Form Uygulamaları

Form Uygulamaları

Formlar kullanıcılarla etkileşimi sağlayan Windows işletim sisteminden bildiğimiz ‘Pencereler’ ‘dir. Form üzerinde ayrı bir form tercih etmek istediğimizde kullanmamız gereken çeşitli kodlar bulunur. Bu kodları bulmak için öncelikle bir form oluştırmanız gerekir.

Visual Studio’da proje içerisinde yeni form oluşturmak

Form açmanın bir kaç farklı yöntemi vardır biz bunlardan iki tanesini öğrenelim. Bu yöntemlerden ilki Solution Explorer’den

windows_form_ekleme_yontemi_1

ikincisiyse Project menüsünden.

windows_form_ekleme_yontemi_2

Her iki yöntem de geleceğiniz ortak ve son aşama ise aşağıdaki görüntüdür.

windows_form_ekleme

Form uygulamalarımızda birden çok form ekledikten sonra şunu bilmemiz gerekir. Eklediğimiz form bir sınıf olarak eklendiğinden sınıf içerisinden bir nesne türetilmek zorundadır. Bu sayede bu nesneyi bir button gibi kullanarak özelliklerini kullanabiliyoruz.

Nesne türetmek için her zaman kullandığımız operatör new operatörüdür.


// FormName formadi = new FormName()
// Projedeki bulunduğumuz form adı (FormName özelliği) Form1 olduğunu düşünüğümüzde
Form1 FRM1 = new Form1();

Bulunduğumuz Form ekranını kapatma veya gizleme


// Bulunduğumuz formu kod ile kapatma
FRM1.Close();
// Bulunduğumuz kodun görünürlüğünü gizlemek
FRM1.Visible = false; // veya this.Visible = false;

Bulunduğumuz formdan başka bir forma geçmek


// Geçiş yapacağımız form2 olsun.
/*
ALGORİTMA 1.BULUNDUĞUN FORMUN GÖRÜNÜRLÜĞÜNÜ GİZLE 2. GEÇİŞ YAPACAĞIN FORMA GEÇ
*/
this.Visible= false;
Form2 FRM2 = new Form2();
FRM2.Show(); // veya FRM2.ShowDialog(); Bu kullanım diyalog kutusu ile gösterir. Diğeri ile farkı bu kullanımda diğer formların kitlenerek yalnızca aktif formun kullanabilmemesidir.

Başlangıç Formunu değiştirmek

c_sharp_acilis_formunu_degistirme

Form kapatılınca “Form kapatılsın mı?” diyalog penceresi oluşturmak


DialogResult s;
s = MessageBox.Show("Form kapatılsın mı?", "Kapatma İşlemi", MessageBoxButtons.YesNo);
if (s == DialogResult.Yes) e.Cancel = false;
else e.Cancel = true;

Herhangi bir tuşa basarak formu kapatma

Örneğin F10’a basarak programı kapatmak istediğimizi düşündüğümüzde;


if ((e.KeyCode == Keys.F10))
{
Application.Exit();
}
else MessageBox.Show("Kapatmak icin CTRL + F10 tuşuna basınız");

Form Özellikleri

 • Acceptbutton: Herhangi bir form aktif iken aktif tuşu oluşturmanızı yarar. Çoğunlukla Enter Tuşudur. Örneğin Enter tuşu buna örnektir. Entere bastığızda gelen işlem bir Acceptbutton Form özelliğidir.
 • Cancelbutton: Deaktif tuşu oluşturmanıza yarar. Çoğunlukla Esc tuşu atanır.
 • Opacity: Opaklık ayarı.
 • Startposition: Formumuz açıldığı zaman hangi posizyonda (sol en alt köşe, sol köşeye yaslı, sağ taraf vb..) ayarları yapabildiğimiz özellik.
 • TopMost: Formumuzu tüm pencelerin önünde göstermeye yarayan özellik.
 • Minimumstyle, Maximumstyle, borderFormun tasarımsal özelliklerini ayarlayabileceğimiz özellikleri.

Form olayları

 • Click: Form üzerinde tıklandığı zaman meydana gelecek olay.
 • Cloasing: Form kapanmadan hemen önce gerçekleşecek olay.
 • Form_Load: Form yüklenince gerçekleşecek olaylar.

Form Methodları

 • Show: Formu göstermeye yarar.
 • Hide: Formu gizler. Visible görünümünü kapatmayla aynı işlevi görür.
 • Close:Formu kapatır.

Basit bir form örneği:

visual_studio_basit_birformornegi

İndir