Sosyalizm İdeolojisi

Liberal anlayışta özgürlükçü düşüncenin sonucunda insanların üretimi artıkça sınıfsal ayrılmalar meydana gelmiştir. Zenginler ve işçi sınıfı olarak ayrılmalar yaşanmıştır. Zenginler işçi sınıfını ezmeye çalışmışlar. Dengeler tamamen bozulmaya başlanmıştır. Zenginler güçlü taraf, işçiler ezilen taraf olmaya başlanmış. İşte bunu önlemek için ve bu ayrımı ortadan kaldırmak isteyen anlayış sosyalizm ideolojisi olarak ortaya çıkmıştır.

sosyalizm

Sosyalizm ideolojisinde herkes eşit haklara sahiptir ve doğduğu andan itibaren de bu eşit hakları elinde bulundurmaktadır. Kimse bu eşit hakları elinden almaya hakkı da yoktur. Bundan dolayı herkesin kendisine ait mülkiyet yerine ortaklaşa kullanacağı bir düzen olmalıdır. Kimse kendine ait özel mülkiyetten dolayı başkasını ezmeye hakkı olmayacaktır. Böylece zenginler kendini büyük görerek işçi sınıfını ezemeyecektir.

Sosyalizm devlet anlayışında Devlet elinde mülkiyet bulunduran kurumdur. Bu mülkiyetleri herkes eşit olarak kullanacaktır. Devletin kendine ait olan fabrikalarda herkes eşit olarak çalışabilir ve kimse kimseye üstünlük sağlayamaz. İşte liberal devlette olmayan eşit mülkiyet hakkı sosyalizm ideolojisiyle sağlanıp böylece herkesin daha iyi eşitlik ve özgürlüğe sahip olacağını düşünüyorlar.

Eğer herkes eşit mülkiyete sahip olduğu sürece kimse kimsenin üzerinde hak ve özgürlük talep etmeyerek, sömürme olayı da yaşanmayacaktır. Sömürü ancak güçlü olanların güçsüzler üzerinde yaptığı baskıdır. İşte sosyalizm ideolojisi kimseye özel mülkiyet vermeyip ancak devlete ait mülkiyetleri herkes eşit kullanarak, böylece özgürlükler sağlanacaktır.