Veri Tabanı Yönetim Sistemlerinin Sınıflandırılması


Veri Tabanı Yönetim Sistemlerinin Sınıflandırılması 

Veri modeline göre

#Hiyerarşik Veri Modeli

#Ağ Veri Modeli

#İlişkisel Veri Modeli

#Nesneye Yönelik Veri Modeli

Kullanıcı Sayısına Göre

#Tek Kullanıcılar

#Çok kullanıcılar

Fiziksel Konumuna Göre

 Merkezi:  Merkezi sistemde tek bir veritabanı sistemi bulunur.  Fiziksel olarakta tek bir merkezde bulunur.

Dağıtılmış: Veri tabanı yönetim sisteminin çeşitli parçaları çeşitli bölgelere dağıtılmıştır. Dağıtılmış sistemlerde tüm belgelerde aynı veri tabanı yönetim sistemi kullanılmış ise homojen dağıtılmış veri tabanı sistemi, farklı belgelere farklı veri tabanı sistemleri kullanılıyor ise heterojen dağıtılmış veri tabanı sistemi denir.

Dağıtılmış veri tabanı sınıflandırması

Ayrıca: DAĞITILMIŞ VERİTABANI: Kullanıcıya tek bir veritabanı gibi gözüken fakat ayrı yerlerdeki veritabanlarından oluşan veritabanıdır.

Kaynak:TTNET

Homojen dağıtılmış veri tabanı sistemi

Heterojen dağıtılmış veri tabanı sistemi

Author: Ali Göksel Bektaş

Simenty kurucu ortağı. Küçüklüğünden beri website yapan Ali bulunduğu web sektöründe 10 yıldan fazla tecrübesı vardır. Bisiklet sürmeyi, kek yemeyi ve rahat koltukları sever.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *