Veri Tabanı Yönetim Sistemlerinin Sınıflandırılması

Veri Tabanı Yönetim Sistemlerinin Sınıflandırılması 

Veri modeline göre

#Hiyerarşik Veri Modeli

#Ağ Veri Modeli

#İlişkisel Veri Modeli

#Nesneye Yönelik Veri Modeli

Kullanıcı Sayısına Göre

#Tek Kullanıcılar

#Çok kullanıcılar Continue reading “Veri Tabanı Yönetim Sistemlerinin Sınıflandırılması”