C# Tarih Fonksiyonları

C# Tarih Fonksiyonları

Tarih zaman fonksiyonlarımızı kullanmak için gerekli uzay alanımızı kullanmamız gerekir. Matematik fonksiyonlarında olduğu gibi bunun iki yöntemi vardır. Ya kaynak kodlarımızın başına System.DateTime; uzay alanını eklemek yada aşağıdaki kullanımı tercih etmektir. Bizim size tavsiyemiz aşağıdaki kullanım şeklidir.


DateTime.Fonksiyonismi();

 • DateTime.Compare Karşılaştırma için kullanılır. Karşılaştırılan iki tarih arasında değeler birbirine eşitse 0, birinci ikincisinden büyükse -1, değilse 1 değerini döndürür. Kullanımı:
  // tarih1 -> 2004/01/13 12:20:00 | tarih2 -> 2004/01/13 12:35:00
  DateTime tarih1 = new DateTime(2004, 01, 13, 12, 20, 0);
  DateTime tarih2 = new DateTime(2004, 01, 13, 12, 35, 0);
  MessageBox.Show(Convert.ToString(DateTime.Compare(tarih1,tarih2)));
 • DateTime.DaysInMonth (C# ay gününü veren fonksiyon) C#’da verdiğimiz yıla ve aya göre bize ayın kaç çektiğini gösteren fonksiyondur. Kullanımı: Convert.ToString(DateTime.DaysInMonth(2013,10));
 • DateTime.IsLeapYear (Artık yıl fonksiyonu) 4 yılda bir artık yıl olur yani buda yılın 4’e bölümünden kalanın 0 anlamına gelir. Bu durumu bu fonksiyon ile öğrenip Şubat ayının hangi yıllar ayında 29 çektğini öğrenebiliriz. Kullanımı: DateTime.IsleapYear(2013);
 • DateTime.Parse Tarih ifadesini bize verir. Yukarıdaki örneğimizde ” DateTime tarih1 = new DateTime(2004, 01, 13, 12, 20, 0);” i Parse ile 2004/01/13 12:20:00 şeklinde alabiliriz.
 • TOlongDateString Tarihi uzun bir şekilde göstermeye yarar.
 • TOlongtimeString Zamanı uzun bir şekilde göstermeye yarar.