Bilgi Nedir

Bilginin tanımı

 Bilgi Çeşitleri   

Suje nedir?

 Bilgi edinme insanın en temel güdülerinden biridir ve insanın ayırıcı özelliğidir. İnsan yaşayabilmek için eşya ve doğaya egemen olmak istemişlerdir.  Bilgi insanların merakından doğmuştur ve doğaya egemen olmak için bilgi aranmıştır. Bilgi güçtür ve bize sağlayacağı egemenlik için istenir. Bilgi sayesinde insanlar üretim yapmış ve çağ atlamışlardır.

bilgi nedir

Bilgi, insanların meraklarını tatmin etmek içinde aranmıştır. Bilginin değeri için arayanlar Platon, Aristo vb. düşünürlerdir.

Bilgi nedir? sorusuna öncülük eden Platon olmuştur. Ona göre bilgiyi bilgi yapan zorunlu ve yeterli koşulları tespit etmektir. Bir şeyin bilgi olması için temellendirilmiş doğru inanç olması gerekir.

Bilginin bilgi olması için önermelerinin de doğru olması gerekir. Bir önerme gördüğümüzde yapacağımız şey geçerliliğini tespit etmektir. İkincisi ise güvenilir mi buna bakacağız. Önermelerin güvenilir olması için bütün önermelerin doğru olmasını gerektirir.

 Bilgi algı olamaz. Çünkü algılarımız bizi yanıltabilir. Bu yüzden bilginin doğru olması için algılar yetmez.

Bilginin varlığı filozoflar için farklı görüşlerle ele alınmıştır. Bu yüzden bilgi konusu onlar için oldukça önemlidir. Bilgide elde eden suje yani öznedir. Suje olmadan bilginin bir anlamı yoktur. Suje objeye yönelir ve bilgi edinmek ister. Bu durumda objenin doğru olması gerekir.  Bilginin objesi gerekçelendirip doğru ve inançlı olmalıdır.

Bilgi çeşitleri şunlardır:

Gündelik bilgi

Dinsel Bilgi

Sanatsal bilgi

Teknik bilgi

Bilimsel bilgi

Felsefi bilgi