RichTextBox Kontrolü

RichTextBox nedir?

Normal bir textbox üzerinde yalnızca belirli işlemler yapabiliriz. Yani biçimsel olarak fontunu büyütme, font rengini değişme gibi işlemler yapabilirken RichTextBox’da metinler bir editörün içerisinde bulunuyor ve bir Word belgesi özelliklerine sahip oluyor. Bu sayede büyük bir textbox içerisinde madde işaretlemelerinden yazılan metinlerin büyütülmesi, küçültülmesi gibi işlemler bile yapabiliyoruz.

RichTextBox özellikleri

 • ZoomFactor: Metinin büyütülüp / küçültülmesini sağlar. Bu özellik günümüzde tarayıcılardaki % ‘lik oran gibidir. Örn: Mozilla Firefox ctrl+ veya ctrl- ile metni yakınlaştırıp, uzaklaştırmak gibi.
 • WordWrap: Metni kaydırmaya yarar. Satırın uzunluğunun editöre sığmadığı zamanlarda satırın sonraki bölümünün alt satıra geçerek scroll bar oluşturmasını sağlar.
 • Detechurls: Bağlantı olarak girilen yazıların otomatik olarak link olarak görülmesini sağlar(Linklabel olarak gösterir.).
 • Lines:Sadece string dizisi olarak tutar.
 • Bullentintend: Satırların madde işaretinden kaç piksek açıkta olduğu ayarıdır.
 • SelectedText: Seçili olan metnin tutulduğu özellik.
 • SelectedBullet:Seçilen madde işaretlerini işaretleme için kullanılır.
 • SelectedFont: Seçili metnin rengini ayarlayabileceğimiz özellik.
 • Find: Metin içerisinde arma yapıldığında kullabilecek özellik.
 • Loadfile: Dosya yükleme işlemlerinde kullanılacak özellik.
 • SaveFile: Dosyayı kaydetmek için kullanılacak özellik.
 • Undo: Yapılan işlemleri geri almak için kullanabilecek özelllik.
 • Redo: Geri alınan işlemi yineler.
 • Textchanged: Metin kutusu içerisinde yazı – text değişikliğinde meydana gelecek olaylar özelliği.

Basit bir örnek:

RichTextBox ekleyip ekrandaki duruma getirelim.

rich_text_box_visual_studio

rich_text_box_ornek_basit

İçerisine metin girelim. Örneğin bu günlerde Diren Gezi Parkı dememizin yerinde olacağını düşünüyorum.

icerisine_verilen_link_rich_textbox

Butonları düzeltelim.

diren-gezi-parki

Diyalogları ekleyelim.

font_ve_color_dialog_pencelerinin_eklenmesi

Form tasarımında eklediğimiz

RichTextBox ‘ın name özelliğini rtxt_bilgi

Renk buttonunun name özelliğini btn_font

Font buttonunun name özelliğiniyse btn_font

yapalım.

Bu değişikliklere göre kaynak kodlar şu şekilde;


private void btn_font_Click(object sender, EventArgs e)
{
fontDialog1.ShowDialog();
rtxt_bilgi.SelectionFont = fontDialog1.Font;
}

private void btn_renk_Click(object sender, EventArgs e)
{
colorDialog1.ShowDialog();
rtxt_bilgi.SelectionColor = colorDialog1.Color;
}

Sonuç:

Font

diren_gezi_parki_richtextbox_ornek

Renk

diren_gezi_parki_richtextbox_ornek_RENK

Projeyi indir

Örnek 2: Gelişmiş Proje

rich_textbox_ornek_2_indir

Proje indir