SQL Komutları

SQL komutları ile ne yapılabilir?

  1. Veritabanı nesnelerini oluşturulur.
  2. Oluşturulmuş veritabanı nesneleri üzerinde işlem yapabilir.
  3. Bilgiler sorgulanabilir ve görüntülenebilir.
  4. Bilgiler güncellenebilir.
  5. Tablolar üzerinde işlem yapılabilir.
  6. Tablolar silinebilir veya içeriğindeki veriler silinebilir.
  7. Kullanıcılara yetki verilebilir, yetkiler sınırlandırılabilir.

SQL komutları ikiye ayrılır. 

1.Data Definition Language – veri tanımlama dili/ DDL

2.Data Manipulation Language – veri işleme dili/ DML

Continue reading “SQL Komutları”