SQL Komutları

SQL komutları ile ne yapılabilir?

  1. Veritabanı nesnelerini oluşturulur.
  2. Oluşturulmuş veritabanı nesneleri üzerinde işlem yapabilir.
  3. Bilgiler sorgulanabilir ve görüntülenebilir.
  4. Bilgiler güncellenebilir.
  5. Tablolar üzerinde işlem yapılabilir.
  6. Tablolar silinebilir veya içeriğindeki veriler silinebilir.
  7. Kullanıcılara yetki verilebilir, yetkiler sınırlandırılabilir.

SQL komutları ikiye ayrılır. 

1.Data Definition Language – veri tanımlama dili/ DDL

2.Data Manipulation Language – veri işleme dili/ DML

Continue reading “SQL Komutları”

SQL Giriş, SQL Nedir, SQL Tarihçesi ve SQL Veri Tipleri

SQL açılımı: Structured Query Language. SQL açılımının türkçe anlamı:Yapısal Sorgulama Dili demektir.

Veritabanı ile birlikte veri sorgulama diline ihtiyaç duyuldu. SQL 1980′ lerin başında unix ortamı için geliştirildi.  En başlarda SQUARE dili geliştirildi ve bu dil matematiksel sözdizimine sahiptir. SQUARE dili, matematiksel sözdizimine sahip olduğundan bu dili herkes kullanamıyordu. Daha geniş bir kitlenin kullanabilmesi için ingilizceye benzer bir dil geliştirildi ve SQL ortaya çıktı.  SQL ilişkisel veri alanında oldukça fazla kitleye hitap ettiğinden Veri Tabanı Yönetim Sistemlerinde ortak bir dil olmuştur.

SQL verileri yönetmek ve tasarlamak için kullanılan bir dildir. SQL bir programlama dili değil, veritabanı ortamında kullanılan bir alt dildir. Continue reading “SQL Giriş, SQL Nedir, SQL Tarihçesi ve SQL Veri Tipleri”