Organizma ve Çevre

Aktif veya pek az aktif olan bir canlı belirli bir çevre içerisinde yaşar. Bu çevre içerisinde davranışlar o kişinin çeşitli yönlerden belirginliğini ortaya çıkarırlar.  İnsanlarda ise bu davranışlara yön veren çeşitli temel etkenler vardır. Bunları çeşitli kültür ve çevre olarak ele alabiliriz.

Bir organizma etrafındaki tüm çevresel koşullardan etkilenir. Organizma ile çevre arasında bir köprü olarak nitelik kuran ilk etken uyarıcıdır.

1. Uyarıcı

2. Tepki

3. Uyarım

4. Duyum

5. Duyum eşiği

6. Fark eşiği

Uyarım

Tepkinin verdiği ayrıntılı uyarıya uyarım denir. İnsanlar uyarımlara ihtiyaç duyarlar. Yetersiz veya aşırı uyarılma durumunda birey rahatsızlık duyar.

Uyarım    –  Organizma   –  Tepki

(uyarıcı)   (organizma)    (tepki)

Aşırı Uyarım

Bireyin normalin üzerinde uyarılmasına verilen addır. Bu durumda birey kendi dengesini bozarak şiddetli olan uyarıcılarında aşırı bir şekilde uyarılma meydana getirir.

Aşırı uyarıma örnek verilebilecek durumlar: Kuvvetli ışık, yüksek ses, kız – erkek arkadaş sorumsalı, diş ağrısı ve benzeri fiziksel ve zihinsel durumlardır.

Yetersiz Uyarım

Bireyin normaldan daha düşük bir şekilde uyarılmasıdır.  Bu durumda birey çeşitli alışılmış durumlardan daha yetersiz bir şekilde alır ve daha çok zihinsel problemler ile karşılaşır.