi elde etmiş oluyoruz.

Önizleme:

c_sharp_programlama_matris

C# uygulamasının proje hali ve yazılımı:

Proje halindeki dosyayı indir.

Uygulama halindaki dosyayı indir.

C# Dizi döngüsü konsol uygulaması

C# Dizi döngüsü konsol uygulaması:

Bu uygulama içerisinde C# Programlama Dilinde dizilerin ne anlama geldiğini anlamaya çalışıcaz. Dizinin tanımı;

Dizi nedir?

“Dizilere birden fazla değeri taşıyabilen değişken diyebiliriz.  Diziler bir diğer anlamda bir çok değişken kullanmak yerine tek bir değişkene sayısal bir değer vererek işlemi pratik bir şekilde yapmamızı sağlayan programlama yöntemidir. Daha iyi açıklamak için şöyle bir şey düşünebiliriz. Bir eviniz olsun. Bu evinizin içerisine yerleştirdiğiniz çeşitli eşyalara sahip olun. Bunlar dolap,masa ,ayna vb. eşyalar olsun. Bir masayı, dolabı ve aynayı göstermek için ev[masa], ev[dolap] ve ev[ayna] ifadeleri kullanalım. Burada ev dizimizin anahtarıyken masa,dolap ve ayna eşyaları ev dizisinin değerleridir.

NOT: Aynı zamanda dizinin mantığını anlamak için Türkçe manasından yola çıkılabilir.TDK’ye göre Dizi;
1. isim Bir iplik veya tel üzerine dizilmiş inci, boncuk vb.nin oluşturduğu bütün, sıra
İki dizi inci.
2. Herhangi bir bakımdan bir bütün oluşturan şeylerin tümü, seri
İşte bütün eserlerini bir araya toplayacak olan bu dizinin başına yazılacak ön söz.” – A. Ş. Hisar
3. Yan yana, art arda veya zaman sırasına göre sıralanmış birbiriyle ilişkili nesne veya olayların oluşturduğu bütün sıra
Bir dizi olay. Olaylar dizisi.

C# Dizi döngüsü konsol programının Algoritması:

 1. BAŞLA
 2. “Kaç adet değer gireceksiniz yaz”,  n gir ve i=0;
 3. “Dizinin” (i+1). “elemanı:” yaz
 4. dizim[i] gir
 5. i<n şartı geçerli mi?  e:6 h:7
 6. i değerini bir artır ve 3’e git
 7. “Dizi değerleri aktarılıyor” yaz
 8. “Dizinin ” i+1 “elemanı: ” dizim[i] yaz
 9. toplam=toplam+dizim[i]
 10. i<n şartı geçerli mi? e:11 h:12
 11. i değerini bir artır ve 8’e git
 12. “Dizinin aritmetik ortalamasi” toplam/n yaz
 13. DUR

Algoritma Açıklaması:

 Standart olarak BAŞLA dedikten sonra kullanıcıdan değer aldığımızı göstermek amaçlı “Kaç adet değer girecekseniz yaz” yazdırdık. Yine aynı amaçlı kullanıcıdan Dizinin n. elemanını gir mantığında bir ipucu daha belirtirek değer almaya devam ettik ve bunları dizim[i] dizisine saklı tuttuk. N tane değer aktaracağımız için i<n şartı geçerliliğini yitirine kadar döndür ve her döndüğünde n+1 işlemini gerçekleştir.  Son olaraksa dizi değerlerini aldığımız methodda yalnızca değer girmeyerek kullanıcıya gösterdik.

C# Dizi döngüsü konsol uygulaması Akış Diyagramı:

c_sharp_dizi_dongusu_algoritma

Akış Diyagramının Açıklaması:

Akış diyagramı ve açıklamalarını ulaşmak için tıklayın.

C# Programlamanın Açıklaması:

C# kodları nasıl çalıştırılır (derlenir) öğrenmek için tıklayın.

C# Programlamada temel veri tipleri(Değişken Tipleri) için tıklayın.

C# Programlamada değişken tanımlama kuralları için tıklayın.

C# Dizi döngüsü konsol uygulaması – C# programı:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ConsoleApplication4
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int[] dizim = new int[20];
int i,n,toplam=0;
Console.WriteLine("Kaç adet değer gireceksiniz:");
n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
for (i = 0; i < n; i = i + 1) { Console.WriteLine("Dizinin "+(i+1)+" değerini giriniz:"); dizim[i] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); } Console.WriteLine("Dizi değerleri aktarılıyor... \n\n\n"); for (i = 0; i < n; i = i + 1) { Console.WriteLine("Dizinin " + (i+1) + " değeri:" + dizim[i]); toplam = toplam + dizim[i]; } Console.WriteLine("Dizinin aritmetik ortalaması"+toplam/n); Console.ReadLine(); } } }

C# programının açıklaması - C# programlama:

Programımızın çalışması için gerekli olan .NET kütüphaneleri ekledik. Birlikte ortak çalışabilecek alan anlamına gelen NameSpace yani ad alanının içerisinde Program sınıfı oluşturulmuş. Biz de bu sınıf içerisine C dilinde olduğu gibi ana fonksiyon içerisine program içerisinde direkt olarak çalışmasını istediğimi kodları yazacağız.

Tamsayı anlamına gelen int (integer) tipinde dizim adında bir dizi oluşturduk. Daha sonra Console sınıfının içerisinde WriteLine() fonksiyonu çağırarak ekrana "Kaç adet değer girecekseniz: " yazdırdık. Bu yaptığımız çıkış işlemiydi. Şimdi ise bir giriş işlemi yaptırarak yine Console sınıfının içerisinde ReadLine() fonksiyonunu kullanıcaz. Bu fonksyiondan önce Convert sınıfının içerisinde ToInt32() fonksiyonunu kullanıyoruz. Bunu yapmamızın nedeniyse kullanıcı tarafından girilen değerin string yani karakter tipinde alınmasıdır. Biz kullanıcı tarafından girilen değeri tamsayı tipine çevirerek ancak tamsayı değişkenine aktarıp bir işlem yaptırabiliriz. Gelelim ReadLine işlemine. Bu işlemdeyse kullanıcı tarafından sayıları girdireceğiz. Tabi aynı zamanda bunu n kadar yapmak için for döngüsü kullanıyoruz. Diziyi n kadar çalıştırıp kullanıcıdan değerleri aldıktan sonra bu işlemin aynısını aşağıya kopyalıyoruz. İçerisinden yalnızca ReadLine() fonksiyonunu kaldırıp toplam=toplam+dizim[i] diyip sayıların ortalamasını hesaplamak için bir işlem ekliyoruz. Dizi değerlerini gösterdikten sonraysa aritmetik ortalamayı gösterip ReadLine fonksiyonu ile klavyeden bir tuş basıldıktan sonra programın kapanmasını söylüyoruz.

Önizleme:

c_sharp_dizi_dongusu_onizleme

C# uygulamasının proje hali ve yazılımı:

Proje halindeki dosyayı indir.

  Uygulama halindaki dosyayı indir.

C#’da Klavyeden girilen aya göre mevsim bilgisini gösteren konsol uygulaması

C#’da Klavyeden girilen aya göre mevsim bilgisini gösteren konsol uygulaması:

Bu uygulamada yeni C# Programlamaya yeni başlayanlar için iyi bir switch-case yapısını iyi bir şekilde göstermeyi amaçlayacam. Switch case yapısı kullanıcı tarafından işlenen komutlara göre işlem yaptırılmasıdır. Yani örneğin kullanıcı 1 tuşuna basıldığında ne yapılacak? Aynı şekilde 99 girildiğinde ne yapılacak gibi işlemleri programlamaya aktarmak için kullanılır. Ayrıca Switch-case yapısı kullanmadan da birden fazla if/else yapısı kullanarakda gerçekleştirebiliriz. Yalnız proje büyüdükçe kodların yoğunluğuda arttığından en mantıklı ve programcı açısından pratik çözüm switch-case yapısıdır.

C#’da Klavyeden girilen aya göre mevsim bilgisini yazdıran programın Algoritması:

 1.  BAŞLA
 2. “Ay seç: ” yaz
 3. ay gir ( Girilen değeri ay değişkenine eşitle )
 4. ay=12 veya ay=1 veya ay=2 ‘mi? e:8 h:5
 5. ay=3   veya ay=4 veya ay=5’mi? e:9 h:6
 6. ay=6   veya ay=7 veya ay=8’mi? e:10 h:7
 7. ay=9   veya ay=10 veya ay=11’mi? e:11 h:12
 8. “Kış mevsimi” yaz ve DUR’a git
 9. “İlkbahar mevsimi” yaz ve DUR’a git
 10. “Yaz mevsimi” yaz ve DUR’a git
 11. “Sonbahar mevsimi” yaz ve DUR’a git
 12. “Hatalı seçim yaptınız” yaz
 13. DUR

Algoritma Açıklaması:

Her algoritmada olduğumuz gibi öncelikle BAŞLA ile algoritmamızı başlattık. Ardından kullanıcı tarafından bir değer ay değeri alacağımız için  “Ay seç: ” yazdırdık ve hemen ardından klavyeden girilen değeri ay değişkenine eşitledik. Ay değişkenlerine göre mevsimleri yazdırdır ve algoritmamızı DUR komutuyla sonlandırdık.

 C#’da Klavyeden girilen aya göre mevsim bilgisini gösteren programın Akış Diyagramı:

c-sharp-mevsim-konsol-uygulamasi-akis-diyagram

Akış Diyagramının Açıklaması:

Akış diyagramı ve açıklamalarını ulaşmak için tıklayın.

C# Programlamanın Açıklaması:

C# kodları nasıl çalıştırılır (derlenir) öğrenmek için tıklayın.

C# Programlamada temel veri tipleri(Değişken Tipleri) için tıklayın.

C# Programlamada değişken tanımlama kuralları için tıklayın.

C#’da Klavyeden girilen aya göre mevsim bilgisini yazdıran program – C# programı:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ConsoleApplication2
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int ay;
Console.WriteLine("Ay seç: ");
ay = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
switch (ay)
{
case 12:
case 1:
case 2: Console.WriteLine("Şu anda kış mevsimindesiniz"); break;
case 3:
case 4:
case 5: Console.WriteLine("Şu anda ilkbahar mevsimindesiniz"); break;
case 6:
case 7:
case 8: Console.WriteLine("Şu anda yaz mevsimindesiniz. "); break;
case 9:
case 10:
case 11: Console.WriteLine("Son bahar mevsimindesiniz"); break;
default: Console.WriteLine("Hatalı bir seçim yaptınız!"); break;
}
Console.ReadLine();

}
}
}

C# programının açıklaması – C# programlama:

Programın işleyebilmesi için .NET platformu kütüphaneleri programımız içerisine çağrılmasını söyledik (using bölümü). Ana programımız yani static void Main(string[] args) içerisine program için gerekli olan kodları gireceğiz. Tamsayı tipinde ve ay adında bir değişken oluşturduk. Çıkış fonksiyonu WriteLine() ile ekrana “Ay seç: ” yazdırdık. Giriş fonksiyonu ReadLine() ile klavyeden giriş yaptırdık. Yalnız klavyeden giriş yaptırılan değer string tipinde olduğu için bunu ToInt32 fonksiyonu ile tamsayıya çevirdik. Ardından switch yapısına kullandık. Switch case yapısında en fazla karıştırılan bölüm “case :”  yerine “case =” yapılmasıdır. 

Önizleme:

c-sharp-mevsim-konsol-uygulamasi-onizleme

C# uygulamasının proje hali ve yazılımı:

Proje halindeki dosyayı indir.

Uygulama halindaki dosyayı indir.

C#’da Klavyeden girilen üç sayıdan en büyüğünü gösteren konsol uygulaması

C#’da Klavyeden girilen üç sayıdan en büyüğünü gösteren konsol uygulaması:

Klavyeden girilen üç sayıdan en büyüğünü C# Programlamaya yansıtmak basitdir. Yalnız bu örneğin amacı “üç sayıdan en büyüğünü bulan program” ın temel algoritma mantığını anlayabilmektir. Bu örnek C# Programlamaya yeni başlayanlar için Lise ve Üniversitelerde işlenen/ ödev verilen/ sorulan temel algoritma geliştirme soruları içerisinde yer alır.

C#’da Klavyeden girilen üç sayıdan en büyüğünü gösteren konsol uygulamasının Algoritması:

 1. BAŞLA
 2. “1.sayi: ” yaz
 3. a gir
 4. “2.sayi: ” yaz
 5. b gir
 6. “3.sayi: ” yaz
 7. c gir
 8. (a>b) ve (a>c)’mi? e:9 h:11
 9. “A BUYUKTUR ” yaz
 10. 15’e git
 11. b>c’mi? e:12 h:14
 12. B BUYUKTUR
 13. 15’e git
 14. C BUYUKTUR
 15. DUR

Algoritma Açıklaması:

Öncelikle kullanıcıdan 1,2 ve 3. sayıları almamız gerek. Biz de algoritmada öncelikle olarak bu işlemleri yansıttık daha sonra bu 3 sayıyı kendi aralarında bir sıralamaya sokmamız gerekiyor. Bu işlemlerde de önce klavyeden girilen birinci sayı “2. ve 3. sayıdan büyük mü?” karşılaştırmasını sınıyoruz. Eğer doğruysa 1, değilse 2. ve 3. sayılar arasında aynı karşılaştırmayı tekrarlayıp en büyük sayıyı buluyoruz.

C#’da Klavyeden girilen üç sayıdan en büyüğünü gösteren konsol uygulamasının Akış Diyagramı:

Klavyeden girilen üç sayıdan en büyüğün bulan c programı

Akış Diyagramının Açıklaması:

Akış diyagramı ve açıklamalarını ulaşmak için tıklayın.

C# Programlamanın Açıklaması:

C kodları nasıl çalıştırılır (derlenir) öğrenmek için tıklayın.

C Programının Temel Yapısı(Değişken Tipleri) Programlama hakkındaki açıklamalar için tıklayın.

C Programlamada kullanıcının bilgi girişi – çıkışı yapması için gerekli  açıklamar için tıklayın.

C#’da Klavyeden girilen üç sayıdan en büyüğünü gösteren konsol uygulaması – C# programı kaynak kodları:


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ConsoleApplication1
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int s1, s2, s3;
Console.WriteLine("Birinci sayı: ");
s1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("İkinci sayı ");
s2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("Ucuncu sayı : ");
s3 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
if ((s1 > s2) && (s1 > s3)) Console.WriteLine("Birinci sayi buyuktur");
else if ((s2 > s3)) Console.WriteLine("İkinci sayi buyuktur");
else Console.WriteLine("Ucuncu sayı buyuktur");
Console.ReadLine();
}
}
}

C# programının açıklaması:

 Gerekli olan .NET platformu kütüphane dosyalarını ekleyip ana fonksiyon (static void Main kısmı) içerisine kaynak kodlarımızı yazdık. int (Tamsayı) tipinde değişkenler oluşturduk. Ardından C# konsol uygulamalarında ekrana metin yazdırmayı sağlayan Console.WriteLine(); fonksiyonu yardımıyla “Birinci sayı: ” adlı kelimeleri ekrana yazdırdık. Nasıl ki ekrana yazdırma fonksiyonu Console.WriteLine ise anyı şekilde klavyeden değer alma fonksiyonuda Console.ReadLine’dır. Bu nedenle Console.ReadLine kullanarak değeri aldık ve bu değeri daha sonra Convert.ToInt32 fonksiyonunu kullanarak 32 bit bir tamsayı tipine dönüştürdük. Son olarak bu sayıyı s1 adlı daha önce oluşturduğumuz tamsayı tipine eşitledik. Bu işlemlerin aynısını s2 ve s3 için gerçekleştirerek klavyeden girilen değeri değişkenlere atamış olduk.

Son olarak İf/else karşılaştırma fonksiyonlarıylada s1,s2 ve s3 arasındaki en büyük kim ifadesini bulmuş olduk.

Önizleme:

c_sharp_3_sayiden_enbuyugunu_bulan_program

C# uygulamasının proje hali ve yazılımı:

Proje halindeki dosyayı indir.

Uygulama halindaki dosyayı indir.

C# ‘da Console (Consol) Uygulamaları

Görsel bir programlama dili olmanın yanında C programlama dilindeki gibi bir siyah ekran (dos) üzerinde de çalışılabilir. C# console (konsol) uygulamaları C# diline yeni başlayanlar için C#’a giriş dersleridir. Eğer C Programlama dilini iyi bilen biriyseniz kodlar ve düzeni size hiçte yabancı gelmeyecektir. Yalnız ilk defa C#’dan başlıyorsanız bu uygulamaları mutlaka yapmanızı öneriririm. Bunun nedeni C# console uygulamaların çoğunlukla basit ve daha çok algoritma üzerine kurulmuş olmasıdır.

 Visual Studio’da C# Console uygulaması nasıl oluşturulur:

Visual Studio editörümüzü açalım.

 visual_studio_2010

New / Project veya kısayol olarak “CTRL + Shift + N” diyoruz.

c_sharp_console_uygulamasi_nasil_olusturulur_1

Gelen pencereden ilk olarak sol tarafta bulunan kategorilerden Visual C#’ı seçiyoruz ardından sağ tarafta çıkan seçenekler kısmından Console Application yani Konsol uygulamasını oluşturmuş oluyoruz.

c_sharp_console_uygulamasi_nasil_olusturulur_2

c_sharp_console_uygulamasi_nasil_olusturulur_3

Console Uygulamaları Örnekleri

 1. C#’da Klavyeden girilen üç sayıdan en büyüğünü gösteren konsol uygulaması
 2. C#’da Klavyeden girilen aya göre mevsim bilgisini gösteren konsol uygulaması
 3. C#da Dizi döngüsü konsol uygulaması
 4. C#’da Matrise giriş yaptırıp transpozesini (tersini) alan konsol uygulaması
 5. C#’da Fonksiyon kullanarak dört işlem yapan konsol uygulaması