Organizma ve Çevre

Aktif veya pek az aktif olan bir canlı belirli bir çevre içerisinde yaşar. Bu çevre içerisinde davranışlar o kişinin çeşitli yönlerden belirginliğini ortaya çıkarırlar.  İnsanlarda ise bu davranışlara yön veren çeşitli temel etkenler vardır. Bunları çeşitli kültür ve çevre olarak ele alabiliriz.

Bir organizma etrafındaki tüm çevresel koşullardan etkilenir. Organizma ile çevre arasında bir köprü olarak nitelik kuran ilk etken uyarıcıdır.

1. Uyarıcı

2. Tepki

3. Uyarım

4. Duyum

5. Duyum eşiği

6. Fark eşiği