C# String Fonksiyonlar

String sınıfı içerisinde yer alan fonksiyonlardır. Bu fonksiyonları

string.Fonksionismi();

benzeri bir şekilde kullanırız.

 • Compare: Karşılaştırma fonksiyonudur. Belirtilen strnig değerlerini alfabetik olarak karşılaştırır. Bu karşılaştırma sonucunda şayet iki stringe eşitse 0, birinci string alfabetik olarak ikinci stringden önce geliyorsa -1 ve bu durumun tersi mümkünse 1 döndürür. Kullanımı: string.Compare(“Bilgi”, “Tanrısı”);
 • Concat: Birleştirme fonksiyonudur. Diyelim ki iki adet Textboxımız var ilkinde adını ikincisinde ise soyadını istedik. Bunu Concat Fonksiyonuyle birleştirip tek bir stringe aktarabiliriz. Kullanımı: string.Concat(“Ali”, “Göksel”, “Bektaş”);
 • CopyTo: Bir stringi başka bir stringe kopyalamak için kullanılan fonksiyondur. Stringler değişmez yapılar olduğu için artık bir farkı yoktur. Eskiden bellek tiplerini belirtmeler daha ilkel olduğu için bu yöntem kullanılmaktaydı. Günümüzde str1=str2; ile str=Copy(str2); aynı işlevi gördüğünden gerek kalmamıştır.
 • Endswith & StartWith: Endswith sonu belirttiğimiz string ile biten, StartWith ise başı belirttiğimiz string ile başlayan fonksiyonu belirtir. Kullanımı: str1=”Ali”; string.StartWith(“A”); string.Endswith(i);
 • ToUpper & ToLower: Stringleri tamamen büyük veya tamamen küçük yapan fonksiyonlardır. Kullanımı: string adim = “bilgius”; label1.Text = adim.ToUpper();
 • Join: Bir çok string değerini tek bir string değerine döndürmek için kullanılır. Birleştirmek anlamına gelir.
  string yeniad=”deneme “;
  string adim = “bilgius”;
  string birlestir = “”;
  birlestir = string.Join(” “, adim, yeniad);
  MessageBox.Show(birlestir)
 • Substring: Join fonksiyonun tersini yaparak stringi parçalar.
  string str1=”deneme “;
  string parcalabehcet = str1.Substring(3);
  label1.Text = parcalabehcet;
 • Trim Solundaki ve sağındaki boşlukları kaldırır.
 • TrimEndSonundaki boşlukları kaldırır.
 • TrimStartBaşındaki boşlukları kaldırır.
 • Lenght: String uzunluğunu verir.