Veri Modelleri


Kavramsal seviyedeki yapıların modellenmesine ilişkin 4 farklı veri modeli bulunmaktadır.

  1. Hiyararşik Veri Modeli
  2. Ağ Veri Modeli
  3. İlişkisel Veri Modeli
  4. Nesneye Yönelik Veri Modeli

Hiyerarşik Veri Modeli

İlk kullanılmış veri modelidir. IBM firması veri tabanı sistemlerinde kullanmıştır. Ağaç yapısına benzer veri yapısı düşünülmüş ve tasarlanmıştır. Üst tarafta kök ve kökün dalları bulunur.  Dalların alt dalı olmasıyla birlikte dallanma olarak çeşitliliğe sebep olur. Hiyerarşik veri modelindeki kısıtlama şu şekilde olur. Alt dalların sadece bir yerden bağlanma kısıtlaması vardır. 

Hiyerarşik veri modelinde herhangi bir düğüm alt dallarında n kadar düğüme bağlanabilirken üst tarafında sadece bir noktada bağlanır. Hiyerarşik veri modelinde en üst kısımdaki düğüm kısmına kök ismi verilir. Hiyerarşik veri modelini gösteren grafiğe de tanım ağacı ismi verilir.

 

 

 

 

Ağ Veri Modeli

Ağ veri modeli 1960 lı yılların sonunda 1970 li yılların başında bir veri tabanı çalışanı grubu tarafından hiyerarşik veri modeli üzerinde değişiklikler ve düzenlemeler fikriyle ağ veri modelini tasarlanmışlardır.  Temel veri yapısı graftır.  Ağ veri modeline göre veriler birbirine ağ şeklinde bağlandığı varsayılır. 

 

İlişkisel Veri Modeli

İlişkisel veri modeli 1970 li yılların başında Edger CODD tarafından geliştirilmiş bir veri modelidir.  Günümüzde kullanılan veri modelidir.  Diğer iki modelde eksik unsurlar giderilmiş ve en iyileştirilmiş veri şeklidir. Birden fazla dosyaların ortak bilgileri sayesinde birbirleriyle bağlantı kurmasını sağlayan güncel bir veri modelidir.

Nesneye Yönelik Veri Modeli

Nesneye yönelik veri modeli Nesneye yönelik programlardan sonra ortaya çıkmış bir veri modelidir. Günümüzde nesneye yönelik veri modeli, ilişkisel veri modeliyle birlikte kullanılmaktadır. Nesneye yönelik sistemler istatistiksel sunumlar için kullanılır.

Veri Modelleri hakkında daha kapsamlı bir şekilde bilgi edinmek istiyorsanız aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Author: Ali Göksel Bektaş

Simenty kurucu ortağı. Küçüklüğünden beri website yapan Ali bulunduğu web sektöründe 10 yıldan fazla tecrübesı vardır. Bisiklet sürmeyi, kek yemeyi ve rahat koltukları sever.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *