Veritabanı Ana Bileşenleri

Alan

Veritabanı isimlendirilmiş en küçük birime alan adı verilir.  Örneğin adı, soyadı, no gibi…

Kayıt

Birbirleriyle bağlantılı alanlar topluluğuna kayıt adı verilir.

Tablo

Aynı alanlara sahip kayıtlar topluluğuna tablo adı verilir.

 

Veritabanı Yönetim Sistemi

 Veritabanlarını tanımlama, yaratmak ve düzenli işlem yapabilme yetisine sahip programlara veritabanı yönetim sistemi denir.

  •  Veritabanı tanımlanması: Verilerin tipleri ve uzunlukları hakkındaki bilgileri içerir.
  • Veri tabanı yaratılması:  Tanımlanmış veri tabanına veri girişinin yapılmasına denir.
  • Veri tabanı üzerinde işlem yapma: Verilerin sorgulanması, güncellenmesi gibi işlemlere denir.
Veri tabanı yönetim Sistemlerinin Görevleri
  1. Veritabanı tanımlar ve yaratır.
  2. Veritabanına erişim yetkileriyle ilgilenir.
  3. Veritabanı üzerinde sorgulama güncelleme gibi işlemleri yapar.